Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus 2010

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kielan Thairavintolassa to 1.4.2010 kello 18. Kokoukseen odoteltiin johtaja Pertti Yliniemeä kertomaan Olostunturin alueen kehittämisestä, mutta lupauksistaan huolimatta häntä ei paikalla näkynyt.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hallitukseen viisi varsinaista jäsentä Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Osmo Lappalainen ja uutena Eila Uotila. Varajäseniksi valittiin entiset Antero Taanila, Kai Saksi, Hannu Ketola, Seppo Lausjärvi ja Veli Salsoila.

Tilintarkastajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten uudelleen. Samoin varatilintarkastajat Raimo Hongisto ja Antero Siivola.

Jäsenmaksu pysyi ennallaan 10 € ja puolisojäsenmaksu 5€.

Hallitus

Vuosikokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Simonen ja varapuheenjohtajaksi Riitta Virmala. Rahastonhoitajana jatkoi Helena Santala ja sihteerinä Osmo Lappalainen.

Järjestäytymiskokouksessa käytiin myös läpi toimintasuunnitelmassa mainittuja asioita ja jaettiin tehtäviä hallituksen jäsenten kesken. Sovittiin yhteyden otoista eri tahojen kesken muun muassa tasaisemman ”senioriladun” saamisesta Oloksen nykyisen jyrkkämäkisen paluuladun rinnalle, maisemaladun näkymäopasteiden saamisesta, latukarttojen ja latuopasteiden uusimisesta ja lisäämisestä, postilaatikoiden sijoittamisesta sekä jäteastioiden sijoittamisesta ja siisteydestä huolehtimisesta.

Hallituksen kokouksia pidettiin kaikkiaan kuusi. Yksi oli nettikokous, jossa kaikki hallituksen jäsenet ilmaisivat kantansa osallistumisesta Isomaan osayleiskaavaa koskevaan valitukseen yhdessä Muonion asukas- ja mökkiläisyhdistyksen ja maanomistajien kanssa. Äänin 6 – 4 päätös oli kielteinen.

Vaikka hallitusta on lähes mahdotonta saada täysimääräisenä koolle, ovat kaikki kokoukset olleet päätösvaltaisia ja jäsenet ovat saaneet esityslistat ja pöytäkirjat. Hallituksen kokouksissa käsiteltyjä asiapykäliä oli kaikkiaan 49.

Järjestäytymiskokouksen yhteydessä mainitut asiat toistuivat kokouksissa useaan kertaan. Tapaamisia on ollut ja lupauksia on annettu, mutta mikään asia ei ole edennyt positiiviseen tulokseen. Pääsyy on ollut, että Muonion kunnan toiminta on ollut asukasyhdistyksen kannalta katsottuna lähes halvaantuneena kunnanjohtajan sairasloman aikana. Siksi oli ilahduttavaa, että uusi vt. kunnanjohtaja Leena Lehtoruusu oli vieraana hallituksen kokouksessa 29.12. 2010. Hallituksella oli mahdollisuus esitellä hänelle niitä asioita, joita Oloksella pidetään tärkeinä. Lisäksi uusi kunnanjohtaja asuu Oloksella.

Oloksen alueen kaavoitus tulee olemaan vielä paljon esillä. Saadut tiedot kaavan valmistelusta viittaavat suuntaan, mikä tulee muuttamaan Oloksen luonnetta ja nykyistä latuverkostoa. Yhdistyksen hallitus tulee tarkasti seuraamaan kaavan laadintaa.

Oloksen asioihin on pyritty vaikuttamaan henkilökohtaisilla tapaamisilla, sillä  kirjelmiä vuoden 2010 aikana on lähetetty vain kaksi. Muonion kunnanhallitukselle esitettiin toivomus, että yhdistystä kuultaisiin jo valmisteluvaiheessa Oloksen alueen kaava-asiassa. Toinen kirje oli osoitettu Muonion – Enontekiön kuntayhtymän ympäristön terveydenhuollosta vastaaville ja koski hiihtolatujen turvallisuutta.

Tapahtumia Oloksella

Ruska-aikana yritettiin tehdä lähes perinteeksi muodostunut käynti Vaeltajan ristille Oloksen huipulle. Sade kuitenkin esti tilaisuuden. Tosin jotkut sateeseen varautuneet kävivät huipulla.

Joulun aikaan to 30.12. yhdistys kutsui jäsenet glögitilaisuuteen Polar Kotaan keskustelemaan ja tutustumaan keskustelemaan ja tutustumaan toisiinsa. Paikalla oli 12 jäsentä ja tilaisuus oli onnistunut. Pyrimme jatkamaan tapaamisia mahdollisesti samoissa merkeissä.

Sitten vielä suuri positiivinen asia Olokselta. Kuten olette huomanneet, viime kesän aikana valmistui pyörätie päällysteineen Olokselta kirkonkylälle. Samalla päällysteen sai koko Oloksentie ja vielä tuli valotkin koko matkalle. Todella merkittävä parannus koko Olokselle. Vuonna 2002 puheenjohtaja Esko Lankila lähetti kirjelmän liikenneministeriön kansliapäällikkö Juhani Korpelalle kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ko. välille. Sieltä tuli aikanaan vastaus, että liikennelaskenta on osoittanut kulkijamäärät liian pieniksi. Mutta näköjään ajat ovat muuttuneet ja liikenne kasvanut. Nyt voi tehdä vaikka kauppareissun pyörällä ja kunto hoituu samalla.

Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenmaksun 10€ maksoi vuonna 2010 71 jäsentä ja puolisomaksun 5€ 36 jäsentä.

Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostin avulla, mutta neljännes haluaa vielä hoitaa asiat paperikirjeiden avulla.