Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Vuosikokous 4.4.2012 klo 17 Kielan Thai-ravintolassa

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 4.4.2012  klo 17 K ielan Thai-ravintolassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Vuosikokousesitelmänaiheesta hiihtoharrastajan lihashuolto pitää fysioterapeutti Vesa Sirkka Tunturilapin Kuntoutuksesta.

 

KOKOUSASIAKIRJAT: 

 

1.     HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA  2011

 

Kulunut vuosi oli yhdistyksen 17 toimintavuosi (perustettu v 1995).

Yhdistykseen jäsenmäärä oli vuoden 2011 lopussa 111 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, heistä 39 perhejäseniä.

 

Vuosikokous


Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 20.4 Kielassa. Kokouksessa oli paikalla 18 yhdistyksen jäsentä. Hallitukseen valittiin viisi varsinaista jäsentä Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Osmo Lappalainen ja Eila Uotila. He olivat kaikki olleet jo aikaisemmin hallituksessa. Varajäseniksi valittiin entiset Antero Taanila ja Hannu Ketola ja uusina jäseninä Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.   Vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen D-vitamiinin terveysvaikutuksista ja D-vitamiinin saannin turvaamisesta. Jäsenmaksu päätettiin pitää vielä ennallaan, mutta keskusteltiin sen korottamisen tarpeellisuudesta.

 

Hallitus

Heti vuosikokouksen jälkeen hallitus järjestyi. Puheenjohtajana jatkoi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Riitta Virmala, rahastonhoitajana Helena Santala ja sihteerinä Osmo Lappalainen. Samassa kokouksessa käytiin läpi toimintasuunnitelmaan hyväksytyt tehtävät.
Hallitus kokoontui neljä kertaa: 28.3 (nettikokous), 20.4, 14.9 ja 28.12.

 

Tapahtumia

Yhdistyksen jäsenillassa ke 14.9 Tunturiporossa tutustuttiin ja maisteltiin ruskakauden uusia viinejä Muonion Alkon myymäläpäällikkö Sami Halmekiven opastuksella. Palanpainikkeina olivat Tunturinporon tarjoamat poronlihamaistiaiset ja Muonion K-marketin tarjoamat pikkusuolaiset. Osallistujia oli 20 henkeä.

Särkijärven majojen ravintolassa kuultiin to 29.12. Metlan tutkimuksista Pallaksen ja Oloksen kehittämiseksi käynnistetyistä tutkimuksista, nautittiin Metlan tarjoamat pullakahvit ja yhdistyksen tarjoama joulunajan glögi.

Taiteilija Veli Koljosen noin 1000 m² kelohonkaisessa ateljeekodissa vierailimme 28.12. ihailemassa hänen lapinaiheisia maalauksiaan ja kuuntelemassa Koljosen lauluja ja musisointia uruilla ja kanteleella.

Jäsenistöä informoitiin vuodenaikana ajankohtaisista Oloksen asioista ja Muonion tapahtumista kolmella jäsenkirjeellä ennen pääsiäistä, ruska- ja jouluaikaa.

Syksyn aikana avattiin yhdistyksen omat kotisivut, www.olostunturinasukasyhdistys.com. Sivut on ensisijaisesti jäsenten nähtävissä käyttäjätunnuksen ja salasanan takana, mutta osa asioista on myös jokaisen sivulla käyvän katsottavissa. Sivujen tavoitteena on lisätä yhdistystoiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa jäsenille suunnattua viestintää ja jäsenten vuorovaikutusta.

 

Edunvalvonta

Yhdistys esitti 18.3 kunnanhallitukselle mielipiteensä Oloksen yleiskaavan valmisteluasiakirjoista. Esityksemme vaeltajan ristin kaavaan merkitsemisestä ja tunturin itäpuolen rakentamisalueen siirtämisestä alemmaksi rinteeseen hyväksyttiin yleiskaavan suunnittelun lähtökohdiksi.

Yhdistyksemme aloitteesta kunta asensi Oloskylän opaskartat Oloksentien T- risteykseen ja Kapusta-rinnantien alkuun.

Yhdistys uusi Oloksen latuverkoston risteysten latukarttaopasteet. Uudet kartat ovat selvästi aiempaa suurempia ja siten selvempiä.

Yhdistys teki ehdotuksen kunnalle Oloksen paluuladun vaikeimman ala/ylämäen ohittavasta vaihtoehtoisesta ladusta. Kunta ilmoitti toteuttavansa ehdotuksen keväällä 2012 .

 

2.       HALLITUKSEN EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUONNA  2012

 

            Edunvalvonta

–          Olosta koskeva yleiskaavaa koskevien kannanottojen valmistelu ja esittäminen

–          Oloksen asukkaiden muita kunnan alueita suurempien vesi- ja jätevesimaksujen perusteiden ja

lainmukaisuuden selvitystyö

–          Mökkipäiväkirjojen pito Metlan matkailututkimusta varten

 

Yhdistyksen vuosikokous 4.4.2012

–          Sääntömääräisten asioiden käsittely

 

Yhteydenpito jäsenistön kanssa

–          kirjallinen pääsiäiskirje ja sähköiset ruska- ja joulukirjeet

–          www.olostunturinasukasyhdistys.com  sivujen päivitys ja kehittäminen jäsenviestinnän välineeksi

 

          Yhdistyksen jäsentapaamiset/jäsenillat

–          ruskaviikoilla

–          joulujen välipäivinä

 

Jäsentapaamisissa informoidaan jäsenistöä koskevista ajankohtaisista asioista

(esim Oloksen yleiskaava), kuullaan eri aihepiirejä koskevia esityksiä ja tavataan

tuttuja

 

           Vierailut, tutustumiskäynnit

–          ruskaviikoilla retki Pakasaivoon

            Postilaatikot

–          vireillä olevan postilaatikkoasian saattaminen järjestykseen

 

3.       HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI VUODELLE 21012

 

Varsinainen toiminta:

 

Tuotot                                                                 0,00

Kulut

Kokouskulut (vuokrat, tarjoilu)            450,00

Yhteydenpito jäseniin, nettisivut         550,00

Suhdetoimintakulut (muistamiset)       150,00

Muut kulut (toimistokulut ym)             150,00

———      -1300,00

 

Varainhankinta:

Tuotot: jäsenmaksut                                                    1700,00

 

Rahoituksen kulujäämä                                                                    –  20,00

————–

Toimintavuoden ylijäämä                                                                   380,00

 

 

Talousarvioehdotus perustuu jäsenmaksutulojen kasvulle. Tässä tarkoituksessa hallitus esittää v 2012 jäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa/henkilöjäsen ja 5 euroa/perhejäsen. Arvioitu jäsenmaksukertymä mahdollistaa yhdistyksen www sivujen ylläpidon ja kehittämisen paremmaksi viestintävälineeksi, mahdollistaa jäsentapaamisten ja tapahtumien  helpomman järjestämisen ja tehostuvan edunvalvonnan.

 

 

4.      VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

 

  Olostunturin Asukasyhdistys r.y            
  Yhdistysrekisterinro 172955          
      TILINPÄÄTÖS   31.12.2011        
                   
      TULOSLASKELMA            
       1.1.-31.12.2010     1.1.-31.12.2011      
                   
Varsinainen toiminta:                  
                   
  Tuotot:          0,00     0,00    
  Kulut:                
  Kokouskulut   147,50     259,45      
  Yhteydenpito   57,75     209,95      
  Suhdetoiminta   0,00     33,60      
   Muut kulut   0,00     100,00      
   www-sivut ut 0,00 -205,25   330,81 -933,81    
                   
                   
Varainhankinta:                  
   Tuotot:                
   Jäsenmaksut     890,00     915,00    
                   
Rahoituksen tuotot ja kulut:                  
  Korkotuotot   4,99     6,28      
  Palvelumaksut   -29,52     -18,23      
  Palautunut Visa-maksu     -40,00  Visam. 40,00 15,47   0,00 -11,95    
Tilikauden ylijäämä       700,22     -30,76    
                   
                   
  2010         2011      
  Jäseniä Jäseniä 71×10 €                         710,00     jäseniä          72×10 € 720,00    
    Perhejäs 36×5 €                         180,00     Perhejäs    39×5 € 195,00    
     Yhteensä 890,00     Yhteensä 915,00    
                   
  Jäseniä yhteensä 107         Jäseniä yhteensä  111      
                   
                   
                   
                   
        TASE          
        31.12.          
    2010       2011      
VASTAAVAA                  
                   
Tili OP-Pohjola     3302,54     3166,03      
 Siirtosaamiset     30,00 3332,54   0,00 3166,03    
                   
                   
VASTATTAVAA                  
                   
Oma pääoma 1.1.     2476,57     3176,79      
Tilikauden ylijäämä     700,22 3176,79   -30,76 3146,03    
Siirtovelat       155,75     20,00    
        3332,54     3166,03    
                   
                   
Muoniossa      31.12.2011            
                   
       HALLITUS