Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

OLOKSEN VESIMAKSUT

MUONION KUNNANHALLITUS

Puthaanrannantie 15a

99300 MUONIO

 

OLOKSEN VESIHUOLLON MAKSUT

Muonion kunnan www sivujen mukaan Muonion kunnalla on ”yksi vesihuoltolaitos, jolla on kolme vesihuollon toimipistettä: Kirkonkylällä toimii vedenjakelu ja jätevesihuolto, Oloksella samoin sekä Särkijärvellä jätevesihuolto”. Muonion vesihuoltolaitos on siten hallinnollisesti ja organisatorisesti yksi kunnan palveluyksikkö.

Oloksella oli aikoinaan oma vesilaitos, jolla oli oma pohjavesipumppaamonsa. Oloksen vesilaitos muuttui pelkäksi pumppaamoksi ja pumppuasemaksi, kun Oloksen omasta pohjavesiottamosta luovuttiin ja vesi alettiin ottaa kunnan yhteisestä pohjavesiottamosta ja pumppata  Olokselle, Särkijärvelle ja Isonmaalle yhteisen päävesiputken kautta. Oloksen entinen vesilaitos on toiminut tämän muutoksen jälkeen käyttöveden jatkopumppaamona, joka pumppaa päävesijohtoputkesta tulevan käyttöveden Olokselle. Vastaavanlaisia samaa käyttövettä pumppaavia jatkopumppaamoja on eri puolilla Muonion vesijohtoverkostoa. Koska kyseessä on puhdas pohjavesi, mitään veden puhdistus- tai muokkaamistoimia ei tarvita eikä tehdä missään vesihuollon toimipisteessä. Oloksen vesilaitos ei siten ole ollut aikoihin oma erillinen vesilaitoksensa, vaan yksi Muonion kunnan vesihuollon pumppaamoista, pumppuasemista ja pumpuista.

Muonion kunnanvaltuusto on vahvistanut samansuuruiset vesihuoltomaksut sekä kirkonkylälle että Särkijärvelle, mutta huomattavasti korkeammat vesihuoltomaksut Olokselle, vaikka kyseessä on yksi ja sama Muonion vesihuoltolaitos ja Oloksen vesihuollon verkosto on Muonion asemakaava-aluetta.

Vesihuoltolain 19 §:n mukaan, kun otetaan huomioon jäljempänä siteerattu lainsäätäjän tulkinta säädökselle, vesihuollon käyttömaksujen tulee olla samat kaikkialla kunnassa. Sen sijaan vesihuollon liittymismaksu ja perusmaksu voivat olla asemakaavan ulkopuolisilla alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä.

Eduskunnan hyväksymien lain 19 §:n erityisperustelujen mukaan” asemakaava-alueiden ulkopuolisilla taajaan asutuilla alueilla ja haja-asutusalueilla vesihuollon kustannukset ovat yleensä suuremmat kuin asemakaava-alueilla. Siksi 19 pykälän 2 momentissa on säädetty, että muut vesihuollon maksut kuin käyttömaksu voisivat olla eri alueilla erisuuruisia, mikäli tämä on tarpeen kustannusten oikean kohdentamisen, aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Erityisperustelujen mukaan tarkoituksena on edistää vesihuollon palvelujen tarjontaa niillä taajama-alueilla, joilla tällä hetkellä ei ole yhteisiä vesihuoltoverkostoja sekä uusilla asuntoalueilla ja haja-asutusalueilla. Samalla olisi kuitenkin otettava myös huomioon 18 §:n vaatimus maksujen kohtuullisuudesta ja tasapuolisuudesta”.

Olostunturin asukasyhdistys ry pitää Oloksen asemakaava-alueen vesihuollon käyttömaksuja vesihuoltolain vastaisina siltä osin, kuin ne on vahvistettu korkeammiksi kuin kunnan muilla vesihuollon alueilla. Tämän lisäksi Oloksen asemakaava-alueen vesihuollon perusmaksu on edelleen seitsemänkertainen verrattuna muualla kunnassa perittävään perusmaksuun. Oloksen korotetulle kohtuuttoman suurelle perusmaksulle ei enää ole mitään perusteita.

Vesihuoltolain 3 §:n mukaan vesihuolto käsittää kokonaisuuden, joka koostuu talous- ja jätevesihuollosta. Muonion kunta kantaa yhden vesihuollon liittymismaksun /liittyvä kiinteistö, mutta erikseen vesihuollon perusmaksun talousvedestä ja jätevedestä. Laki ei mielestämme puhu erikseen talousveden eikä jäteveden perusmaksusta vaan yhdestä vesihuollon perusmaksusta.

Edellä esitetyin perustein Olostunturin Asukasyhdistys ry kunnioittaen esittää, että Muonion kunnanhallitus ryhtyy toimenpiteisiin Oloksen asemakaava-alueen vesihuollon maksujen tarkistamiseksi vesihuoltolain 18 ja 19 §:ien mukaisiksi.

 

 

Olli Simonen                                             Riitta Virmala

Puheenjohtaja                                          Varapuheenjohtaja

 

Yhteystiedot

Olostunturin asukasyhdistys ry

Riitta Virmala

Jäniksentupsu 3

99300 Muonio