Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

VUOSIKOKOUS 2012

 

PÖYTÄKIRJA

Aika               Keskiviikko 4.4.2012 klo 17.00 – 18.00

 Paikka           Kielan Thai-ravintola

1

Puheenjohtaja Olli Simonen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi vuosikokoukseen. Ennen kokousta juotiin kokouskahvit.

2

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Simonen ja sihteeriksi Osmo Lappalainen. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pertti Stark ja Sirpa Stark. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 20 yhdistyksen jäsentä. Nimilista on liitteenä 1.

Sen jälkeen seurasi onnitteluseremonia. Sihteeri Osmo Lappalainen oli täyttänyt maaliskuun alussa 80 vuotta. Puheenjohtaja ja Helena Santala onnittelivat häntä yhdistyksen puolesta ja muistivat kuntoutukseen oikeuttavalla lahjakortilla ja Ritva Lappalaista kukkakimpulla.

4

Käsiteltiin puheenjohtajan esittelemä hallituksen esitys yhdistyksen v 2011 toimintakertomukseksi. Kertomus oli lähetetty jäsenille pääsiäiskirjeen mukana ja on liitteenä 2.

5

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Eila Uotila ja Osmo Lappalainen ja varajäseniksi Antero Taanila, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Ismo Tolonen ja Sirpa Stark.

6

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten ja heidän varamiehikseen Raimo Hongisto ja Antero Siivola. He kaikki ovat hoitaneet tehtävää jo aikaisemmin.

7

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota ja tilintarkastajille maksetaan esitetyn laskun mukaan.

8

Käsiteltiin rahastonhoitaja Helena Santalan esittelemä vuoden 2011 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien lausunto. Tilinpäätös on tappiollinen 30,76 euroa. Liite 3.

9

Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös. Myönnettiin hallitukselle tili- ja vastuuvapaus toiminnan ja talouden osalta. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen.

10

Hyväksyttiin hallituksen esitys v 2012 jäsenmaksuiksi, jonka mukaan jäsenmaksu on 20 euroa/jäsen ja perhejäsenyys 25 euroa (siis 20 + 5 euroa).

11

Hyväksyttiin hallituksen esitykset vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Päätettiin, että toimintasuunnitelmaan sisältyvät jäsentapaaminen ja Pakasaivon retki järjestetään ruskaviikolla, joka on viikko 37. Liitteet 4 ja 5.

12

Kokouskutsussa ei ollut mainittu muita asioita.

13

Muiden asioiden kohdalla keskusteltiin yhdistyksen nettisivuista. Niiden katsottiin olevan tarpeelliset ja hallitus lupasi pitää niitä ajantasalla ja monipuolisina sekä toivoi niiden tiimoilta jäsenten yhteydenottoja.

14

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.

Kokouksen jälkeen kertoi Tunturilapin Kuntoutuksesta fysioterapeutti Vesa Sirkka liikunnan jälkeen tehtävästä venyttelystä ja rentoutuksesta. Esitelmä oli käytännönläheinen ja havainnollinen sekä hyvin esitetty. Esitelmöitsijä sai vastata lukuisiin kysymyksiin.