Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus 2012

  TOIMINTAKERTOMUS 2012

 YLEISTÄ

Vuosi 2012 oli asukasyhdistyksen 18. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu vuonna 1995.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 116 jäsenmaksun maksanutta. Heistä on varsinaisia 73 ja perhejäseniä 46.

Vuosikokous                                                                                                                                                          

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kielan Thai-ravintolassa ke 4.4.2012 kello 17. Kokouksessa oli paikalla 20 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Eila Uotila ja Osmo Lappalainen. Varajäseniksi Antero Taanila, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Ismo Tolonen ja Sirpa Stark. Toiminnantarkistajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten ja varalle Raimo Hongisto ja Antero Siivola. Jäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 20 €/jäsen ja perheenjäsen 5€. Kokouksen päätteeksi Tunturilapin Kuntoutuksesta fysioterapeutti Vesa Sirkka kertoi liikunnan jälkeen tehtävästä venyttelystä ja rentoutuksesta.

Hallitus

Heti vuosikokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi  Eila Uotilan, Olli Simosen kieltäydyttyä omakotitalon rakentamiskiireisiin vedoten. Varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Virmala., rahastonhoitajaksi Helena Santala ja sihteeriksi Osmo Lappalainen.  Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli nettikokous.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on 20 euroa/ jäsen ja 5 euroa perheenjäseneltä. Vuoden vaihteessa tilin saldo oli 3166 euroa ja vuoden lopussa 4186 euroa. Tilikauden tulos oli 944,13 euroa.

Toimintaa ja tapahtumia

Olos – Särkijärvi – Torassieppi osayleiskaavan käsittely on ollut keskeinen asia hallituksessa. Asukasyhdistys teki muistutuksen kaavaehdotukseen 4.4.2012 koskien rakentamista Oloksen ykkösalueen ja ammuntapaikan välille sekä rakentamista Oloksen itärinteelle. Kunnanhallitus käsitteli muistutuksen 5.7. eikä ottanut huomioon esittämiämme asioita. Syyskuun 6.päivänä Eila Uotila ja Pauli Runtti neuvottelivat asiasta kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Niemelän kanssa, jossa päästiin yhdistystä tyydyttävään tulokseen. Mitään muutoksia ei kuitenkaan hyväksytty, kun kunnanvaltuusto 12.11.2012 teki päätöksen kaavasta. Asukasyhdistys teki valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuteen, jossa sen käsittely jatkuu tällä hetkellä.

Postilaatikot                                                                                        

Hallituksessa on tehty periaatepäätös Oloksen postilaatikkorivistöjen yhdenmukaistamisesta. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen hoitaa ja edellyttää ilmeisesti yhdistyksen taloudellista osallistumista. Jo vuosia sitten tehtiin päätös asiasta, mutta vain kakkosalueella saatiin näkyvää tulosta.  Erkki Koskinen toimi silloin priimus motorina ja myös työn suorittajana muutaman talkoolaisen avustamana. Ykkösalueella vetäjä puuttui ja siellä ei saatu mitään aikaan. Nyt puheenjohtaja Eila Uotilan ja Riitta Virmalan toimesta on pyydetty tarjouksia yhdenmukaisista tumman vihreistä laatikoista. Pauli Runtti on tehnyt yksityiskohtaisen selonteon laatikkoryhmistä. On selvittelyn alaisena saammeko kunnalta telinemateriaalia ja miten pystytys hoidetaan. Kolmosalueen laatikkoryhmän paikka vaatii tarkan selvityksen. Talkootyöllä laatikkoryhmien pystytys on vaikea tehdä, koska olemme täällä vain silloin tällöin ja vielä eri aikoihin.

Vesimaksut
Olostunturin alueella vesimaksut, sekä perusmaksu että käyttömaksut ovat kalliimmat kuin muualla Muoniossa ja Särkijärvellä. Hallitus on pyytänyt selvitystä asiaan kunnan tekniseltä toimistolta.

Latumaksut
Latumaksujen kerääminen suoritettiin tänä vuonna yhteistyössä Muonion yrittäjäyhdistyksen kanssa, jotta Oloksen ladut voidaan pitää vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin tähänkin saakka. Laskut lähtivät tänä vuonna hiihtokauden aikana, jolloin meistä itse kukin käy hiihtämässä Oloksen laduilla. Maksu on vapaaehtoinen, mutta yhdistyksen hallitus on esittänyt toivomuksen, että jäsenet osallistuisivat latujen ylläpitokustannuksiin.

Pakasaivon retki
Yhdistyksen perinteinen syysretki tehtiin  ke 12.9. 10 hengen voimalla ja neljällä autolla Pakasaivoon. Aamupäivällä sade pelotteli, mutta pilvet väistyivät ja perille vallitsi raikas syksyinen sää. Pakasaivon jyrkät törmät olivat komeimmillaan auringon säteiden kirjoessa esille ruskan värit. Kahvila oli avoinna ja vietimme rattoisan hetken paikan isännän tarinoita kuunnellen ja seurustellen. Kuvia retkestä on yhdistyksen nettisivuilla.

Jäsentapaaminen Harrinivassa

Torstaina 28.12. yhdistyksellä oli jäsentapaaminen Harrinivan Revontulikodassa. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä. Harrinivan johtaja Maria Pietikäinen esitteli Harrinivaa ja sen toimintaa. Keskusteltiin yleisellä tasolla Oloksen asioista.

                      Eila Uotila                                                Osmo Lappalainen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri