Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintasuunnitelma 2014

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  17.4.14

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014        

Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvaisuutta sekä lisätä tietoutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta samoin kuin vastuuta alueen viihtyisyydestä. Yhdistyksen tulee toimia myös jäsentensä edunvalvontaorganisaationa.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

1)      Yhdistyksen vuosikokous pidetään 17.4.2014.

2)      Yhteydenpito jäsenistöön         

–       Jäsenistölle lähetään vähintään neljä jäsenkirjettä mm. pääsiäisen, ruskan ja joulun ajan kirjeet.

          Kotisivujen ajantasaisuutta parannetaan. Riitta Virmala on saanut ohjelman, jolla on helpompi täydentää kotisivuja.

                       –          Vuosikokouksen yhteydessä pääsiäisenä, ruska-aikaan ja jouluna järjestetään jäsentapaaminen        sekä ruska-aikana syysretkiä, myös patikoiden tehtäviä.

3)      Edunvalvonta

          Huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito kunnanjohdon kanssa jatkuu, myös teknisen puolen kanssa.

           Seurataan Oloksen kaavavalituksen etenemistä hallinto-oikeudessa ja varaudutaan päätöksen mahdollisesti aiheuttamiin toimenpiteisiin.

          Seurataan vesimaksutariffien kehitystä kunnan eri alueiden välillä. Viimeksi hyväksytyn tariffin mukaan tasoittumista kunnan eri taajamien välillä on tapahtunut eikä hallitus ole katsonut aiheelliseksi  valittaa asiasta.

          Selvitetään mahdollisuus lumenaurauksen kilpailuttamiseen. Asiassa on paljon erilaisia tilanteita ja erilaisia mielipiteitä, jotka on otettava huomioon.

          Seurataan ja pyritään vaikuttamaan laajakaista-hankkeen etenemiseen Oloksen alueella. Vuosikokouksessa asiantuntijoilta saatiin tilanteesta kattava selvitys, jonka perusteella Oloksen asukkaat voivat tehdä ratkaisunsa.  

          Latujen hoitoon pyritään vaikuttamaan varsinkin siten, että yhdistyksen jäsenet, jotka hiihtävät Oloksella, maksaisivat myös latumaksun.

4)      Jäsenkysely

          Tehdään jäsenkysely, jolla selvitetään jäsenten ajatuksia ja ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen erityisesti koskien mahdollista kyläsuunnitelman laatimista Olokselle. Kyselyn toteuttaminen on aloitettu ja toivotaan mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn.

5)      Löytötavaroiden toimituspaikka

          Ravintola Kammari on luvannut ottaa vastaan Oloksen reiteillä kadotettuja ja sitten löydettyjä tavaroita. Niitä voi  tiedustella Kammarilta ja luonnollisesti myös Poliisilta, jonne tavarat  yleensä on toimitettava.