Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintasuunnitelma 2015

Olostunturin asukasyhdistys ry 3.3.2015

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015
Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvaisuutta sekä lisätä tietoutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta samoin kuin vastuuta alueen viihtyisyydestä. Yhdistyksen tulee toimia myös jäsentensä edunvalvontaorganisaationa.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.
1) Yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.4.2014
2) Yhteydenpito jäsenistöön
– jäsenistölle lähetetään vähintään neljä jäsenkirjettä mm. pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet
– vuosikokouksen yhteydessä pääsiäisenä, ruska-aikaan ja jouluna järjestetään jäsentapaaminen ja syysretki.
– järjestetään yhdistyksen 20-vuotisjuhla ruska-ajan jäsentapaamisen yhteydessä
– parannetaan kotisivujen ajantasaisuutta
3) Edunvalvonta
– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito Muonion kunnan kanssa jatkuu
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti latuverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon mm. osallistumalla Muonion Paanojen toimintaan ao yhdistyksen hallituksessa
– osallistutaan Oloksen ja Muonion kirkonkylän yhteisen kyläsuunnitelmahankkeen toteuttamiseen
– seurataan Oloksen kaavoituksen etenemistä ja tarvittaessa pyritään käytettävissä olevin keinoin vaikuttamaan asiaan
4) Yhdistyksen säännöt ajantasaistetaan ja tarkistetaan