Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Vuosikokous 2015 pöytäkirja

Olostunturin asukasyhdistys ry                                      PÖYTÄKIRJA
                                                                                              30.5.2015
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 2.4.2015 klo 17.00
Paikka Kiela, Muonion kirkonkylä, Muonio
Läsnä 24 jäsentä, osanottajalista liitteenä 1. Lisäksi läsnä oli Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti, joka esitteli asiakohdan 7 jälkeen Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimin-tapuisto-hankkeen esiselvitystä ja ensiaskeleita 1.6.2015-30.5.2016. Hanketta hallinnoi Muo-nion kunta toteuttajakumppaninaan Olostunturin asukasyhdistys. Liite 2.

Ennen varsinaisia kokousasioita lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän ai-heesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Santala ja sihteeriksi Sirpa Stark.
Pöytäkirjantarkastajiksi , jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin, Pauli Runtti
ja Maija Runtti. .
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-si.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 3) ja rahastonhoitaja Helena Santala tilinpäätöksen (liite 4). Puheenjohtaja luki toiminnantarkasta-jien lausunnon (liite 5).
Merkittiin toimintakertomus ja tilinpäätös esitellyiksi sekä toiminnantarkastajien lausunto tie-doksi.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja samoin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2014.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen, jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja ta-lousarvion vahvistaminen
Eila Uotila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015 (liite 6) ja Helena Santala talousarvion (liite 7) vuodelle 2015.
Vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma. Päätettiin pitää jäsenmaksu edelleen 20 eurona samoin kuin perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euron suuruisena ja vahvistettiin talousarvio.
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
9. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.
10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Valittiin toiminnantarkastajiksi Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajiksi Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.
11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Eila Uotila esitteli hallituksen esityksen Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi (liite 8). Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Koska päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, pyritään siihen, että toinen käsittely on syksyllä yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokouksessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Vakuudeksi

Tapani Santala, puheenjohtaja Sirpa Stark, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.
Oulussa / 2015

Maija Runtti, pöytäkirjantarkastaja Pauli Runtti, pöytäkirjantarkastaja

Muistio kokouksen jälkeen keskustelluista asioista
1) Yhdistyksen 20-vuotisjuhla
Yhdistys täyttää 20 vuotta ja sitä juhlitaan ruska-aikaan viikolla 37. Juhlaa järjestämään valittiin toimikunta, johon kuuluvat Marjatta Suominen, Pauli Runtti, Riitta Virmala ja Eila Uotila.
Hallituksen yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumalle pitkäaikaiselle sihteerille Osmo Lappalai-selle ojennetaan juhlassa asiaa koskeva kunniakirja.
2) Syksyllä 2014 Oloksen alueella toteutettuun asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkinnot.
Riitta Virmalan neulomat villasukat voitti Kalervo Mattila, Tekstiiliteollisuus Oy:n lahjoittaman huovan Kaija Sipilä ja K-Market Muoniontorin lahjoittamat 12 kg kahvia Eila Uotila.
3) Seuraava yhdistyksen kokous pidetään 9.9.2015 klo 17.00.