Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus 2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  8.2.2016

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Yleistä

Vuosi 2015 oli asukasyhdistyksen 21. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan, samoin kuin muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 2.4.2015 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja päätettiin yhdistyksen sääntöjen muutoksesta sen ensimmäisessä käsittelyssä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän aiheesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”. Kokouksen aikana Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti puolestaan esitteli osanottajille Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimintapuistohankkeen esiselvitystä ja ensi askeleita.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous pidettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikokouksessa vireille pantu yhdistyksen sääntöjen muutos. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Paulin Runtti luovutti yhdistykselle suunnittelemansa ja valmistamansa puheenjohtajan nuijan alustoineen.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2015 puheenjohtajaksi edelleen Eila Uotilan ja varapuheenjohtajaksi samoin edelleen Riitta Virmalan. Sihteeriksi nimettiin Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Helena Santala.

Hallitus piti toimintavuonna 6 kokousta.

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajina Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 137 ? jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut   ? jäsentä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yhteensä kuusi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Edustus Muonion Paanat ry:ssä

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.

Kulut järjestetyistä tapahtumista, joista merkittävin oli yhdistyksen 20-vuotisjuhla, olivat tästä tapahtumasta ? euroa ja joulun ajan jäsentapaamisesta  ? euroa. Tuottoja tapahtumista ei ollut? Vai oliko?

Tilikauden tulos oli   euroa ylijäämäinen/alijäämäinen?

Päätös yhdistyksen sääntömuutoksen vahvistamisesta.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntöjen muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin 1.12.2015. Uudet säännöt tulivat välittömästi voimaan. Käytännössä niitä sovelletaan ensimmäisen kerran laajemmin seuraavan vuosikokouksen järjestelyissä.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla ja juhlakokous järjestettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Juhlissa oli mukana 35 jäsentä. Kaiken kaikkiaan juhliin osallistui 45 henkilöä. Tervehdyssanat esitti hallituksen puheenjohtaja, Muonion kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja kunnan elinkeinosihteeri kukitti yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Buffet-tarjoilusta vastasi Kirsti Vesikukka Tunturiporosta ja musiikki- ja lauluesityksistä sekä yhteislaulusta harmonikkataiteilija Eveliina Pääkkölä Raattamasta. Helena Santalan ja Marjatta Suomisen johdolla saimme kuulla myös mielenkiintoisia jäsenten muistikuvia yhdistyksen historiasta Oloksella. Juhlista saadun palautteen mukaan juhlia pidettiin hyvin onnistuneina niin ohjelman kuin tarjoilunkin osalta. Erityistä kiitosta sai juhlapaikka Pertti ”Spede” Pasasen Piilopirtti Mesopotamia, jota jo sinänsä pidettiin mielenkiintoisena tutustumispaikkana Pallaksen kyljessä.

Osmo Lappalainen on poissa

Pitkäaikainen yhdistyksemme sihteeri, opetusneuvos Osmo Lappalainen (1932-2015) menehtyi vaikeaan sairauteen 27.8.2015. Hän toimi ansiokkaasti yhdistyksen sihteerinä ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lähtien 20 vuotta viime kevääseen saakka. Hänet kutsuttiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 20-vuotisjuhlakokous kunnioitti hänen muistoaan hetken hiljaisuudella . Yhdistyksen puolesta hänen siunaustilaisuudessaan laskettiin kukkatervehdys.

Muu toiminta

  • Perinteinen joulun ajan jäsentapaaminen oli 30.12.2015 Tunturiporossa, jossa nautittiin yhdessäolosta ja keskusteltiin jäseniä kiinnostavista asioista.
  • Jäsenistölle lähetettiin kuusi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 1/2015 liitteenä lähetettiin Muonion Paanojen latumaksulaskut , koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.