Olostunturin Asukasyhdistys ry

Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu

Mökkipörssi

Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Jäsenkirje 1/2022

JÄSENKIRJE 1/2022
15.4.2022

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet,

Kolmas koronavuosi on jo varsin pitkällä ja elämme omikron koronavirusmuunnoksen aikaa. Ko virusta on nyt kaikkialla ja viruksen tarttuvuus on suurempi kuin aiemman deltamuunnoksen. Se selittää, että sairastuneiden, sairaalahoitoon joutuneiden ja kuolleiden määrät ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin. Kiitos varsin kattavan rokotussuojan, useimmat meistä selviävät koronasta aiempaa ”helpommalla” ja vähäisin vaurioin.
Rokotussuojan kattavuus ja suoja selittävät paljolti myös sen, että koko maan kattavista koronarajoituksista on luovuttu.

Silti on syytä olla varovainen, varsinkin niiden, joilla on pitkäaikaissairauksia ja joiden kunto on iän myötä heikentynyt. Varovaisuudella tarkoitan maskin käyttämistä, väen kokoontumisten välttämistä ja turvaetäisyyksien säilyttämistä sekä rokotussuojan ylläpitämistä ja lisäämisestä valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

Näyttää siltä – valitettavasti, että korona on tullut jäädäkseen keskuuteemme. Koronavirus näyttäisi olevan helposti muuntuvaa tyyppiä ja jos näin on, koronasta voi tulla joka vuosi uusi muoto ja pandemia-aalto influenssaviruksen tapaan. Siis varovaisuus on toistaiseksi jatkossakin paikallaan ja omasta rokotussuojasta huolehtiminen on viisautta.

Koronan ohella myös Venäjän erikoisoperaatio eli hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa vaikeuksia ja ja uhkia kautta maapallon. Asialle ei yksityinen ihminen oikein muuta mahda kuin auttaa hädässä olevia ukrainalaisia. Toivotaan, että sota ei leviä laajemmalle ja päätyy pian rauhaan ja sopu löytyy.

Kutsu vuosikokoukseen 29.4.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään perjantaina 29.4.2022 klo 17 ja siellä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n määräämät asiat:

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toiminnantarkastajan lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan kuluvan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis-
ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi
varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan
palkkiosta

Kokouksen alussa on perinteinen kokousesitelmä, jonka pitää Discovermuonion projektipäällikkö Kirsi Vestenius. Hän kertoo Muonion matkailun kehittämisuunnitelmista.

Kokous järjestetään etäyhteydellä teams sovelluksella.

Kokoukseen pääset mukaan napsauttamalla sinisellä näkyvää linkkiä (liittyä voit klo 16.30 alkaen):

https://teams.live.com/meet/9446798625575

Linkin avauduttua seuraa kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

Jos linkki ei aukene tai on väriltään musta/tummanharmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan.

Vuoden 2021 toimintakertomus

Toimintakertomuksen löydät www sivujemme kohdasta yhdistys/toimintakertomus.

Kuten toimintakertomuksesta ilmenee, vuoden 2021 toiminta oli pääsiäisen ja joulun jäsentapaamisia lukuun ottamatta perinteisen aktiivista.

Otimme kantaa Oloksen ulkoilureittisuunnitelmaan, neuvottelimme kunnan johdon kanssa Oloksen kehittämistarpeista ja saimme syksyn laavuvieraaksemme kunnanjohtaja Laura Enbuske-Mäen. Teimme varsin onnistuneen jäsenretkemme Ranskan viimeisen kuninkaan Ludwig Filipin lapsen syntymäpaikalle Hirvaslompoloon Lepsämäjärvelle. Ruska-ajan jäsentapaaminen laavullamme kokosi 28 jäsentämme kuulemaan kunnanjohtajaa, tapaaman tuttuja ja tulemaan tutuksi, haastelemaan ja maistelemaan/nauttimaan yhdistyksen tarjoamia retkiherkkuja ilta-auringon loisteessa.

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma

Vuoden 2022 toimintasuunnitelman löydät www-sivujemme kohdasta yhdistys/toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelman mukaan pidetään aktiivisesti yhteyksiä yllä eri tavoin Muonion kuntaan, huolletaan ja korjataan yhdistyksen v 2013 rakentamia postilaatikkotelineitä ( Myrskytuuli kaatoi lokakuun alussa viime vuonna Oloksentien ja Kapustarinnan tien risteyksessä olevan postilaatikkotelineen, koska telineen pystytolpat olivat lahonneet maarajassa. Teline korjattiin talkoilla ). Tänä vuonna pyritäään järjestämään jäsenten Ruskatapaamisten lisäksi joulutapaaminen.

V 2021 tilinpäätös ja v 2022 talousarvio esitetään kokouksessa

Ko asiakirjat ovat pyydettäessä saatavilla tutustumista varten etukäteen joko puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Terveyttä asukasyhdistyksen jäsenille luentosarja:

Tule kuulemaan torstaina 28.4 klo 17 teamsin välityksellä geriatrian professori Timo Strandbergin (HUS, HY) luentoa aiheesta ”Muistisairauksien ehkäisy”. Aihe on terveyden ja toimintakyvyn kannalta tärkeä ja monelle ennemmin tai myöhemmin myös ajankohtainen.

Luennolle pääset napsauttamalla alla olevaa sinistä linkkiä ja seuraamalla kuvaruudulle ilmestyviä ohjeita (liittyä voit klo 16.30 lähtien):

https://teams.live.com/meet/9494530724342

Jos linkin väri on musta/tumman harmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan. Seuraa sen jälkeen kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

Tule kuulemaan tiistaina 10.5 klo 17 teamsin välityksellä erikoislääkäri Olli Simosen luentoa aiheesta ”Tiedä , miten vielä vanhanakin pysyä terveenä ja toimintakykyisenä”.

Luennolle pääset napsauttamallaalla olevaa sinistä linkkiä ja seuraamalla kuvaruudulle ilmestyviä ohjeita (liittyä voit klo 16.30 alkaen)

https://teams.live.com/meet/9496501669280

Jos linkin väri on musta/tumman harmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan. Seuraa sitten kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ

Olli Simonen puheenjohtaja

Ritva Niemi sihteeri

V 2022 toimintasuunnitelma

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 29.4.2022 teams:in välityksellä

2) Yhteydenpito jäsenistöön

-jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
-vuosikokouksen osana , ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
-parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3)cEdunvalvonta

-huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
-pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla ja osallistumalla tarpeen mukaan ELY keskuksen 29.1.2022 vahvistaman ulkoilureittisuunnitelman toimeenpanoon Muoniossa

4) Jäsenhankinta

– Olostunturin Asukasyhdistys on yksi Muonion kyläyhdistyksistä. Olostunturi on perinteisesti ollut loma-asumispainotteinen asuinalue, mutta rinnalle on yhä selvemmin tulossa pysyvää asumista ja asujia. Loma-asukapuolella taas on tyypillistä sukupolven vaihdokset. Sekä pysyvä että uusi loma-asujamisto on tulevien vuosien jäsenhankinnan painoalue ja tuo uutta voimaa yhdistyksmme toimintaan.

5) Muu toiminta

– Osallistutaan Muonion kunnan ja kyläyhdistysten väliseen toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

– Järjestetään Muonion kunnan johdon ja yhdistyksemme hallituksen tapaaminen

– Oloslaavumme maapohjan vuokrasopimus päättyy kuluvana vuonna (2022). Neuvotellaan Muonion kunnan kanssa sopimuksen jatkamisesta.

– Oloslaavumme puuhuolto on vaikeuksissa. Kunnasta on ilmoitettu, etteivät he ota vastuuta laavumme puuhuollosta. Tästä huolimatta jatketaan neuvotteluja kunnan kanssa puuhuollon toimivan ratkaisun löytämiseksi, sillä laavumme on selvästi yksi Muonion matkailukohde ja kuntalaisten retkipaikka. Selvitetään myös Oloshotellin kiinnostusta ja mahdollisuuksia tukea laavun ylläpitoa.

– Yhdistyksemme on huoltanut rakennuttamansa postilaatikkotelineet vuosittain. Viime syksyn myrsky kaatoi Oloksen- ja Kapustarinnan tien risteyksessä olleen suurimman postilaatikkotelineen tielle. Syynä oli telineiden pystytolppien lahoamisvauriot maarajassa. Ko postilaatikkoteline korjattiin talkoilla kengittämällä kyllästetystä puusta rakennetut uudet pystytolpat metallisiin maahan upotettaviin tukiin. Sama kaatumisvaara on kahdella muullakin vastaavalla postilaatikkotelineellä. Niiden kunnan tarkastamiseksi ja korjaamiseksi järjestetään talkoot ruskaviikolla.

– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa

– Yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

Vuoden 2021 toimintakertomus

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on:

1. edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuulu-vuuden tunnetta
2. edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
3.toimia jäsentensä edunvalvojana

Vuosi 2021 oli asukasyhdistyksen 27. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeen-kin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous sekä jäsentapaamiset siirrettiin ruskaviikolle.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 73 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 29 perhejäseniä. Jäsenmäärän vähenemistä selittänevät osaltaan korona, yhdistystoiminnan vähäisyys ja sukupolvenvaihdokset Oloksella.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti 7.9 asti, Ismo Tolo-nen 7.9 alkaen ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä Pauli Runtti (7.9.2021 asti) ja Ismo Tolonen (7.9.2021 jälkeen). Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen.

Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 7.9.2021 Muonion Kyläpirtillä. Kokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Vanhene viisaasti, säilytä terveytesi ja toimintakykysi”.

Yhdistyksen hallituksen ja Muonion kunnan johdon tapaaminen järjestettiin 31.3.2021. Tapaamiseen osallistuivat yhdistyksen edustajina Olli Simonen, Pauli Runtti, Eila Uotila, Lasse Laaksonen, Ritva Niemi ja Rauno Kiiveri. Kuntaa tapaamisessa edustivat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, matkailu-asiamies Nina Vesterinen (discovermuonio.fi) ja kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila. Kunnan taholta esiteltiin Muonion kehityssuunnitelmia ja hankkeita. Yhdistyksen taholta tuotiin voimakkaasti esiin Oloksen kehittämistarpeita. Tapaamisia sovittiin jatkettavaksi vuosittain.

Muonion kunta on valmistellut toimivan ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksen Olokselle. Se vakiinnuttaa ja virallistaa nykyisen pitkälle valmiin ulkoilureitistön. Ulkoilureittisuunnitelma ja sen toimeenpa-no ovat hyvä pohja ja merkittävä mahdollisuus Oloksen käytön ja Muonioon suuntautuvan matkailun lisäämiselle ja kehittämiselle. Yhdistys antoi ehdotuksesta lausuntonsa Lapin ELY-keskukselle 7.10.2021 tehden muutamia muutosehdotuksia, jotka merkittiin vahvistuspäätöksessä tiedoksi jatkoa varten. ELY-keskus vahvisti suunnitelman 29.10.2021

Yhdistyksen syysretki järjestettiin 8.9.2022 Ranskan kuninkaan Ludwig Filipin lapsen, Puolikko-Erkin synnyinpaikalle Hirvaslompoloon Lepsämäjärven rannalla olleen Pappilanrannan historialliselle kala-majan sijaintipaikalle. Ko kalamajassa Muonion pappilan emännän sisko Beata Caisa Wahlbom syn-nytti pojan silloiselle v 1796 syntyneelle Orleansin herttua Ludvig Filipille, joka oli vallankumousta paossa Skandinaviassa. Retkelle osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. Retkikuntamme 10 auton jono herätti huomiota Muoniossa. Luoteislappi kirjoitti retken seurauksena artikkelin yhdistyksestämme ja ko retkestä.

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 9.9.2021
yhdistyksen Oloslaavulla. Tämän vuo-den laavuvieras oli kunnanjohtaja Laura Ensbuska-Mäki. Hän kertoi kunnan tavoitteista ja suunnitel-mista. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 28 jäsentä. Laavuisäntä Pauli Runtti luopui tilaisuudessa isännän tehtävästä muuttaessaan pois Olokselta. Puheenjohttaja Simonen kiitti Paulia pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun toimintojen kehittämisestä, ylläpidosta ja huol-losta. Laavulla kävijät muistavat Paulin työtä laavulla käydessään ja ihaillessaan Paulin toiminnan kädenjälkinä paistinritilää nuotion yllä, istuinpenkkejä, puuvajaa ja montaa muuta Paulin kädenjälkeä laavulla.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsen-ten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun yllä-pidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Huo-limatta kunnan myönteisestä suhtautumisesta laavuun kunta ei ole lupautunut huolehtimaan laavun puuhuollosta.

Yhdistyksemme ponnistelujen tuloksena Olosalueelle rakennettiin v 2013 yhteneväiset postilaatikkotelineet, joita yhdistys on huoltanut vuosittain. Lokakuun ensimmäisellä viikolla Oloksella puhaltanut raju myrskytuuli kaatoi Oloksen ja Kapustarinnan tien risteyksessä olevan kaksiosaisen postilaatikkoteli-neet tielle. Syyksi osoittautui kyllästämättömien pystytolppien maarajan alapuolisten osien lahoami-nen. Yhdistyksen jäsen Kai Saksi kutsui välittömästi koolle talkootyhmän, joka korjasi telineet 8.10 istuttamalla telineiden pystytolpat teräsanturoihin ja vaihtamalla tarpeelliset vanhat puuosat kesto-puisiksi. Yhdistys maksoi materiaalit ja muut tarpeelliset kustannukset. Talkoourakasta ja hyvästä lopputuloksesta suuri kiitos Kai Saksille.

Yhdistyksen talous oli v 2021 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdis-tyksemme toimintaa 500 euron toiminta-avustuksella.

Olli Simonen, puheenjohtaja Ritva Niemi, sihteeri

Vuosikokous 29.4.2022 klo 17 etäyhteydellä

Kutsu vuosikokoukseen 29.4.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään perjantaina 29.4.2022 klo 17 ja siellä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n määräämät asiat:

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan kuluvan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta

Kokouksen alussa on perinteinen kokousesitelmä, jonka pitää Discovermuonion projektipäällikkö
Kirsi Vestenius. Hän kertoo Muonion matkailun kehittämissuunnitelmista.

Kokous järjestetään etäyhteydellä teams sovelluksella. Kokoukseen pääset mukaan napsauttamalla
sinisellä näkyvää linkkiä (liittyä voit klo 16.30 alkaen):

https://teams.live.com/meet/9446798625575

Linkin avauduttua seuraa kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

Jos linkki ei aukene tai on väriltään musta/tummanharmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan. Seuraa sen jälkeen kuvaruudun ohjeita.

Ehdotukset toimintakertomukseksi v 2021 ja toimintasuunnitelmaksi v 2022 ao kohdassa yhdistysotsakkeen alla

YHDISTYKSEN RUSKAPATIKKARETKI MUONIOSSA 8.9.2021

Olostunturin asukasyhdistyksen vuoden 2021 perinteinen ruska-ajan retki suuntautui tällä kertaa Hirvaslompoloon. Patikoijia kokoontuikin lähtöpaikalle hirsiravintolan pihalle 23 henkilöä. Kymmenen auton karavaani olikin poikkeavan näkyvä kulkue maantiellä matkalla retkikohteeseen.

Varsinaisena retkikohteena oli vanha Pappilanrannan historiallinen kalamajan paikka Hirvaslompolon rannalla. Noin 1.5 km:n matka sinne oli tavanomaista lapin maisemaa, kivistä, poromiesten mönkijöiden jälkien jättämää polkua. Verkkainen kulku reitillä oli viisautta. Katseen piti kohdistua useasti maahan mihin astuu. Matkan varren ensimmäinen nähtävyys oli yli 100 v. vanhan tervahaudan paikka. Kulahtanut kyltti kertoi viimeisen käyttövuoden olleen 100 vuotta sitten,”noin tankkiautollisen verran tervaa”. Metsittynyt tervahauta antoi miettimisen aihetta minkälaista silloinen elämä lapissa on ollut. Terva oli välttämätön aine käytännöistä selviämiseen. Sitä tarvittiin suksien-,rekien-, veneiden-, haravanlapojen- ja kirkkon kattojen hoitoon ja tietenkin rahan ansaitsemiseen. Ajatuskin tällaisten muistojen vaalimiseen on paikallaan.

Syksyisen Keräsojan ylitys mönkijöille tehtyä kaiteetonta siltaa pitkin osoitti, että yhdistyksen jäsenistö on kokeneita vaeltajia. Retken varsinainen historiallinen ajankohta meneekin jo 225 vuoden päähän ja tapahtumapaikkaan – Puolikko Erkin syntymäpaikalle – silloiseen Pappilan kalakämpälle toukokuun alkuun v. 1796. Historialliset siemenet tapahtumalle on kuitenkin kylvetty
edellisen vuoden syyskuussa 22 vuotiaan salanimisen herra Myllerin toimesta. Oikeammin hän oli Orleansin herttua Ludvig Filip. Myöhemmin vuosina 1830 – 1848 hän oli Ranskan kuningas. Erikin äiti oli Pappilan emännän sisko Beata Caisa Wahlbom. Maanpaossa ollut 22 vuotias tuleva kuningas oli ajan tavan mukaan käynyt Nordkapissa ja sieltä palatessaan viipynyt Muonion pappilassa, josta jatkoi matkaansa Ruotsin puolelle ja etelään päin.

Myöhemmin Ranskan valtio on aateloinut Puolikko-Erkin ja hänen jälkeläisensä ja kutsunut heidät vierailulle Pariisiin.

Asukasyhdistyksen retkeläisille paikka antoi tiedetylle tarinalle faktakohteen, jonka täydentäminen nykyisen tiedon valossa on helpompaa ja jota on saatavilla eri lähteistä.

Paluu ja Keräsojan ylitys sujuivat hyvin. Sillan ja puron kohinan läheisyydessä nuotiotulilla nautittin omia eväitä ja keskusteltiin, kuka mistäkin. Loppumatkalla paikalliset porot katselivat uteliaina mitä värikästä väkeä heidän reviirilleen on ilmaantunut. Osa retkeläisistämme kävi vielä katsastamassa Kerässiepin kylän, jonka erkoisuuteen kuuluukin olla Suomen korkeimpana kylänä yli 200 m merenpinnan yläpuolella.

Kotimatkan retkeläiset hoitivatkin omakohtaisesti ja oletettavasti tyytyväisinä retken antiin..

Kiitokset myös Ylimuonion yhteismetsän omistajille jokamiehen oikeuksien nauttimisesta alueellanne.

Oheista retkeä tällä kirjoituksella muisteli retken johtajana ja oppaana toiminut

Pauli Runtti. Kiitos Paulille.

Hallituksen ehdotus v 2021 toimintasuunnitelmaksi

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 7.9.2021 klo 17- Muonion kyläpirtillä.

2) Yhteydenpito jäsenistöön

– jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
– vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
– parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3) Edunvalvonta

– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

4) Jäsenhankinta

5) Muu toiminta
– neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
– järjestetään ruskaviikolla postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
– yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

Hallituksen ehdotus v 2021 toimintasuunnitelmaksi

EHDOTUS TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUONNA 2021

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 31.3.2021 klo 17- Muonion kyläpirtillä (siirretty 8.3.2021 hallituksen päätöksellä 7.9.2021).

2) Yhteydenpito jäsenistöön

– jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
– vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
– parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3) Edunvalvonta

– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

4) Jäsenhankinta

5) Muu toiminta
– neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
– järjestetään ruskaviikolla postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
– yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

V 2020 TOIMINTAKERTOMUS

 

 

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020 (hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.3.2021)

Vuosi 2020 oli asukasyhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeenkin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous siirrettiin ruska-aikaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 103 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 45 perhejäseniä.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä  Pauli Runtti. Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kolme jäsenkirjettä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 8.9.2020 Muonion Kyläpirtillä18. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia” 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 10.9.2020 yhdistyksen Oloslaavulla. Tapaamisessa pitkän päivätyön rajamiehenä tehnyt kantamuoniolainen Pentti Reponiemi, joka edelleen toimii ja vaikuttaa aktiivisesti Muonion kuntapolitiikassa ja -yhteisössä, muisteli menneitä tapahtumia ja valotteli tulevia suunnitelmia ja toimia Muoniossa. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 24 jäsentä.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun ylläpidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Kiitos pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun ylläpidosta ja huollosta laavuisäntä Pauli Runtille.

Ruskaviikolla (37 vko) järjestettiin kahdet eri talkoot, joiden aikana laavulle kuljetettiin polttopuut ampumaradalta, korjattiin ja huollettiin Oloskylän postilaatikkotelineet.

Yhdistyksen talous oli v 2020 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdistyksemme toimintaa 495 euron toiminta-avustuksella.