Olostunturin Asukasyhdistys ry

Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu

 • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4

Muonion tapahtumat

Mökkipörssi

Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

EHDOTUS V 2020 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

 

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

 • Yhdistyksen vuosikokous 7.4.2020 perutaan koronaviruspandemian takia ja siirretään pidettäväksi ruskaviikolla 37  8.9.2020 Muonion kyläpirtillä.

 

 • Yhteydenpito jäsenistöön

 

 • jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
 • vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
 • parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

 

 • Edunvalvonta

 

 • huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
 • pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

 

 • Jäsenhankintakampanja

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt sukupolvenvaihdosten, mökkiomistusten vaihtumisten ym. seurauksena.  Emme aina tavoita uusia omistajia, eivätkä kaikki mökkiläiset saati Oloksen vakioasujamisto tiedä yhdistyksen olemassaolosta ja/tai toiminnasta. Kotisivuinformaation, Oloslaavun ja postilaatikkotelineinformaation ym. keinoin  pyritään lisäämään yhdistyksen tunnettuutta ja Oloksen vakio- ja loma-asukkaiden kiinnostusta yhdistyksemme toimintaan ja jäsenyyteen.

 • Muu toiminta
 • neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
 • järjestetään ruskaviikolla (vko 37) postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
 • hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
 • yhdistys tukee tilanteesta riippuen  stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta  ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

 

V 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Olostunturin Asukasyhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus

 

Toimintavuosi 2019 oli asukasyhdistyksen 25. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 88 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 25 perhejäseniä.

 

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja jäseninä Lasse Laaksonen, Jyrki Laurinmäki, Seppo Lausjärvi, Ritva Niemi, Eila ja Reijo Rummukainen ja Eila Uotila. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja ja kirjanpidosta Päivi Vuori (ei yhdistyksen jäsen). Toiminnantarkastaja toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönä Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 18.4.2019 Oloshotellilla. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa kuultiin kunnanhallituksen jäsenen, ulkoilureittityöryhmän puheenjohtajan Minna Back-Tolosen esitys ulkoilureittityöryhmän työn nykyvaiheesta, latujen ja kelkkareittien kunnossapidon rahoituksesta ja kunnan kehityshaasteista ja –näkymistä.

 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 12.9.2019 Oloslaavulla. Tapaamisessa alkuperäinen Muoniolainen opettaja Erkki Kitkiöjoki kertoi Muonion historiasta tutkimustensa, ottamiensa ja keräämiensä valokuvien pohjalta. Esitys herätti kysymysten ryöpyn ja vilkkaan keskustelun kahvittelun ja makkaranpaiston lomassa. Sateisesta säästä huolimatta tapaamiseen osallistui 32 jäsentä. Kitkiöjoki julkaisee Muonion historiaa käsittelevän kirjansa kuluvan vuoden lopulla. Yhdistystapaamisen tarjoilua tuki Muonion S-Market.

 

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan suosittu retkikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Osana nuotiopuuhuollon kehittämistä yhdistys rakensi talkoilla syksyn 2019 jäsenkirjeessä kuvatun polttopuuvajan, johon voidaan varastoida ja pitää kuivana enemmän polttopuita kuin aiemmin. Kiitos pyyteettömästä laavun ylläpidosta ja huollosta kuuluu laavuisäntä Pauli Runtille. Kiitos hänelle ja hänen neuvokkuudelle myös puuvajan tarvitsemien rakennusmateriaalien keräämisestä lahjoituksina ja puuvajan rakentamisesta yhdessä tyttärenpoikansa, opiskelija Sisu Mannisen kanssa, Hallitus huomioi Mannisen panoksen pienellä urheiluharrastusstipendillä.

 

Yhdistyksen hallitus päätti 29.12.2018 erota Muonion Paanoista ja samalla luopua hallituspaikastaan Paanoissa. Eron perusteena oli se, että yhdistys luopui ulkoilureittien kunnossapidon rahoituksen varainkeruusta, joka oli jäsenyyden edellytys. Varainkeruun yhdistäminen yhdistyksen jäsenmaksujen keruuseen aiheutti toistuvia väärinkäsityksiä jäsenistömme keskuudessa ja jopa eroja jäsenyydestä.

 

Yhdistyksen talous oli v 2019 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta hyväksyi yhdistyksemme Oloksen kyläyhdistykseksi ja myönsi yhdistykselle 400 € taloudellista tukea.

 

VUOSIKOKOUSKUTSU

KUTSU OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 

 

Pääsiäisviikolle  suunniteltu yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous peruutettiin ja siirrettiin pidettäväksi ruskaviikolle  8.9.2020 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 B Muonio kk. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat (esityslista liitteenä)

Hallituksen hyväksymät v 2019 toimintakertomus- ja v 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ovat tämän sähköisen jäsenkirjeemme liitteinä ja muutoin luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com/yhdistys .

Kokousesitelmän pitää ps Olli Simonenalle aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia”. Aihe koskettaa meistä monia, sillä kaksi viidestä naishenkilöstä ja yksi seitsemästä mieshenkilöstä saa myöhemmän elämänsä aikana 50 ikävuoden jälkeen ainakin yhden osteoporoosimurtuman (tavallisimmat tyyppimurtumat ovat ranne, nikama, olkavarsi ja lonkka).

Koronasta johtuen jokaiselle osallistujalle jaetaan ovella kouksessa pidettäväksi kasvomaski. Korona otetaan huomioon muissakin kokousjärjestelyissä.

 

JÄSENKIRJE 2/2020

 

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY                   JÄSENKIRJE 2/2020

21.8.2020

 

 

 

 

HYVÄ OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYKSEN JÄSEN,

 

 

Varsin mukava kesä alkaa vähitellen hiipua. Kesäkuu oli kuuma, heinäkuussa satoi, elokuun sää vaihtelee. Edessä häämöttävät syksyn kuulaus, ruska ja yhdistyksemme perinteinen ruskaviikko Oloksella (viikko 37). Tervetuloa silloin Olokselle.

 

JÄSENTAPAAMINEN

 

Toimintasuunnitelmamme mukainen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestetään Laavullamme torstaina 10.9.2020 klo 16 – 18.  Ohjelmassa mm rajavartija evp. Pentti Reponiemi muistelee. Reponiemi on kantamuoniolainen, tehnyt pitkän päivätyön rajahommissa ja on edelleenkin monessa mukana aktiivisena vaikuttajana (kunnanvaltuusto, Lapponia hiihto ym.)

Tarjolla myös pientä purtavaa.

 

KUTSU OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 8.9.2020  

 

Pääsiäisviikolle  suunniteltu yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous peruutettiin ja siirrettiin pidettäväksi ruskaviikolle  8.9.2020 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 B Muonio kk. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat (esityslista liitteenä)

Hallituksen hyväksymät v 2019 toimintakertomus- ja v 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ovat tämän sähköisen jäsenkirjeemme liitteinä ja muutoin luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.fi.

Kokousesitelmän pitää allekirjoittanut aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia”. Aihe koskettaa meistä monia, sillä kaksi viidestä naishenkilöstä ja yksi seitsemästä mieshenkilöstä saa myöhemmän elämänsä aikana 50 ikävuoden jälkeen ainakin yhden osteoporoosimurtuman (tavallisimmat tyyppimurtumat ovat ranne, nikama, olkavarsi ja lonkka).

 

 

JÄSENMAKSUASIAA 

 

Koronavirus lienee suurin syy siihen, että osa jäsenistämme on unohtanut maksaa v 2020 jäsenmaksunsa.

Yhdistyksemme on yksi Muonion kyläyhdistyksistä ja tässä roolissa merkittävä vaikuttaja ja jäsentensä edunvalvoja Oloksella. Yhdistys on jäsentensä äänitorvi alueen kehittämistyössä ja sitä koskevassa päätöksenteossa toisen suuren Olosvaikuttajan, Olos-hotellin rinnalla ja vastapainona. Yhdistys on myös jäsentensä tärkeä informaatio- ja  yhteydenpitokanava ja yhteensaattaja.

Yhdistyksemme henkilöjäsenten jäsenmaksu tänä vuonna on sama kuin viime vuonna eli 20 €/jäsen ja 5 €/perheenjäsen. Jäsenmaksu maksetaan Olostunturin asukasyhdistys ry:n tilille Osuuspankkiin FI42 5643 7420 0265 17. Viitekenttään on merkittävä jäsenen/jäsenten nimet. Voitko tarkistaa ja hoitaa jäsenmaksuasiasi  ajan- tasalle, jos se ei sitä jo ole.

 

MUUTOKSET JÄSENYYDESSÄ JA YHTEYSTIEDOISSA

 

Ilmoita mahdolliset muutokset yhdistyksen puheenjohtajalle Olli Simoselle sähköisesti olli.simonen@fimnet.fi tai puhelimitse 044-3080306. Paikkansa pitävät tiedot takaavat jäsenyytesi, toimivan ja molemminpuolisen yhteydenpidon.

 

MUONIOSSA TAPAHTUU VIIKOLLA 37

 

Koronan takia ruskaviikon järjestettyä ohjelmatarjontaa Muoniossa ei käytännössä ole. ● Pallaksen  luontokeskuksen luontoillat ja Pallaspäivä (markkinat) on peruttu. ● Oloksen Polar Centerissä näytetään joka päivä elokuvia. Ei kuitenkaan 15.9.2020, jolloin Centerissä on Petri Laaksosen 25-vuotis juhlakonsertti ”Täällä Pohjantähden alla”. ● Oloisen hirsiravintolassa järjestetään 5.9 perinteiseen tapaan ruokaeestit klo 17 ja 20 (=kaksi kattausta). Pöytävaraukset etukäteen. Korona voi muuttaa vielä näitäkin ohjelmatarjontoja.

 

Tietoja Muonion tapahtumista löydät osoitteesta  www.discovermuonio.fi/tapahtumat.

 

 

KORONA ON PÄIVÄNPOLTTAVA AIHE

 

Näyttää yhä enemmän siltä, että koronavirusinfektion toinen aalto on alkanut. Paljon riippuu siitä, mitkä ja millaiset koronan rajoitus/ehkäisytoimet otetaan käyttöön maan rajoilla, väen kokouksissa, tapaamisissa ja tapahtumissa, työpaikoilla, kauppaliikkeissä, yleisissä kulkuneuvoissa ja muualla.

Koronavirusrokote on paras torjuntakeino koronan voittamiseksi, mutta sitä joudumme odottamaan ainakin loppuvuoteen ellei pidempäänkin. Siihen asti keinovalikoima edellä kuvatut rajoitus-, huolelliset hygieniatoimet (tapaamisten ja kohtaamisten minimointi, karanteenit, maskit, käsineet, turvatäisyydet, käsien pesu ja käsihuuhteen käyttö) sekä taudintapausten seulonta ja tartuntojen jäljitys.

Ensimmäisen korona-aallon torjumisessa Suomessa onnistuttiin hyvin, kenties parhaiten maailmassa. Sen aikaiset heikkoudet on nyt korjattu ja varautumiseen toiseen aaltoon on panostettu. Ensimmäiseen aaltoon varautumisessa oli turhia heikkouksia, kuten esimerkiksi maskien ja muiden suojavälineiden puute (valmiusvarastojen ylläpitoa oli laiminlyöty). Tämän takia mm vanhainkodeissa ja pitkäaikaishoitolaitoksissa ilmeni sairastumis- ja kuolemaryppäitä.

Seuraava ikäryhmittäinen 21.8.2020 koronatapaustilasto tähänastisista rekisteröidyistä koronapotilaista kertoo paljon onnistumisista. Tilastossa taudintapausten määrä ilmoitetaan laskettuna 100 000 ikäluokan ihmistä kohden.

ikä-         tapaus-              ikä-                    tapaus-              ikä-                     tapaus-                                                    ryhmä       määrä                ryhmä                määrä                ryhmä                määrä

0 – 9 v       48                     30-39 v                 80                      60-69 v                 95                                                                     10-19 v     80                     40-49 v               193                      70-79 v                  64                                                                     20-29 v  217                      50-59 v                191                      80+                      168

Tilasto osoittaa hyvin, kuinka haavoittuvaisin vielä kotona asuvat 70-79 v ikäihmiset säästyivät koronainfektiolta. Yli 80 v suuri lukumäärä selittyy paljolti edellä kerrotuilla suojavarustepuutoksilla laitoshoidoissa.

Meidän on jatkettava tähänastista koronannan vastustamista lisättynä maskien ja suojakäsineiden käytöllä, tehostelulla seulonnalla ja jäljittämisellä uhkaavien suurten vahinkojen välttämiseksi. Varovaisuus ja kärsivällisyys ovat nyt viisautta ja paikallaan kaikkialla, mutta erityisesti 70 vuotta täyttäneiden kohdalla. Heillä koronaari-infektio voi olla erityisen vaarallinen, vaikea ja nuorempia ikäluokkiin verrattuna useammin kohtalokas. Kyseessä on paljolti asetelmasta ”suojautuminen vai henki”.

 

Ruskaviikolla tapaamisiin. Pidetään huolta itsestämme ja läheisistämme.

 

HYVÄ TIETÄÄ KORONASTA

 

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS                                                       Muistio     

14.4.2020

Olli Simonen, puh joht

 

 

Arvoisat Olostunturin Asukasyhdistyksen jäsenet,                                               

Olen ikäni takia karanteenissa olevan laatinut oheisen koronavirusinfektiota käsitelevän muistion. Toivon, että muistio selventää sitä, mistä koronavirusinfektiossa on kyse, miten vaarallinen koronavirus on, miten ehkäistä tartuntaa, mitä karanteenissa oloon kannattaa suhtautua ja miten karanteenissa ollessa kannattaa huolehtia omasta terveydestä, kunnosta ja hyvinvoinnista. Muistioni lopussa on pieni asuntoilmoitus.

 

 

Mikä on virus ja miten se toimii.

 

Virus ei ole elävä eliö eikä elävä solu. Sillä ei ole omaa solurakennetta tai omaa aineenvaihduntaa, kuten kaikilla elävillä soluilla (esim. bakteeri) ja eliöillä (esim. ihminen). Virus koostuu sille ominaisesta kuoren ympäröimästä omasta perimäaineksesta ja proteiineista.

 

Virus ei pysty itsenäiseen elämään ja eikä lisääntymään ellei se löydä itselleen elävää isäntäsolua. Ihmisten ja eläinten solut tarjoavat virukselle oivallisen elin–ja lisääntymisympäristön. Päästyään kosketuksiin isäntänsä kanssa, virus tarttuu solun pinnalla olevaan reseptoriin (makromolekyyli, eräänlainen uloke), tunkeutuu sen kautta soluun ja ottaa sen hallintaansa. Virus ohjaa isäntäsolunsa tuottamaan kopioita itsestään ja lisääntyy tällä mekanismilla nopeasti. Uudet viruskopiot/-jälkeläiset purkautuvat isäntäsolusta verenkiertoon ja solun ulkoisiin nesteisiin ja valloittavat uusia isäntäsoluja lisääntyäkseen. Näin virus valtaa isäntänsä ja isännästä tulee virustehdas. Isäntäsoluista purkautuneet uudet virukset kulkeutuvat isännän eritteiden mukana ulos joko uuteen isäntään  (toinen ihminen)pisaroina japärskeinä levittäen infektiota tai ihmisen elinympäristöihin, joissa ne kuolevat ajan mittaan tai siirtyvät kosketusten kautta uuteen ihmisisäntään lisääntymään. Viruksen valloittamat ja vahingoittamat solut kuolevat usein ja virukset aiheuttavat isännälleen usein sairauden ja joskus menehtymisenkin.

 

Isäntä, ihminen tai eläin havaitsee virustunkeilijan ja ryhtyy heti vastatoimiin tuhotakseen viruksen. Ensivaiheen puolustusmekanismina on tunkeutumiskohtaan kerääntyneet valkosolut, joista osa muuttuu ns. syöjäsoluiksi, jotka pyrkivät ”syömään” tunkeutujan. Sen lisäksi elimistö valmistaa omia ´antibiootteja’, joilla se pyrkii tappamaan tunkeutujan. Viruksiin ne eivät kuitenkaan tehoa. Viikon kuluttua tartunnasta alkaa toinen puolustusvaihe, jossa elimistö alkaa tuottaa vasta-aineita vierasta tunkeutujaa vastaan. Viimeistään tällä mekanismilla tunkeutuja voitetaan tai sitten ei. Ensin mainitussa tapauksessa isäntä tervehtyy, jälkimmäisessä menehtyy.

 

Isännän elimistö reagoi tunkeutujaan kuumeella, tulehduksilla, liman erittymisellä (yskä, nuha, hengitysvaikeudet), ripulilla, huonovointisuudella, pahoinvoinnilla, säryillä ja kivuilla  riippuen viruksesta, virushyökkäyksen laajuudesta ja sen onnistumisesta. Elimistö joutuu hyvinkin kovan rasituksen ja stressin kohteeksi.

 

Jos sama virus yrittää uudelleen tunkeutua ihmiseen tai eläimeen, jolle on jo kehittynyt vasta-aineita sairastetun saman virusinfektion seurauksena, virus tuhotaan tai infektio jää lieväksi.

 

Virukselle on myös ominaista, että sen oma perimäaines voi muuntua toiseksi monistuessaan. Perimäaineksen muutos tarkoittaa viruksen kuoren tai muun ominaisuuden muuttumista. Muuntunut virus on uusi virus, ihmisellä ei ole ennestään vasta-aineita uuden viruksen torjumiseksi ja taistelu sitä vastaan on aloitettava alusta.

 

 

Korona (Covid-19) virus

 

Nyt liikkeellä oleva koronavirus on uusi virus – ilmeisesti aiemmalta perimältään muuntunut virus. Uutena viruksena se on muuntunut ihmiseen tarttuvaksi virukseksi. Kun ihmisillä ei ennestään ole sille vastustuskykyä, virus on levinnyt ja leviää kulovalkean tavoin ihmisestä toiseen kautta koko maapallon.

 

Viruksen nopean leviämisen ”takuumies” tänä päivänä on globalisaatio eli ihmisten mahdollisuus nopeaan siirtymiseen maasta ja maanosasta toiseen. Ihminen matkustaa lentämällä helposti tunneissa ja vuorokauden sisällä helposti maapallolla laidasta laitaan ja kuljettaa viruksen mukanaan kohdemaahan ja tartuttaa sen tapaamiinsa ihmisiin.

 

Myös tämänhetkinen maapallon ennennäkemättömän suuri väestö ja paikoin hyvinkin tiheästä väestömäärästä aiheutuva ihmisten läheinen kanssakäyminen tarjoaa ”fantastisen” mahdollisuuden viruksen kasvulle ja leviämiselle.

 

 

Mitä tiedetään koronavirusinfektiosta tällä hetkellä

 

Koska kyseessä on uusi virus ja uusi virusinfektio, tieto viruksesta, sen olemuksesta ja tavoista on vielä vähäistä, mutta lisääntyy jatkuvasti.  Virukseen liittyviä tutkimuksia tehdään ympäri maapalloa ja tutkimustuloksia julkaistaan ahkerasti. Niiden myötä tieto viruksesta ja sen käyttäytymisestä ihmisessä lisääntyy koko ajan. Tieto varmentuu lopulta viruksen aiheuttaman epidemian ja pandemian (= maapallon laajuinen epidemia) laannuttua.

 

Koronavirusepidemia alkoi Kiinan Wuhanin miljoonakaupungissa. Tehokkaiden eristämis-, seulonta- ja hoitotoimenpitein Kiina sai epidemian rajattua ja sammumaan kohtuullisen nopeasti. Aika näyttää, onnistuttiinko vai alkaako epidemia uudelleen toisena aaltona.

 

Tartuntataudeista yleisesti tiedetään, että silloin kun rokotteita ja tehokkaita lääkkeitä ei ole käytettävissä, 70-80 % väestöstä täytyy sairastua, ennen kuin epidemia loppuu sairastuneille kehittyneen vastustuskyvyn (vasta-aineiden) seurauksena. Karanteeneilla ja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksilla hidastetaan epidemian leviämistä ja voidaan saada epidemia pysähtymään, kun taudin aiheuttaja ei pääse käsiksi uusiin ihmisiin ja kuolee. Jos väestön vastustuskyky on jäänyt alle mainitun 70-80 % laajuuden, on suuri vaara, että ensimmäistä epidemia-aaltoa seuraa toinen aalto, kolmas aalto jne.

 

Epidemian hidastamisella pyritään voittamaan aikaa niin, että koronavirukselle saadaan kehitettyä toimiva ja tehokas rokote. Rokottamalla ihminen saadaan tuottamaan vasta-aineita koronavirusta vastaan, jolloin koronaviruksen tartunnat estyvät ja epidemia sammuu. Toinen epidemian hidastamisen tavoite on estää virusepidemian räjähtäminen käsiin niin, että kaikkia sairastuneita ei voida hoitaa voimavarojen, esimerkiksi tehohoitopaikkojen, riittämättömyyden takia.

 

Wuhanin miljoonakaupungin koronavirusepidemian perusteella New England Journal of Medicine julkaisi maaliskuussa Kiinassa tehdyn tutkimuksen 1099 laboratoriokokein varmennetun sairaalassa hoidetun koronaviruspotilaan taudinkuvista (W. Guan, Z. Ni, Yu Hu, W. Liang ym.: Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China, N Engl J Med 6.3.2020).

,

Tutkimuksen mukaan koronainfektio puhkesi keskimäärin 4 vrk kuluttua tartunnasta (vaihteluväli 2-7 vrk). Sairaalaan tullessa 43,8 %:lla potilaista oli kuumetta, sairaalahoidon aikana kuumeilu lisääntyi niin, että kuumeisia potilaita oli 88,7 % potilaista. Yskää ilmeni 67,8 %:lla potilaista, pahoinvointia ja oksentelua 5 %:lla ja ripulia 1,8 %:lla potilaista.

 

23,7 %:lla sairaalapotilaista oli jokin pitkäaikaissairaus, joista yleisimmät olivat verenpainetauti ja COPD (keuhkojen ahtaumatauti).

 

Sairaalaan tullessa 975 potilaalle tehtiin keuhkojen tietokonetomografiatutkimus. 86,2 %:lla havaittiin poikkeavia keuhkomuutoksia. 56,4 %:lla kuvatuista potilaista keuhkokuva oli kauttaaltaan läpikuultavan samea ja 51,8 % kuvatuista potilaista oli kummas-sakin keuhkossa läiskittäisiä varjostumia. Kumpikin havainto puhuu vakavan keuhkotulehduksen ja keuhkokuumeen puolesta.

 

91,1 %:lla sairaalapotilaista lääkäri diagnostisoi keuhkokuumeen.

 

 

Päätelmäni edellisestä:

 

Edellä olevia tutkimuslöydöksiä arvioitaessa on muistettava, että jokainen 1099 tutkitusta potilaasta oli sairaalapotilas eli potilas, joka sairauden vaikeuden perusteella tarvitsi sairaalahoitoa. On muistettava, että valtaosa koronaviruspotilaista sairastaa taudin lievänä ja vähäoireisena tai jopa oireettomana.

 

Tutkimustulosten mukaan sairaalahoitoa vaativien potilaiden koronaarivirusinfektion  itämisaika vaihteli 2-7 vrk:n välillä. Myöhempien havaintojen mukaan itämisaika voi jatkua aina 12 vrk:een asti. (siksi karanteeniaika on määritelty 14 vrk:n pituiseksi). Itämisajan vaihteluihin vaikuttaa se, onko tartuttajana ollut yksi virus vai miljoona tai miljardeja viruksia. Mitä enemmän tartunnassa on saatuja viruksia, sitä nopeammin ja rajumpana sairaus puhkeaa.

 

Kaikilla potilailla ei ollut sairauden alkuvaiheessa kuumetta, mutta kuume yleistyi sairauden jatkuessa.  Pieni osa potilaista (13,8 %) ei kuumeillut ollenkaan. Hengitystieoireet olivat yleisiä.

 

Tietokonetomografiakuvat osoittavat, että sairaalahoitoa tarvitsevilla potilailla oli heti sairauden alusta alkaen keuhkotulehdus ja/tai keuhkokuume. Koronaviruksen aiheuttama keuhkotulehdus ja keuhkokuume ovat poikkeavan vakavia tautitiloja, sillä sairastunut alue kattoi keuhkot kauttaaltaan ja/tai ilmeni useina läiskittäisinä keuhkokuumepesäkkeinä eri puolilla keuhkoja. Tiedetään, että koronaviruksen aiheuttamassa keuhkotulehduksessa ja kuumeessa keuhkokudos turpoaa ja keuhkorakkuloihin tihkuu nestettä, jolloin kaasujen vaihto keuhkoissa vaikeutuu ja pahimmillaan estyy kohtalokkain seurauksin. Keuhkoissa vallitsee tulehduksen seurauksena elinreaktioiden täysi kaaos ja myrsky. Näissä tilanteissa sairaalan tehohoito on lähes ainoa hoitomahdollisuus: potilas kytketään hengityskoneeseen, joka pumppaa ylipaineella happipitoista ilmaa keuhkoihin. Ylipaine pyrkii painamaan keuhkorakkuloihin tihkuneet nesteet takaisin verenkiertoon ja hapen tulehtuneen keuhkorakkulan seinän läpi verenkiertoon. Kaaosta ja myrskyä pyritään tauhoittamaan monin eri lääkityksin.

 

Suurimmalla osalla koronan aiheuttama keuhkotulehdus ja keuhkokuume aiheuttavat kaasujen vaihtoa rajoittavia vaurioita, jotka ilmenevät parantumisen jälkeen aiempaa herkemmin ilmaantuvana hengenahdistuksena fyysisessä rasituksessa. Vaurioituneet keuhkot ovat jatkossa terveitä keuhkoja herkemmät sairastumaan myöhemmin eri infektioihin.

 

 

Yleiset toimintaohjeet koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi (kertaus on oppimisen äiti):

 

Valtiovallan antamilla ohjeilla, karanteenimääräyksillä, kokoontumiskielloilla, liikkumisrajoituksilla, ravintoloiden sulkemisilla ja hengityssuojainten ja suojavaatteiden käytöllä pyritään estämään ja ehkäisemään virusten leviäminen ihmisestä toiseen ja hidastamaan epidemian laajentumista ja räjähtämistä käsiin. Voi olla, että parhaassa tapauksessa koko epidemia saadaan sammumaan..….ainakin joksikin aikaa. Voi olla, että näin saadaan lisäaikaa rokotteen kehittämiseksi. Jos siinä onnistutaan, ihmiskunnalla on mahdollisuus selättää virus pienehköin vaurioin verrattuna esimerkiksi Espanjantaudin vaurioihin 100 v sitten.

 

Jos epidemian nopea laajeneminen pystytään hidastamaan, terveydenhuollon ja etenkin sen tehohoitovoimavarat riittävät potilaiden hoitoon. Myös paluu arkeen jokaisen yksilön kohdalla kuten myös elinkeinoelämässä, työelämässä ja taloudessa helpottuu ja haitat jäävät pienemmiksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nykyisillä toimilla onnistutaan.

 

Koronaviruksen nopeaa leviämistä yritetään hillitä karanteeneilla, kieltämällä väen kokoontumiset, rajoittamalla liikkumista, käyttämällä hengityssuojaimia, pesemällä käsiä ja välttämällä kättelyä, halaamista ja muita alle 2 m (sisätiloissa) kontakteja toisiin ihmisiin. Jos joudut yskimään, muista yskiä kyynärvarteen tai paperiin, jonka hävität heti. Näillä toimilla estät omia mikroskooppisia yskänpisaroita leviämästä ilmaan muiden hengitettäväksi ja viruksen leviämistä pisaroiden mukana toisiin ihmisiin.

 

Vältä matkustamista yleisissä kulkuneuvoissa, ainakin ruuhka-aikoina. Yksityisauto, polkupyörä ja kävely ovat epidemian aikana terveysturvallisimpia liikkumisvaihtoehtoja, jos kerran on ”pakko” liikkua. Polkupyöräily, kävely ja erityisesti sauvakävely ovat oikein hyviä fyysisen kunnon ylläpitokeinoja.

 

Jos menet kauppaan:

 

 • hengityssuojaimen käyttö on viisautta. Estät näin hengityksen, yskän ja puheen mukana omia pisaroita leviämästä muiden hengitettäväksi. Estät myös ilmassa olevien muiden ihmisten hengittämien, yskimien ja puhumien pisaroiden pääsyä hengitysteihisi ja Sinuun,

 

 • kertakäyttökäsineet käsissä kaupassa käydessäsi ovat turvakäsineitä, mutta ne on riisuttava käsistä heti kaupasta lähtiessä ja heitettävä roskiin. Tämän lisäksi käsien pesu heti kotona on paikallaan. Jos kertakäyttökäsineitä ei ole, kädet on pestävä tai desinfioitava desinfiointiaineella ennen kauppaan menoa ja mahdollisimman pian kauppakäynnin jälkeen.

 

Edellä kuvattu kauppakäynnin käsien suojaus- ja pesuohje koskee myös ravintolakäyntejä,                    ruoan noutoja ravintolasta, matkustamista yleisissä kulkuneuvoissa, vierailuja ym.

 

Vaikka ravintolat ovat toistaiseksi suljettuja, on jatkossa syytä muistaa: Ravintolassa esimerkiksi buffetpöydässä ruoan itseannostelussa käytettävät lusikat, haarukat, kauhat, pihdit ja muut erilaiset ottimet, leikkuuveitset, käsin itse leikattava ja käsin kiinni pidettävä leipä sisältävät pinnoillaan aina erilaisia ravintola-asiakkaiden käsissä olevia tartunnanlähteitä (tässä tilanteessa koronaviruksia). Julkisissa kulkuneuvoissa (bussit, raitiovaunut, junat, lentokoneet, laivat) kahvat, tangot, ym. kiinnipitovälineet, pysäytyksen painonapit ja ovien kahvat ovat tehokkaita tartuntalähteitä ja välittävät tartunnanaiheuttajia (tässä tilanteessa koronaviruksia) kädestä käteen eli ihmisestä ihmiseen.

 

Kaiken edellä kuvatun koskettelun aikana ja jälkeen kätemme/sormemme käyvät useita kertoja päivässä huomaamattamme pyyhkäisemässä omaa nenää, suupieltä ja silmäkulmaa, jolloin käsiin tarttunut virus siirtyy onnellisena limakalvoille ja sitä tietä tulevan isäntänsä elimistöön ja solujen sisälle lisääntymään ja monistumaan.

 

Virus leviää myös pisaratartuntana ihmisestä toiseen. Puhuessa, huutaessa, aivastaessa ja yskiessä suusta pärskähtää hyvin suuri joukko erikokoisia pisaroita, joita 1-2-3-4-5 m etäisyydellä oleva naapurimme vetää hengitysilman mukana keuhkoihinsa koronaviruksen otollisimpaan kohteeseen ikävin seurauksin Tämän estämiseksi erilaiset väenkokoukset ja tapaamiset on kielletty. Jos tapaat ihmisiä ulkona ollessasi ja pysähdyt vaihtamaan kuulumisia, siirry kadun toiselle puolen tai pidä ainakin 5 m etäisyyttä toisiin ihmisiin ja vaihda kuulumiset näin turvallisen kaukaa keskustelukumppaneista.

 

Kiinassa vastikään tehtyjen mallinnusten mukaan 4 viidestä tartunnasta on saatu oireettomalta koronavirusihmiseltä. Saksalaisten tuoreiden tutkimusten mukaan pisaratartunta näyttäisi olevan tärkein koronaarivirusten leviämisväylä. Kumpikin tuore tieto löytyy Yle uutisten sivuilta. Jos ja kun näin on, hengityssuojainten käyttö kaikkialla ihmisten kanssakäymisissä on tärkeää. (Sosiaali- ja terveysministeriö on toista mieltä, mutta se viestii enemmän ministeriön ja Suomen huonosta varautumisesta hengityssuojainten riittävyyteen)

 

Kuten tiedetään, koronavirus kohtelee pahiten ikäihmisiä ja vanhuksia. Ohjeissa painotetaankin erityisesti heidän karanteenissa pysymistään. On erityisen perusteltua, etteivät ikäihmiset ja vanhukset mene ruoka- tms. kauppoihin ja muihin asiointipaikkoihin, vaan tilaavat elintarvikkeensa kaupasta kotiin toimitettuna tai turvautuvat naapureiden ja ystävien apuun.

 

Onko karanteeni sittenkään niin kamalaa

 

Koronakaranteeniaika on lopulta todennäköisesti varsin lyhyt (1-2-3 kk) ajanjakso ihmisen elämässä. Se on pakottanut meidät pysähtymään kesken kiireittemme ja tohotustemme. Se on antanut ja antaa itse kullekin meistä mahdollisuuden oman elämän, elämäntapojen, terveyden, kunnon, mielen, harrastusten, arvojen ja muiden asioiden ym. pohdintoihin. Karanteeni tarjoaa aikaa ja mahdollisuuksia ulkoiluun, kevään pihatöihin, rajoitettuun määrään harrastuksia, lukemiseen, kirjoittamiseen ja puhelimen, sähköpostin yms. kautta tapahtuvaan kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Aikaa riittää TV:nkin katsomiseen. Kerrankin on riittävästi omaa aikaa itselleen…ja läheisilleen.

 

Karanteeniaika on kaukana vanhanajan todella vaikeista poikkeusoloista kuten esimerkiksi talvi- ja jatkosodan ajoista, jolloin elettiin käytännössä säkissä ilman tietoa tulevasta. Meillä on käytössämme TV ja radio, jotka välittävät online- tietoa koronavirustilanteesta ja toimista sen välttämiseksi. TV lähettää ohjelmia, joista useimmat meistä voivat seurata ja nauttia niistä.

 

TV:n ohella lähes jokaisella meistä on kännykkä, jolla pitää yhteyttä toisiin ihmisiin ajankohdasta riippumatta. Sitä kautta hätätilanteessakin saa apua (puh 112) ja yhteyden omaan terveysasemaan. Puhelin mahdollistaa videopuhelutkin, jossa soittaja ja vastaaja juttelevat kasvotusten keskenään. Puhelimen avulla voi toiselle välittää otettuja kuvia ja videoita. Useimmilla meistä on käytössään älypuhelin, joka on käytännössä pieni tietokone laajoine mahdollisuuksineen.

 

TV:n, radion ja puhelimen lisäksi lähes jokaisella on käytössään oma tietokone ja sen kautta (Internet) ulottuvilla koko maailma (sähköposti, hakukoneet ym.). Tietokoneen kautta on mahdollista kokoontua yhteen ja pohtia ja keskustella toisten kanssa ”tärkeistä” asioista. Tietokoneen ja älypuhelimen avulla on helppo hoitaa laskujen maksatukset ja muu rahaliikenne. Tietokoneen kautta voi ja on suositeltavaa tilata elintarvikkeet ovelle toimitettua. Kaikki tämä on käytännössä meidän jokaisen ulottuvilla.

 

Myös ”vanhan ajan” helposti unohtuvat yhteydenpitovälineet, kuten postikortit ja kirjeet toimivat. Karanteenissa on aikaa viestiä kirjoittamalla.

 

Tärkeintä on yhteydenpito läheisiin, lähiomaisiin, kavereihin, työtovereihin, ystäviin ja muihin tuttuihin.

 

Panostakaamme karanteenin aikana omaan terveyteemme, kuntoomme ja hyvinvointiimme.

 

Osa meistä, yhdistyksemme jäsenistä on ikäihmisiä ja vanhuksia. Tiedämme, että terveytemme, kuntomme ja toimintakykymme ylläpitäminen edellyttää säännöllistä, riittävää ja monipuolista ravintoa ja fyysisen ja henkisen terveyden ja kunnon harjoituksia. Terveyden, kunnon ja toimintakyvyn ylläpito ovat tärkeä osa vastustuskykyä koronavirusnfektion ehkäisyssä ja hoidossa.

 

Koska monilla on pitkäaikaissairauksia – mm. sydän- ja verisuonisairauksia ja diabetesta – on tärkeää, että nämä sairaudet hoidetaan mahdollisiman hyvin ja otetaan tunnollisesti hoitoon määrätyt lääkkeet. Näin voidaan osaltaan ylläpitää ”vastustuskykyä”, vaikkei koronaan vielä varsinaista lääkettä olekaan.

 

Elintavoissa erityisen tärkeää on luuston ja lihasvoiman ylläpitoharjoittelu. Käyttämättä jäävät luut ja lihakset surkastuvat varsin nopeasti. Ne eivät siedä yhtään paikallaan pysymistä, koska iän lisääntyessä luuston ja varsinkin lihasten palauttaminen entiselleen ei onnistu. Lihasten osalta puhutaan sarkopeniasta, josta enemmän seuraavassa Osteouutisten numerossa.

 

Luuston ja lihasten osalta pätee sääntö, jonka mukaan liikkeet ja rasitukset, jotka vahvistavat lihaksia, vahvistavat myös luustoa.

 

Kotona voi harjoituttaa jalkojen lihasten voimia esimerkiksi:

 

 • menemällä kyykkyyn (reisilihasharjoitus) aluksi pitäen kiinni tuesta (tuolin selkänoja, pöydän reuna). Aloittelijan on syytä mennä aluksi lievempään kyykkyyn,
 • varpaille nousua (pohjelihasharjoitus) harjoitellaan aluksia tuesta kiinni pitämällä,
 • seisomalla yhden jalan varassa (tasapainoharjoitus) aluksi tuesta kiinni pitämällä,
 • mahallaan maaten jalkoja vuorotellen lattian tasosta nostamalla (selkälihas, pakaralihas ja reiden takalihasharjoitus),
 • selällään maaten yläkroppaa lattiasta nostamalla (kädet niskan takana) niin, että lapaluut irtoavat lattiasta (vatsalihasharjoitus)
 • selällään maaten nostamalla jalat kattoa kohti ja sen jälkeen vuorotelleen kumpikin jalan kantapää joko suorana tai lievästi koukussa alas 5-10 cm korkeudella lattiasta (vatsalihasharjoitus). Kattoa kohti olevia jalkoja voi saksata ja polkea ”polkupyörää”. Rasitus kasvaa, kun jalat laskee pystyasennosta alaspäin.

 

Hyviä yläkropan harjoituksia ovat esimerkiksi käsien hiihtoliikkeet seisten polvia koukistaen, käsien nostot sivuille, eteen ja ylös ja käsien sammakkouintiliikkeet. Muista nostaa myös hartioita ylös korviin.

 

Kutakin liikesarjaa tulee tehdä ja toistaa 8-10 kertaa. Jos ei aikaisemmin ole harjoitellut kuvattuja liikkeitä, ensimmäisinä kertoina riittää yksi liikesarja kutakin liikettä. Tavoite on kuitenkin toistaa kutakin liikesarjaa 2-3 kertaa.

 

Ulkoilusta aiemmin sanotun lisäksi: sauvakävely on mitä tehokkainta liikkumista, selvästi tehokkaampaa kuin kävely ilman sauvoja. Myös edellä kuvattuja lihasharjoituksia voi tehdä ulkoilmassa, jolloin sauvat ovat hyvä harjoitustuki ainakin alussa.

 

Luusto ja lihakset edellyttävät liikunnan ja rasituksen ohella riittävästi monipuolista ravintoa. On myös tärkeää muistaa, että lihakset ja koko elimistö tarvitsevat proteiinia ravinnokseen 1,2-1,4 g painokiloa kohden/vrk.

 

Henkisen hyvinvoinnin säilymistä karanteenissa tukevat lukeminen, yhteydenpito muihin ihmisiin, musiikin kuuntelu, puutarhanhoito, ulkoilu, kutominen, uutisten ja tapahtumien seuraaminen, kevään merkkien ja etenemisen seuranta, kirjoittaminen, rästiin jääneiden töiden tekeminen jne.

JÄSENKIRJE 1/2020

JÄSENKIRJE 1/2019
20.3.2019
Hyvä Olostunturin Asukasyhdistyksen jäsen,

Olostalvi on parhaimmillaan ja todellinen lumenystävien ja ulkoilijoiden talvi. Lunta riittää ja
säät ovat sopivia talviliikuntaan ja –urheiluun. Aurinko paistaa ja päivätkin ovat jo öitä pidempiä
ja valoisuus lisääntyy nyt vauhdilla. Lappi ja hohtavat hanget kutsuvat.

Taivaalla näkyy kuitenkin yhä synkkenevä ja laajeneva musta pilvi eli koronavirus. Virus on täysin
uusi virus maapallolla eikä ihmisillä ole sitä vastaan luonnostaan eikä vielä hankittuna
vastuskykyä. Tämä on syy, miksi virus tarttuu ihmisestä toiseen hyvin helposti ja on levinnyt ja
leviää nopeasti kautta koko maapallon pandemiaksi (= maapallon laajuinen epidemia). .
Koronavirus on hyvin vaarallinen, koska sen aiheuttamaan infektioon liittyy merkittävän suuri
kuolleisuus etenkin väestömme vanhoissa ikäryhmissä. Virus aiheuttaa pahimmillaan
isännälleen laajan tai jopa koko keuhkojen kattavan infektion ja tulehduksen (= vaarallisin
keuhkokuumemuoto), jolloin kaasujenvaihto keuhkoissa vaikeutuu ja/tai estyy kohtalokkain
seurauksin. Tällainen potilas tarvitsee aina hengityslaite- ja tehohoitoa selviytyäkseen
sairaudesta – ei kuitenkaan aina.

Jotta maamme hoitovoimavarat riittäisivät, koronaviruksen nopeaa leviämistä yritetään hillitä
karanteeneilla, kieltämällä väen kokoontumiset, rajoittamalla liikkumista, pesemällä käsiä ja
välttämällä kättelyä, halaamista ja muita kiinteitä läheisiä alle 2m kontakteja. Jos joudut
yskimään, yski kyynärvarteen. Se on keino estää mikroskooppisia yskäpisaroita leviämästä
ilmaan muiden hengitettäväksi. Näillä yksinkertaisilla keinoilla on mahdollista estää
koronaepidemian räjähtämistä käsiin ja pitää epidemiaa kohtuullisesti hallinnassa. Näillä
rajoituksilla ja suosituksilla maamme terveydenhuollon voimavarat riittäisivät paremmin
vakavasti sairaiden, mm tehohoitoa vaativien koronaviruspotilaiden hoitoon. Tilanteen
todellisuutta, vakavuutta ja vaarallisuutta kuvaa parhaiten se, että epidemian rajoittamiseen
käytetään poikkeusololainsäädännön valtuuksilla suosituksia, määräyksiä ja mahdollisesti jopa
pakkokeinoja ja tarvittaessa myös rangaistuksia.

Siis välttäkää matkustamista yleisissä kulkuneuvoissa, ainakin ruuhka-aikoihin. Yksityisauto,
polkupyörä ja kävely ovat epidemian aikana terveysturvallisimpia liikkumisvaihtoehtoja, jos
kerran on ”pakko” liikkua. Jos menet kauppaan, kertakäyttökäsineet käsien suojana ovat
turvakäsineitä, mutta ne on riisuttava kädestä vetämällä käsine nurin käsineen ranneosasta
vetämällä heti kaupasta poistuttaessa ja heitettävä roskiin kaupan ulkopuolella. Silti kotiin
tultua on käsien pesun paikka. Jos kertakäyttökäsineitä ei ole, kädet on pestävä tai desinfioita
desinfiointiaineella ennen kauppaan menoa ja sieltä poistuttaessa. Kuvattu kaupan käsien
pesuohje koskee myös ravintolakäyntejä, yleisiä kulkuneuvoja, vierailuja ym.

Lappiin matkaaminen, majoittuminen ja ulkoilu ovat vielä sallittuja. Silti asiaa kannattaa harkita
pitkään ja monta kertaa. Viisautta voi olla matkan siirtäminen myöhempään ja turvallisempaan
ajankohtaan. Toisaalta Lappi voi olla olosuhteista riippuen oiva karanteenipaikka. Kannattaa
kuitenkin ottaa huomioon, että karanteeni ei varmastikaan lopu pääsiäiseen ja voi pahimmillaan
jatkua jopa 2 kk ja vielä pidempäänkin. Lisäksi on mahdollista, että poikkeusololainsäädännön
valtuudella voidaan asettaa erilaisia matkustus- ja ulkonaliikkumiskieltoja jne. Mitä teetkin, on
hyvä seurata viranomaisohjeita ja noudattaa edellä kuvattuja suojatoimia. Tilanteesta, toimista
ja niiden onnistumisesta riippuen 10 %, 30% ja pahimmillaan 70-80 % suomalaisista voi
sairastua koronaan. Epidemia on vasta alkusoittovaiheessa.

 

 

Jäsenmaksut ja yhteystiedot

Yhdistyksemme henkilöjäsenten jäsenmaksu tänä vuonna on sama kuin viime vuonna eli 20
€/jäsen ja 5 €/perheenjäsen.

Pyydämme maksamaan jäsenmaksun Olostunturin asukasyhdistys ry:n
tilille Osuuspankkiin FI42 5643 7420 0265 17 viimeistään 30.4.2020

Viitekenttään pyydämme ehdottomasti merkitsemään jäsenen/jäsenten nimen/nimet.

Mahdolliset muutokset jäsenyydessä ja yhteystiedoissa pyydämme ilmoittamaan yhdistyksen
puheenjohtajalle Olli Simoselle sähköisesti olli.simonen@fimnet.fi tai puhelimitse 044-3080306.
Paikkansa pitävät yhteystiedot takaavat toimivan ja molemminpuolisen yhteydenpidon.

 

 

Ulkoilureittimaksut

Yhdistyksemme hallitus päätti luopua ulkoilureittimaksujen keräämisestä 1.1.2019 alkaen.
Muonion Paanat kerää maksut loma- ja muilta kiinteistöiltä suoraan laskuttamalla ja muilta
käyttäjiltä muulla tavoin.

Ulkoilureittimaksut eivät olleet eivätkä ole pakollisia maksuja, mutta ne ovat edellytys
ulkoilureittien ylläpidolle kaikkina vuodenaikoina. Ulkoilureittien ylläpidon kustannukset
vuositasolla ovat noin satatuhatta euroa, joten jokainen sentti ja euro ovat tarpeen.

 

 

Vuosikokous siirretään ruskaviikolle 37

Pääsiäisviikolle suunniteltu yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous peruutetaan ja
siirretään pidettäväksi ruskaviikolle 8.9.2020 Muonion Kyläpirtillä. Merkitkää ajankohta
kalenteriinne. Yhdistyksen toiminta, taloudenpito, tilit ja tilinpäätös ovat parhaillaan
toimentarkastajalla tarkastettavana.

Ruskaviikko on 37 viikko eli 7-12.9.2020

Ruskaviikolla tapaamme ”sääntömääräisen vuosikokouksessa ” Muonion Kyläpirtillä 8.9.2020 ja
laavulla 10.9.2020 jäsentapaamisen merkeissä. Molempiin tapahtumiin on esitelmänpitäjät jo
sovittu. Näistä enemmän ja tarkemmin elokuun lopulla. Merkitkää ruskaviikko, vuosikokouksen
ja jäsentapaamisen ajankohdat kalenteriinne.

Hallituksen hyväksymät v 2019 toimintakertomus- ja v 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset
ovat tämän sähköisen jäsenkirjeemme liitteenä ja muutoin luettavissa yhdistyksen kotisivuilla
www.olostunturinasukasyhdistys.fi.

 

Ruskaviikolla tapaamisiin. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne

Hallituksen kokous 18.4.2019

Yhdistyksen hallituksen kokous pidetään Olos- hotellin Conference 3 kokoustilassa 18.4.2019 klo 17.00 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 18.00 alkaen on yhdistyksen vuosikokous.