Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu
  • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Muonion tapahtumat
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Kiertokirje

JÄSENKIRJE 2.2016

Olostunturin asukasyhdistys ry                                             JÄSENKIRJE 2/2016
11.3.2016
Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet
VUOSIKOKOUS JA JÄSENTAPAAMINEN
Asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on tiistaina 29. maaliskuuta 2016 klo 17.00 Oloshotellilla. Hotellin vastaanotosta on ohjaus kokoushuoneeseen. Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Kokouksessa käsiteltäviin vuosikertomukseen ja toimintasuunnitelmaan voi tutustua etukäteen yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Vuosikokouksessa noudatetaan ensimmäistä kertaa patentti- ja rekisterihallituksen 1.12.2015 vahvistamia uusia sääntöjä. Niiden mukaan mm. hallitukseen valitaan 8 jäsentä aikaisempien 5 varsinaisen ja viiden varajäsenen sijasta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuorovuosin jäsenistä on erovuorossa neljä.
Uusien sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle jäsenille sähköpostitse tai postitse toimitetuilla kutsuilla. Tällä perusteella hallitus päätti kokouksessaan 18.12.2015, että yhdistyksen kokouskutsut tästä lähtien lähetetään jäsenille sähköpostitse. Niille jäsenille, joilla ei ole käytettävissään sähköpostia tai jotka nimenomaan haluavat kirjalli-sen kutsun, kutsu toimitetaan edelleenkin postitse. Jotta kutsut ja jäsenkirjeet löytäisivät oi-keaan osoitteeseen, päivittäkää sähköpostiosoitteenne ja muut yhteystietonne ilmoittamalla muutoksista sihteerillemme Sirpa Starkille sähköpostilla sirpa.stark@tekstiiliteollisuus.fi tai puhelimitse 040 502227.
Yhdistyksen kotisivujen käytöstä annettiin aikanaan ohjeet. Ne ovat kuitenkin saattaneet itse kultakin kadota eikä niitä uusilla jäsenillä ole välttämättä lainkaan. Ilman käyttäjätunnusta ja sa-lasanaa vain jäsenille tarkoitetut sivut eivät kuitenkaan aukea. Tämän jäsenkirjeen liitteenä on varapuheenjohtajamme Riitta Virmalan laatima hyvä kotisivujemme käyttöohje. Käykääpä kotisivuillamme ja antakaa palautetta, jotta osaamme kehittää niitä jäsenten parhaaksi.
Vuosikokouksen lisäksi keväällä ei ole muuta yhteistä jäsentapaamista. Olemme kuitenkin on-nistuneet saamaan kokoukseemme Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoen ja elinkeinosih-teeri Päivi Lapiolahden, jotka ovat lupautuneet kertomaan meille Muonion päivänkohtaisista asioista. Tulkaa keskustelemaan ja kysymään heiltä teitä kiinnostavista asioista!
Toivottavasti mahdollisimmat monet pääsevät tai ovat jo Lapissa. Oloksella on lunta enemmän kuin miesmuistiin ja parhaat hiihtokelit hohtavilla hangilla alkavat nyt. Tapaamisiin Oloksella.
Aurinkoista kevättä ja hyvää pääsiäistä!

Eila Uotila, puheenjohtaja

Jäsenkirje 4/2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                              JÄSENKIRJE 4/2015
                                                                                                     16.8.2015

Hyvät yhdistyksen jäsenet

YHDISTYKSEN 20-VUOTISJUHLA JA JUHLAKOKOUS

Yhdistyksemme perustamisesta tulee tänä vuonna 20 vuotta. Keväällä pidetyssä vuosikokouksessa päätettiin, että sitä juhlitaan ruska-aikana. Juhlia järjestämään valittu juhlatoimikunta Marjatta Suo-minen, Pauli Runtti, Riitta Virmala ja allekirjoittanut on tehnyt työtä käskettyä ja päätynyt seuraaviin juhlajärjestelyihin.
Yhdistyksen 20 -vuotisjuhlat pidetään keskiviikkona 9. päivänä syyskuuta alkaen klo 17.00 MESO-POTAMIASSA, osoite Pallaksentie 300, Muonio.
Ohjelma. Tilaisuuden alussa tarjotaan tervetuliaismalja ja yhdistyksen puheenjohtaja esittää tervetu-liaissanat. Sen jälkeen on yhdistyksen juhlakokous. Sen ainoa varsinainen asia on vuosikokouksessa 2.4.2015 hyväksytyn yhdistyksen sääntömuutosehdotuksen toinen ja lopullinen käsittely. Voimassa olevat yhdistyksen säännöt edellyttävät, että päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
Heti juhlakokouksen jälkeen on vuorossa huomionosoitukset ja Muonion kunnan tervehdys yhdistyk-selle.
Tilaisuudessa on buffet-tarjoilu ja sen jälkeen ja sen aikanakin viimeistään kahviin ehdittäessä toivo-taan jäsenten ja muidenkin osallistujien esittävän muistikuviaan yhdistyksen toiminnasta ja Oloksesta.
Juhlatoimikunta toivoo, että juhlista tulisi rentouttava ja iloinen yhdessäolo ja siksi ohjelmassa on myös haitarinsoittoa ja yhteislaulua. Tutustuminen Mesopotamiaan, Speden piilopirttiin ja paikkaan, jossa hänen monet sketsinsä ja elokuvakäsikirjoitukset ovat syntyneet, on jo itsessäänkin ohjelmanu-mero.
Tilaisuus on jäsenille maksuton. Muilta kutsuvieraita lukuun ottamatta peritään 25 euron osallistu-mismaksu. Tarjoilun järjestämistä varten pyydetään kuitenkin tekemään osallistumisilmoittautumi-set 5.9.2015 mennessä Riitta Virmalalle GSM 0400 645 671 tai Eila Uotilalle GSM 050 66 193.
Muuta jäsentapaamista yhdistys ei ruska-aikana järjestä. Oloksella on kuitenkin paljon muuta ohjel-maa. Olostunturi mm. juhlii 50-vuotista toimintaansa torstaista sunnuntaihin viikolla 37. Kaikesta rus-ka-ajan ajantasaisesta ohjelmasta on tiedot myös Tunturi-Lapin sivuilla osoitteessa www.Tunturi-Lappi.fi.
Kutsu juhlakokoukseen lähetetään jäsenille vielä kirjeitse. Se tulee myös yhdistyksen kotisivuille.
Lämpimästi tervetuloa kaikki joukolla juhlimaan yhdistyksemme 20-vuotistaivalta!

Eila Uotila
Eila Uotila, puheenjohtaja

Jäsenkirje 3/2015

JÄSENKIRJE 3/2015
10.4.2015

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet

INFORMAATIOTA VUOSIKOKOUKSESTA YM

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.4.2015 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasi-at. Hyväksyttiin tilinpäätös toimintakertomuksineen ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio tälle vuodelle. Jäsenmaksun suuruudeksi määrättiin entiset 20 euroa ja viisi euroa perheenjäseneltä. Toimintakertomukseen ja toimintasuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua yhdistyksemme kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen. Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Eila Uotila, varapuheenjohtajaksi Riitta Virmala, sihteeriksi Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Helena Santala.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Sääntöjen muutokset on kuitenkin käsiteltävä ja hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa ennen kuin ne patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamisen jälkeen tulevat voimaan.
Toimintasuunnitelman mukaisesti yhdistys tulee myös osallistumaan toteuttajakumppanina Oloksen ja Muonion kirkonkylän kyläsuunnitelmahankkeen toteuttamiseen. Siinä on tässä vaiheessa menossa Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimintapuiston esiselvitys ja ensiaskeleet- hankesuunnittelu, missä mm. hyödynnetään monia keväällä 2014 tehdyssä kyläkyselyssä jäsenten ja muiden Oloksen asukkaiden esittämiä asioita.
Yhdistyksen perustamisesta 20 vuotta. Yhdistyksen 20-vuotista taivalta juhlitaan joukolla syksyllä ruska-aikaan! Alustavaksi päivämääräksi on suunniteltu keskiviikkoa 9.9.2015. Tarkemmin aika, paikka ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin erikseen lähetettävässä jäsenkirjeessä. Merkitkää kuitenkin ruskaviikko 37 kalenteriinne.
Hyvää kevättä ja kesää!
Eila Uotila, puheenjohtaja

Hallituksen jäsenten yhteystiedot
Eila Uotila, s-posti e.a.uotila@gmail.com, GSM 050 66193
Riitta Virmala, s-posti riittavirmala@gmail.com, GSM 0400 645671
Sirpa Stark, s-posti sirpa.stark@tekstiiliteollisuus.fi, GSM 040 5022227
Helena Santala, s-posti santalat@pp.inet.fi, GSM 050 5417945
Olli Simonen, s-posti olli.simonen@fimnet.fi, GSM 044 3080306

Ruskakirje 2014

Olostunturin asukasyhdistys ry 20.08.2014

JÄSENKIRJE 4/2014

Hyvät asukasyhdistyksen jäsenet
Olemme saaneet nauttia harvinaisen lämpimästä kesästä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että se on ohi ja syksy edessä. Toivottavasti monet teistä voivat päästä Olokselle nauttimaan Lapin ruskasta ja kuulaista kauniista syysilmoista. Tähän jäsenkirjeeseen on kasaantunut kesän aikana aika paljon erilaisia asioita, joista teitä on enemmän tai vähemmän ilo informoida.
Asukaskysely. Kiitokset kaikille teille, jotka vastasitte yhdistyksen ja Muonion kunnan yhdessä tekemään Oloksen kehittämistä koskevaan asukaskyselyyn. Vastausprosentti asukasyhdistyksen jäsenten osalta oli korkea, n. 60. Kyselyn tarkempi analysointi on vielä meneillään, mutta siinä esiin nousseita toiveita on jo otettu huomioon Muonion matkailustrategian ensimmäisessä versiossa. Lisää faktaa ja ehdotuksia kyselystä on tulossa sitten varsinaiseen strategia-asiakirjaan.
Laajakaistahanke. Soneran laajakaistaa rakennetaan parhaillaan Oloksella. Juuri saadun ilmoituksen mukaan Sonera on päättänyt rakentaa laajakaistan aikaisemmasta poiketen myös III-alueelle samalla periaatteella kuin II-alueellekin. Liittymän hinta valmiiksi rakennettuna on niin ollen 2222 euroa, josta on mahdollisuus tehdä 503 euron kotitalousvähennys. Itse asiassa rungot on jo rakennettu II- ja III-alueille. Liittymän voi tilata Kuitua tunturiin hankkeen kylätiedottaja Pekka Seppäsen kautta. Hänet tavoittaa numerosta 040 5531685 tai sähköpostilla pekkaju.seppanen@pp.inet.fi. Hän tekee sopimuksia syyskuun loppuun asti. Koneet ovat jo poistuneet alueelta, mutta hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmäsen ilmoituksen mukaan tilatut liittymät rakennetaan kootusti yhdellä kerralla myöhemmin. Toivottavasti myös suurten kaivinkoneiden jättämät jäljet korjataan kaikissa vaiheissa asianmukaisesti.
Osayleiskaavavalitus. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 17.6.2014 antamallaan päätöksellä asukasyhdistyksen valituksen Olos-Särkijärvi-Torassieppi osayleiskaavasta. Valitus sinällään koski vain kahta Oloksen aluetta, ei koko kaavaa. Juhannuksen jälkeen yhdistyksen edustajat neuvottelivat vielä kunnan edustajien kanssa mahdollisista vaihtoehtoisista ratkaisuista valituksenalaisten alueiden osalta. Kunnan edustajat eivät kuitenkaan katsoneet voivansa hyväksyä mitään yhdistyksen esittämistä vaihtoehdoista. Tämän neuvottelun jälkeen yhdistyksen hallitus tietoisena siitä, että asiassa olisi voitu hyvin perustellusti valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, päätyi siihen, ettei asiasta yhdistyksen kokonaisetu huomioon ottaen kannata mennä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksellä on kuitenkin mahdollisuus asemakaavavaiheessa pyrkiä vaikuttamaan asiaan.
Jäsentapaaminen 9.9.2014 klo 16.00 nuottakalalla Keimiöniemen kalamajoilla shamaanin kanssa. Ruska-ajan jäsentapaaminen on tällä kertaa tapahtuma, jossa ohjelmasta vastaa Jerisjärven shamaani, tarinamestari Jari Rossi. Tapahtuma alkaa Keimiöniemen kalamajoilta aikamatkana kalapirttien menneisyyteen tarinamestarin johdolla ja jatkuu sitten kotarantaan, jossa lasketaan nuotta yhteisvoimin Jerisjärveen, saalis perataan ja kalat savustetaan sekä syödään. Ellei ihan Pietarin kalansaalista tulisikaan, kaikille kuitenkin tarjotaan kalaruokaa ja päälle vielä nuotiokahvit ja mustikkapiirakkaa shamaanin kertomusten kera. Tapahtuma kestää 3,5 tuntia. Lisää informaatiota netistä hakusanoilla Keimiön koukkaus. Yhteislähtö perinteiseen tapaan Oloksen hirsiravintolan edestä tiistaina 9.9. klo 15.30, jotta nekin, joilla ei ole autoa käytössään, pääsevät mukaan. Etukäteisilmoittautuminen 4.9.2014 mennessä allekirjoittaneelle sähköpostitse osoitteella eila.uotila@kolumbus.fi tai puhelimella 050 66 193 taikka Riitta Virmalalle osoitteella riittavirmala@gmail.com tai puhelimella 0400 64 5671. Osallistumismaksu 15 €/henkilö sisältää kaiken ohjelman ruoka- ja kahvitarjoiluineen. Se pyydetään maksamaan etukäteen yhdistyksen tilille FI42 5643 7420 0265 17. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan! Sään mukainen varustus ylle.

Patikointi Särkitunturille11.9.2014. Särkitunturi on Muonion yksi suosituimmista vaelluskohteista aivan mahtavien maisemiensa ja helpon saavutettavuutensa takia. Metsähallitus on myös rakentanut lammen rannalle puoliväliin n. 3 km pituista nousua huipulle hienon kodan terasseineen ja makkaranpaistomahdollisuuksineen. Ellei halua nousta aivan huipulle saakka maisemia ihailemaan, voi pysähtyä jo siihen. Halukkailla on mahdollisuus myös uida sekä tässä että huipulla olevassa lammessa! Olli Simonen on lupautunut vaelluksen johtajaksi. Omat eväät ja sään mukainen vaatetus päälle. Vaellusreitti on niin hyväksi kunnostettu, että kauniilla ilmalla riittää jaloissa pelkät lenkkitossut. Ruska-aikana seurakunta on yleensä järjestänyt tunturin juurelle kahvion, josta kahvin lisäksi voi ostaa lettuja ja erinäköistä muutakin tavaraa. Yhteislähtö Oloksen hirsiravintolan edestä torstaina 11.9. klo 9.45. Mukaan vain!
Jäsenmaksut. Jäsenmaksuja on vielä runsaasti maksamatta. Tarkistathan asian ja jos jäsenmaksusi jostain syystä on vielä maksamatta, suorita maksu yhdistyksen tilille FI42 5643 7420 0265 17. Jäsenmaksun suuruus on 20 € ja perheenjäseneltä 5 €.
Hallituksen kokous. Seuraava hallituksen kokous on 10.9.2014. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja toiveita asioista, joita hallituksen tulisi käsitellä ja hoitaa.
Hyvää syksyn alkua! Oloksella tavataan.
Eila Uotila, puheenjohtaja

Jäsenmaksu 2014

Olostunturin asukasyhdistys ry

 

LASKU

Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenmaksu 2014-04-25

Olostunturin asukasyhdistys päätti 17.4.2014 pidetyssä vuosikokouksessa. että yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2014 on 20 euroa per henkilö ja perheenjäsenen osalta 5 euroa.

Maksa jäsenmaksusi asukasyhdistyksen tilille FI42 5643 7420 0265 17.

Käytä viitenumeroa 56669.

Eräpäivä 16.05.2014

 

Tärkeää

Varmista, että maksun tiedotusosassa näkyvät kaikkien maksamiesi jäsenten nimet.

Ilmoita osoitteen muutokset (myös sähköposti ja puhelinnumero) varapuheenjohtajalle os.

Riitta Virmala,

Jäniksentupsu 3, 99300 Muonio

riittavirmala@gmail.com

puh. 0400 645 671

Muoniossa 17.4.2014

Olostunturin asukasyhdistys ry

Hallitus

 

 

 

 

Jäsenkirje 3. 2014

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                     JÄSENKIRJE 3/2014

                                                                                                               26.04.2014

 

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet

Vuosikokous ja jäsenmaksu

Asukasyhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.4.2014 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014. Toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ovat kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com. Vuoden 2014 jäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa henkilöltä ja perheenjäsenen osalta 5 euroa. Jäsenmaksulasku on jäsenkirjeen liitteenä. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Osmo Lappalainen, Helena Santala, Olli Simonen,  Riitta Virmala ja Eila Uotila. Varajäseniksi valittiin niin ikään uudelleen Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Sirpa Stark ja Ismo Tolonen sekä uutena Lasse Laaksonen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Eila Uotilan, varapuheenjohtajaksi Riitta Virmalan, sihteeriksi Osmo Lappalaisen, varasihteeriksi Sirpa Starkin ja rahastonhoitajaksi Helena Santalan.

Kuitua tunturiin-  laajakaistahanke

Vuosikokouksen alussa Kuitua tunturiin- hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen kertoi Oloksen alueelle tulevan laajakaistahankkeen etenemisestä ja kustannuksista. Rakentaminen alkaa heti kun routa sulaa. Soneran suunnitelmissa Olos on jaettu kolmeen alueeseen. Alue 1 (vastaa nykyistä III aluetta) rakennetaan, jos siellä on 10 liittymän ottajaa, alue 2 (vastaa nykyistä II aluetta) rakennetaan joka tapauksessa ja alueen 3 (vastaa nykyistä I aluetta)  mahdollista rakentamista selvitetään. Liittymismaksu on 2222 euroa ja sillä saa alueelle 2  kiinteistökohtaisen liittymän asennuksineen yhteen kohteeseen sisätiloihin saakka. Liittymismaksusta 503 euroa on kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työkustannusta. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä projektissa  Oloksen alueen kylätiedottajana toimivaan Pekka Seppäseen, GSM 040 553 1685. 

Jäsenkysely

Yhdistyksen jäsenille ja Oloksen alueen muillekin  asukkaille on lähetetty asukaskysely yhdistyksen toiminnan ja Oloksen kehittämisestä. Kysely toteutetaan yhteistyössä Muonion kunnan kanssa. Sen tuloksia käytetään myös Muonion matkailustrategiahankkeen suunnittelutyössä. Ellette vielä ole vastanneet kyselyyn, tehkää se nyt ja esittäkää siinä toiveenne ja terveisenne niin asukasyhdistykselle kuin kunnallekin. Jokainen mielipide on arvokas.

Olostunturin asukasyhdistyksen puolesta toivotan kaikille

Hyvää kevään jatkoa sekä aurinkoista ja virkistävää kesää!

Eila Uotila, puheenjohtaja

Jäsenkirje 2/2014

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                   JÄSENKIRJE 2/2014

                                                                                                                                                 3.4.2014

 Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet

 

Tervetuloa hiihtämään ja pääsiäisen viettoon Olokselle Lapin hohtaville hangille. Toisin kuin etelämpänä Suomessa täällä saa nauttia runsaslumisesta talvesta ja aurinkoisista hiihtokeleistä vielä pitkään.

Perinteiseen tapaan yhdistyksemme vuosikokous ja jäsentapaaminen pidetään pääsiäisen aikaan, tällä kertaa kiirastorstaina 17.4.2014 klo 17.00 Kielassa, Muonion keskustassa. Toivottavasti mahdollisimman monet pääsisivät paikalle. Sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi voimme keskustella kahvitarjoilun lomassa muistakin jäseniä kiinnostavista ja mahdollisia toimenpiteitä vaativista asioista.

Olemme onnistuneet saamaan paikalle myös projektinjohtaja Seppo Alatörmäsen Kuitua tunturiin- hankkeesta ja mahdollisesti myös Soneran edustajan kertomaan, missä vaiheessa ja millaisin kustannuksin etenee laajakaistan rakentaminen Olokselle. Tässä vaiheessa kiitokset kaikille teille, jotka vastasitte tammikuun jäsenkirjeessä tehtyyn tiedusteluun mahdollisesta kiinnostuksesta laajakaistahankintaan. Mikäli asia joiltakin on mennyt ohi tai vain päässyt unohtumaan, ei vieläkään ole myöhäistä ilmoittaa osallistumishaluistaan.

Mahdollinen lumenaurauksen kilpailuttaminen on myös ollut esillä. Hallitus on toivonut jäseniltä palautetta asiasta pääsiäiseen mennessä. Tästäkin asiasta on vuosikokouksen yhteydessä tarpeen keskustella, jotta jatkotoimiin voitaisiin ryhtyä hyvissä ajoin ennen ensilumia.

Hallituksen piirissä on ollut esillä myös kyläsuunnitelman laatiminen Olokselle. Asiaa on valmisteltu yhdessä kunnan matkailukoordinaattorin kanssa. Tästäkin asiasta annetaan lisäinformaatiota jäsentapaamisessa.

Kaikki Muonion pääsiäisen ajan tapahtumat samoin kuin tapahtumat muinakin aikoina ovat nyt ajantasaisesti netissä osoitteessa www.tunturi-lappi.fi. Samasta osoitteesta voi tarkistaa myös hiihtolatujen ajotilanteen. Myös yhdistyksemme kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com on linkkinä em. nettiosoite.

Vuosikokouskutsu on tämän kirjeen liitteenä ja kotisivuillamme. Tapaamisiin Oloksella!

Hauskaa pääsiäistä kaikille

Eila Uotila, puheenjohtaja

 

 

 

Jäsenkirjeen 1/2014 liite

Oloksen asukasyhdistys ry:n jäsenkirjeen liite / Sähköposti 6.1.2014 Pekka Veistolta

 

 

Muonion Paanat ry on Muoniolaisten matkailuyritysten ja Muonion kunnan 1997 perustama rekisteröity yhdistys Muonion latureitistön hoitoon

 

Latureitistöä hoidetaan kahdella latukoneella ja lisäksi reitistöjen pohjustukseen ja merkintöihin yms. on käytössä kaksi moottorikelkkaa. Yhdistyksellä on yksi vakituinen työntekijä latujen kunnostukseen. Kevään hiihtosesongin aikana on lisäksi töissä tammikuu-huhtikuu kaksi muutakuljettajaa. Yhdistyksen toiminnan pyörittämisestä vastaavalle puheenjohtajalle ei yhdistyksen toiminnan aikana ole maksettu palkkaa tai palkkioita.

Hoidettavaa latuverkostoa on n 200 km, joka keväällä pyritään ajamaan päivittäin jos    lumitilanne sitä vaatii.

Vuodesta 2009 alkaen yhdistys on vastannut myös kelkkareittien hoidosta, mutta tätä on tehty vain siihen saadun rahoituksen verran eli vuonna 2013 yhteensä käytettiin 15000 €, kun latujen  kunnostukseen käytettiin n 80 000 €.

Toimintaansa varten yhdistys saa kunnalta avustusta latujen hoitoon 25000 € ja kelkkareittien hoitoon 10000 €.

Muoniolaiset matkailuyritykset maksavat ns. petipaikkamaksuja n 35000 € ja muut muoniolaiset                              yritykset kannatusmaksua n 8000 €. Vapaa-ajan asuntojen omistajilta on kerätty vuosittain                              vapaaehtoista latumaksua 3000–9000 €. Vuosi 2009 oli tässä suhteessa kaikkein huonoin. Vain n                              neljännes vapaa-ajan kiinteistöjen omistajista on osallistunut kustannuksiin.

Tulevalle kaudelle hankitaan viikolle 8 latukoneisiin paikannusjärjestelmä, sekä karttajärjestelmä, josta kukin halukas voi internetin kautta käydä tarkistamassa latujen ajotilanteen.

Keväällä on myös myynnissä latutarrat ja kelkkatarrat eri myyntipisteissä, joilla toivotaan myös                              kasvatettavan yhdistyksen tulopohjaa.

Luistavia hiihtokelejä keväälle 2014!

Muonion Paanat Ry

 puheenjohtaja

 Pekka Veisto, 040-5073518

 

Jäsenkirje 1/2014

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                                      15.1.2014

 

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet!

 

 

LATUMAKSUT

Yhdistyksen hallitus pitää latujen kunnossapitoa erittäin tärkeänä, ja sen vuoksi jo viime vuonna päätettiin lähettää latujen kunnossapidosta vastaavan Muonion Paanat ry:n latumaksulaskut jäsenillemme jäsenkirjeen mukana. Koska Muonion Paanat ry:llä ei ole edelleenkään käytettävissään läheskään kaikkien jäsentemme osoitteita, hallitus päätti kokouksessaan 30.12.2013 jatkaa samaa käytäntöä. Hallitus esittää toivomuksen, että jäsenet osallistuisivat latujen ylläpitokustannuksiin maksamalla latumaksut 31.1.2014 mennessä.  Liitteenä on Muonion Paanat ry:n puheenjohtajan Pekka Veiston selvitys Paanojen toiminnasta.

Luoteis-Lapin matkailuyhdistys ry on hankkinut latukoneisiin ajantasaisen paikannus- ja karttajärjestelmän. Viikosta 8 lähtien jokainen voi tarkastaa latujen ajantasaisen tiedon sekä latukoneen ajotilanteen osoitteessa www.tunturi-lappi.fi.

 

LAAJAKAISTAN RAKENTAMINEN OLOKSELLE

Soneran Asiakaspalvelu jakoi 7.1.2014 Oloksen alueen postilaatikoihin ennakkotiedotteen, jonka mukaan Soneran valokuituverkko tulee laajenemaan tämän vuoden aikana myös Olostunturin alueelle. Tiedote on jäsenkirjeen liitteenä. Kuituverkon rakentaminen on osa valtioneuvoston käynnistämää Laajakaista kaikille – hanketta, jota Sonera toteuttaa yhteistyössä Muonion kunnan kanssa. Kuitua tunturiin- hanke tukee edellä mainittua hanketta ja toimii yhteistyössä Soneran kanssa.

Liittymien myynti alkaa jo vuoden alkupuolella ja tiedotteen mukaan hinta on edullisempi niille, jotka tekevät sitoumuksen ennen rakentamisen aloittamista. Kuitua tunturiin- hankkeen projektipäälliköltä Seppo Alatörmäseltä 10.1.2014 saadun ohjeen mukaan ilmoitus kiinnostuksesta tulisi tehdä mahdollisimman pian keskitetysti esimerkiksi asukasyhdistyksen puheenjohtajalle. Ilmoituksesta pitää käydä ilmi nimi, kiinteistön osoitetiedot sekä asianomaisen yhteystiedot. Sen jälkeen kun tiedot on saatu, Sonera voi suunnitella alueen rakentamista kokonaisuutena. Tässä vaiheessa hintatietoja yms. ei voida antaa ennakkotiedotteessa mainittua enempää. Kuitenkin kannattaa huomata, että liittymän toteuttamishintaan 2222 euroa (sis. alv) sisältyvän asennustyön osuuden 503 euroa (sis. alv) voi verotuksessa vähentää kotitalousvähennyksenä.

Asian eteenpäin viemiseksi em. tiedot pyydetään toimittamaan Eila Uotilalle sähköpostilla osoitteella eila.uotila@kolumbus.fi tai kirjeitse osoitteeseen Westendintie 91 F 38, 02160 Espoo 31.1.2014 mennessä. Lisätietoja hankkeesta on osoitteessa www.lvm.fi/100megansuomi ja osoitteessa www.kuituatunturiin.fi.

 

LUMENAURAUKSEN KILPAILUTTAMINEN

Muonion kunta huolehtii Oloksen teiden ja katujen lumenaurauksesta antamalla lumityöt kilpailutuksen perusteella jollekin urakoitsijalle hoidettavaksi. Urakkaan ei kuulu lumenpoisto mökkiliittymistä aurauksen jälkeen silloinkaan, kun lumipenkkoja turvallisuus- yms. syistä madalletaan ja liittymä tukkeutuu kokonaan. Jäsenistö on toivonut asiaan parannusta.

Yhdistyksen piirissä on tämän vuoksi harkittu mahdollisuutta kilpailuttaa mökkiliittymien lumenauraus. Kilpailutus voisi pitää sisällään myös vapaa-ajan asuntojen lumenaurauksen laajemminkin, mikäli jäsenistö on kiinnostunut asiasta. Kyseeseen voisi tulla auraus esim. koko talvikauden ajalta tai tuntityönä siten, että auraus tehdään tarvittaessa. Todennäköisesti näin olisi saatavissa myös säästöjä. Tietenkään hyvin toimivista järjestelmistä ei kenenkään tarvitsisi luopua. Palautetta asiasta toivotaan pääsiäiseen mennessä.

 

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kiirastorstaina 17.4.2014 klo 17.00 Kielassa. Varsinainen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään myöhemmin erikseen.

 

Hyvää alkanutta vuotta!

 

Eila Uotila, puheenjohtaja                                                                Riitta Virmala, varapuheenjohtaja

p. 050-66193                                                                                           p. 0400-645671

eila.uotila@kolumbus.fi                                                                    riitta.virmala@gmail.com

                                                                                                                   

Jouluajan kirje 2013

                             Oloslogo                                                                    JOULUNAJAN JÄSENKIRJE

          9.12.2013

 

 

Hyvät jäsenet!

Jouluvalot on sytytetty ja joulu on muutenkin jo ovella. Lunta tosin täällä pääkaupunkiseudulla on hyvin vähän. Perinteisen lumisen joulutunnelman meille kuitenkin tarjoaa Lappi. Toivottavasti mahdollisimman monella meistä on tilaisuus viettää joulua Oloksella.

Viime syksynä ruska-aikaan saimme onnistuneesti päätökseen vuosia vireillä olleen postilaatikkoprojektin. Nyt Oloksella on arvoisensa tyylikkäästi yhteneväiset postilaatikkorivistöt postin edellyttämässä järjestyksessä. Siitä suuret kiitokset kaikille laatikoiden pystytys- ja asennustalkoisiin osallistuneille. Aivan erityiskiitokset ansaitsevat kauppiaspariskunta Minna Back-Tolonen ja Ismo Tolonen sekä varapuheenjohtajamme Riitta Virmala. Minna ja Ismo huolehtivat mm. uusien laatikoiden tuomisesta paikalle ja vanhojen kuljettamisesta omistajilleen sekä kustansivat myös talkooväelle erinomaisen talkootarjoilun. Riitta puolestaan selvitti vaivojaan ja aikaansa säästämättä kaikkien asukkaiden oikeat osoitteet osoitekilpiä varten ja huolehti monin tavoin muistakin järjestelyistä. Loppuvaihe oli yllättävän työläs. Mutta se kannatti. Yhdistys on saanut paljon myönteistä palautetta hankkeen toteuttamisesta ja peräti 19 uutta jäsentä. Toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaamme.

Tässä yhteydessä on myös syytä esittää lämpimät kiitokset kaikille niille, jotka ovat vapaaehtoisesti vuosia huolehtineet postilaatikkoalueiden lumitöistä helpottaen näin postin kulkua ja itse kunkin postinhakua.

Yhdistyksemme on liittynyt jäseneksi Muonion Paanat ry:hyn. Saimme myös hallituspaikan. Edustajaksemme Paanojen hallitukseen nimettiin Ismo Tolonen, joka paikan päällä asuvana voi parhaiten ajaa etujamme mm. latureitistön kehittämisessä ja kunnossapidossa. Hän toivoo myös meiltä jäseniltä Paanojen toimintaan liittyvää palautetta (GSM 040 5630442).

Päätös Rovaniemen hallinto-oikeuteen tekemästämme kaava-valituksesta saadaan aikaisintaan ensi vuoden alkupuolella.

Jäsentapaaminen

Jäsentapaaminen on perjantaina 27.12.2013 klo 16.00 uusitussa Oloshotellissa sen Takkaravintolassa, jossa meillä on ensin koko Oloshotellin ja sen toimintojen esittely. Sen jälkeen siirrymme Lobby-baariin nauttimaan glögiä ja pientä suolaista purtavaa. Tervetuloa joukolla mukaan seurustelemaan ja keskustelemaan menneistä ja edessä olevista asioista sekä antamaan palautetta hallitukselle, jonka kokous on 30.12.2013.

Muusta joulun ajan ohjelmasta on lisätietoa tämän kirjeen liitteenä ja lisäksi perusteellisemmin kotisivuillamme www.olostunturinasukasyhdistys.com  sekä Muonion kunnan kotisivuilla muonio.fi.

Olostunturin asukasyhdistyksen ja omasta puolestani toivotan Teille kaikille

Juhlavaa Joulunaikaa ja Antoisaa Uutta Vuotta!

Eila Uotila, puheenjohtaja

 

Yhdistyksemme kotisivuille www.olostunturinasukasyhdistys.com pääset myös ilman tunnuksia, mutta jäsenille on myös sivuja, joihin pääset vain jäsenten omilla tunnuksilla. Sieltä löydät kaikkea ajankohtaista koko  vuoden.                                                                                                                                                                                                        Tunnukset ovat:  Jäsenen käyttäjänimi             Olostunturi                      

    Jäsenen salasana                    asukas2011

Yllä olevat tiedot antoi Riitta, yhdistyksen varapuheenjohtaja. Sihteeri Osmo puolestaan ilmoittaa, että Laplandhotelsin jouluajan tapahtumien infosivuja ei ollut vielä käytettävissä.

 

MUONION SEURAKUNTA

JOULUNAJAN TAPAHTUMAT 2013

 

Sunnuntaina 22.12.          Klo 11      Sanajumalanpalvelus kirkossa, Tuomas Pöyhtäri.
Klo 18      Kauneimmat joululaulut kirkossa.

Tiistaina 24.12. Jouluaatto
Klo 15 Aattohartaus kirkossa, Tuomas Pöyhtäri.

Keskiviikkona 25.12. Joulupäivä,   
Klo 8 Jouluaamun sanajumalanpalvelus kirkossa, Heli Kinisjärvi.

Torstaina 26.12. Tapaninpäivä, 
Klo 18 Messu Ylimuonion rukoushuoneella, Tuomas Pöyhtäri, Lassi Rauhala.

Sunnuntai 29.12.                Klo 11 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Tuomas Pöyhtäri.
Klo 16 Luoteis-Lapin rauhanyhdistyksen seurat
           seurakuntakodilla.

Tiistaina 31.12. Uudenvuodenaatto,
Klo 23.30 Aattohartaus kirkossa, Sirpa Leppäjärvi.

Keskiviikkona 1.1. Uudenvuodenpäivä,
Klo 18 Sanajumalanpalvelus Ylimuonion rukoushuoneella, Tuomas Pöyhtäri, Lars-Gunnar Semberg.

Sunnuntaina 5.1.               Klo 11 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Heli Kinisjärvi

Maanantaina 6.1.2012 Loppiainen
Klo 11 Messu kirkossa.
Klo 18 Kauneimmat Joululaulut Muodoslompolon kirkossa. (Suomen aikaa)

                       Tervetuloa!