Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu
 • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Muonion tapahtumat
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Yhdistys

EHDOTUS V 2020 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

 

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

 • Yhdistyksen vuosikokous 7.4.2020 perutaan koronaviruspandemian takia ja siirretään pidettäväksi ruskaviikolla 37  8.9.2020 Muonion kyläpirtillä.

 

 • Yhteydenpito jäsenistöön

 

 • jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
 • vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
 • parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

 

 • Edunvalvonta

 

 • huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
 • pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

 

 • Jäsenhankintakampanja

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt sukupolvenvaihdosten, mökkiomistusten vaihtumisten ym. seurauksena.  Emme aina tavoita uusia omistajia, eivätkä kaikki mökkiläiset saati Oloksen vakioasujamisto tiedä yhdistyksen olemassaolosta ja/tai toiminnasta. Kotisivuinformaation, Oloslaavun ja postilaatikkotelineinformaation ym. keinoin  pyritään lisäämään yhdistyksen tunnettuutta ja Oloksen vakio- ja loma-asukkaiden kiinnostusta yhdistyksemme toimintaan ja jäsenyyteen.

 • Muu toiminta
 • neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
 • järjestetään ruskaviikolla (vko 37) postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
 • hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
 • yhdistys tukee tilanteesta riippuen  stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta  ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

 

V 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Olostunturin Asukasyhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus

 

Toimintavuosi 2019 oli asukasyhdistyksen 25. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 88 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 25 perhejäseniä.

 

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja jäseninä Lasse Laaksonen, Jyrki Laurinmäki, Seppo Lausjärvi, Ritva Niemi, Eila ja Reijo Rummukainen ja Eila Uotila. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja ja kirjanpidosta Päivi Vuori (ei yhdistyksen jäsen). Toiminnantarkastaja toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönä Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 18.4.2019 Oloshotellilla. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa kuultiin kunnanhallituksen jäsenen, ulkoilureittityöryhmän puheenjohtajan Minna Back-Tolosen esitys ulkoilureittityöryhmän työn nykyvaiheesta, latujen ja kelkkareittien kunnossapidon rahoituksesta ja kunnan kehityshaasteista ja –näkymistä.

 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 12.9.2019 Oloslaavulla. Tapaamisessa alkuperäinen Muoniolainen opettaja Erkki Kitkiöjoki kertoi Muonion historiasta tutkimustensa, ottamiensa ja keräämiensä valokuvien pohjalta. Esitys herätti kysymysten ryöpyn ja vilkkaan keskustelun kahvittelun ja makkaranpaiston lomassa. Sateisesta säästä huolimatta tapaamiseen osallistui 32 jäsentä. Kitkiöjoki julkaisee Muonion historiaa käsittelevän kirjansa kuluvan vuoden lopulla. Yhdistystapaamisen tarjoilua tuki Muonion S-Market.

 

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan suosittu retkikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Osana nuotiopuuhuollon kehittämistä yhdistys rakensi talkoilla syksyn 2019 jäsenkirjeessä kuvatun polttopuuvajan, johon voidaan varastoida ja pitää kuivana enemmän polttopuita kuin aiemmin. Kiitos pyyteettömästä laavun ylläpidosta ja huollosta kuuluu laavuisäntä Pauli Runtille. Kiitos hänelle ja hänen neuvokkuudelle myös puuvajan tarvitsemien rakennusmateriaalien keräämisestä lahjoituksina ja puuvajan rakentamisesta yhdessä tyttärenpoikansa, opiskelija Sisu Mannisen kanssa, Hallitus huomioi Mannisen panoksen pienellä urheiluharrastusstipendillä.

 

Yhdistyksen hallitus päätti 29.12.2018 erota Muonion Paanoista ja samalla luopua hallituspaikastaan Paanoissa. Eron perusteena oli se, että yhdistys luopui ulkoilureittien kunnossapidon rahoituksen varainkeruusta, joka oli jäsenyyden edellytys. Varainkeruun yhdistäminen yhdistyksen jäsenmaksujen keruuseen aiheutti toistuvia väärinkäsityksiä jäsenistömme keskuudessa ja jopa eroja jäsenyydestä.

 

Yhdistyksen talous oli v 2019 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta hyväksyi yhdistyksemme Oloksen kyläyhdistykseksi ja myönsi yhdistykselle 400 € taloudellista tukea.

 

VUOSIKOKOUSKUTSU

KUTSU OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 

 

Pääsiäisviikolle  suunniteltu yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous peruutettiin ja siirrettiin pidettäväksi ruskaviikolle  8.9.2020 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 B Muonio kk. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä kokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat (esityslista liitteenä)

Hallituksen hyväksymät v 2019 toimintakertomus- ja v 2020 toimintasuunnitelmaehdotukset ovat tämän sähköisen jäsenkirjeemme liitteinä ja muutoin luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com/yhdistys .

Kokousesitelmän pitää ps Olli Simonenalle aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia”. Aihe koskettaa meistä monia, sillä kaksi viidestä naishenkilöstä ja yksi seitsemästä mieshenkilöstä saa myöhemmän elämänsä aikana 50 ikävuoden jälkeen ainakin yhden osteoporoosimurtuman (tavallisimmat tyyppimurtumat ovat ranne, nikama, olkavarsi ja lonkka).

Koronasta johtuen jokaiselle osallistujalle jaetaan ovella kouksessa pidettäväksi kasvomaski. Korona otetaan huomioon muissakin kokousjärjestelyissä.

 

Jäsenkirje 2, 2017

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                     JÄSENKIRJE 2/2017

                                                                                                                    25.3.2017

 

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet,

 

VUOSIKOKOUS KIIRASTORSTAINA 13.4.2017 KLO 17.00

 

Asukasyhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous on kiirastorstaina 13.4.2017 klo 17.00 Olos- hotellilla.

Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Kokouskutsu, samoin kuin vuosikertomus ovat myös yhdistyksemme kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Uusien sääntöjemme mukaan kahdeksasta jäsenestä erovuorossa on neljä ja ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Arvonnan suorittaa ennen vuosikokousta pidettävässä seuraavassa kokouksessaan hallitus. Siksi kokouskutsussa ei vielä ole mainittu erovuoroisten jäsenten nimiä.

Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Kosti Hietala on ystävällisesti lupautunut vuosikokouksen aluksi kertomaan Muonion kunnan kuulumisia.

Muonion, samoin kuin muidenkin kuntien tilanne kunnallisvaalien jälkeen odotettavissa olevien suurten maakuntahallinnon ja SOTE-uudistusten keskellä on varsin mielenkiintoinen.

Toivottavasti mahdollisimman monella teistä on mahdollisuus tulla kuulemaan kunnan luottamusjohdon näkemys mm. näistä asioista.

Vuosikokouksen lisäksi ei järjestetä muuta yhteistä jäsentapaamista. Kokouksen jälkeen on kuitenkin mahdollisuus keskustella, esittää toiveita ja antaa palautetta toiminnasta sekä ohjeita uudelle hallitukselle.

Pääsiäisen aikaan ohjelmatarjonta Lapissa ja myös Oloksella on varsin runsasta. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.tunturi-lappi.fi. ja mm. kauppaliikkeiden ilmoitustauluilta.

Siellä ovat myös tiedot latukoneiden kulloisistakin ajoreiteistä päivän aikana. Laduilla saattaa olla ruuhkaa, sillä myös Lapponia-hiihdot ovat juuri ennen pääsiäistä. Lunta ja auringonpaistetta on kyllä runsaasti!

 

Tervetuloa vuosikokoukseen ja pääsiäisen viettoon Olokselle!

 

Eila Uotila, puheenjohtaja

 

 

Vuosikokouskutsu 13.4.2017

Olostunturin asukasyhdistys                             ry                        VUOSIKOKOUSKUTSU

                                                                                       25.3.2017

 

Arvoisat yhdistyksen jäsenet,

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Olostunturin asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään kiirastorstaina 13. huhtikuuta 2017 klo 17.00 Olos-hotellilla Muoniossa. Hotellin vastaanotosta ohjataan kokoushuoneeseen.

Ennen varsinaisia kokousasioita Muonion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kosti Hietala on lupautunut kertomaan Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 2017
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokouksen alkua kokouspaikalla.

Varsinaisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella muista jäseniä kiinnostavista asioista.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

 

Puheenjohtaja Eila Uotila                                    Sihteeri Sirpa Stark

Toimintakertomus 2016

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  22.2.2017

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Yleistä

Vuosi 2016 oli asukasyhdistyksen 22. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan samoin kuin muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Olos-hotellissa Muoniossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti kertoivat Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Olli Simonen, Sirpa Stark, Ismo Tolonen ja Eila Uotila.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2016 puheenjohtajaksi edelleen Eila Uotilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Simosen. Sihteeriksi nimettiin edelleen Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Jukka Haukkala. Jäsenrekisterin pito, samoin kuin kotisivujen ylläpito on liitetty sihteerin tehtäviin. Mökkipörssiä on kuitenkin hoitanut lupauksensa mukaisesti Riitta Virmala.

Hallitus piti toimintavuonna viisi kokousta.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana on toiminut Marjatta Suominen ja varatoiminnantarkastajana Helena Santala.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 137 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 38 jäsentä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yhteensä viisi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Edustus Muonion Paanat ry:ssä

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.

Kulut kokouksista ja järjestetyistä tapahtumista olivat 352,05 euroa. Tuottoja tapahtumista ei ollut.

Tilikauden tulos oli 414,52 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa.

Muu toiminta

  • Oloskylän ilmoitustaulu uusittiin yhdistyksen toimesta kesällä. Muonion kunta antoi sitä varten tarvikkeet ja yhdistys maksoi muut kulut.
 • Syksyn jäsentapaaminen oli 9.9.2016 Pallaskodalla, jossa grillauksen sekä Maija ja Pauli Runtin huolehtiman kahvitarjoilun ja kahvileipien lisäksi Päivi Lapiolahti piti esityksen Muonion kunnan ajankohtaisista kysymyksistä, mistä seurasi vilkas keskustelu.

 

  •  
 • Perinteinen joulun ajan jäsentapaaminen oli 29.12.2016 Särkijärven Majoilla, jossa nautittiin yhdessäolosta, kuultiin Jukka Haukkalan esitys Lapland Hotelsin toiminnasta ja keskusteltiin vilkkaasti.

 

 • Lähetettiin viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 1/2016 liitteenä lähetettiin Muonion Paanojen latumaksulaskut, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

 

 • Yhdistys antoi stipendin yhdelle Muonion lukion kevään 2016 ylioppilaalle.