Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus

Vuoden 2021 toimintakertomus

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2021

Sääntöjen mukaan yhdistyksen tavoitteena on:

1. edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuulu-vuuden tunnetta
2. edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
3.toimia jäsentensä edunvalvojana

Vuosi 2021 oli asukasyhdistyksen 27. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeen-kin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous sekä jäsentapaamiset siirrettiin ruskaviikolle.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 73 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 29 perhejäseniä. Jäsenmäärän vähenemistä selittänevät osaltaan korona, yhdistystoiminnan vähäisyys ja sukupolvenvaihdokset Oloksella.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti 7.9 asti, Ismo Tolo-nen 7.9 alkaen ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä Pauli Runtti (7.9.2021 asti) ja Ismo Tolonen (7.9.2021 jälkeen). Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen.

Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.
Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 7.9.2021 Muonion Kyläpirtillä. Kokoukseen osallistui 9 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Vanhene viisaasti, säilytä terveytesi ja toimintakykysi”.

Yhdistyksen hallituksen ja Muonion kunnan johdon tapaaminen järjestettiin 31.3.2021. Tapaamiseen osallistuivat yhdistyksen edustajina Olli Simonen, Pauli Runtti, Eila Uotila, Lasse Laaksonen, Ritva Niemi ja Rauno Kiiveri. Kuntaa tapaamisessa edustivat kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, matkailu-asiamies Nina Vesterinen (discovermuonio.fi) ja kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila. Kunnan taholta esiteltiin Muonion kehityssuunnitelmia ja hankkeita. Yhdistyksen taholta tuotiin voimakkaasti esiin Oloksen kehittämistarpeita. Tapaamisia sovittiin jatkettavaksi vuosittain.

Muonion kunta on valmistellut toimivan ulkoilureittisuunnitelmaehdotuksen Olokselle. Se vakiinnuttaa ja virallistaa nykyisen pitkälle valmiin ulkoilureitistön. Ulkoilureittisuunnitelma ja sen toimeenpa-no ovat hyvä pohja ja merkittävä mahdollisuus Oloksen käytön ja Muonioon suuntautuvan matkailun lisäämiselle ja kehittämiselle. Yhdistys antoi ehdotuksesta lausuntonsa Lapin ELY-keskukselle 7.10.2021 tehden muutamia muutosehdotuksia, jotka merkittiin vahvistuspäätöksessä tiedoksi jatkoa varten. ELY-keskus vahvisti suunnitelman 29.10.2021

Yhdistyksen syysretki järjestettiin 8.9.2022 Ranskan kuninkaan Ludwig Filipin lapsen, Puolikko-Erkin synnyinpaikalle Hirvaslompoloon Lepsämäjärven rannalla olleen Pappilanrannan historialliselle kala-majan sijaintipaikalle. Ko kalamajassa Muonion pappilan emännän sisko Beata Caisa Wahlbom syn-nytti pojan silloiselle v 1796 syntyneelle Orleansin herttua Ludvig Filipille, joka oli vallankumousta paossa Skandinaviassa. Retkelle osallistui 23 yhdistyksen jäsentä. Retkikuntamme 10 auton jono herätti huomiota Muoniossa. Luoteislappi kirjoitti retken seurauksena artikkelin yhdistyksestämme ja ko retkestä.

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 9.9.2021
yhdistyksen Oloslaavulla. Tämän vuo-den laavuvieras oli kunnanjohtaja Laura Ensbuska-Mäki. Hän kertoi kunnan tavoitteista ja suunnitel-mista. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 28 jäsentä. Laavuisäntä Pauli Runtti luopui tilaisuudessa isännän tehtävästä muuttaessaan pois Olokselta. Puheenjohttaja Simonen kiitti Paulia pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun toimintojen kehittämisestä, ylläpidosta ja huol-losta. Laavulla kävijät muistavat Paulin työtä laavulla käydessään ja ihaillessaan Paulin toiminnan kädenjälkinä paistinritilää nuotion yllä, istuinpenkkejä, puuvajaa ja montaa muuta Paulin kädenjälkeä laavulla.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsen-ten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun yllä-pidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Huo-limatta kunnan myönteisestä suhtautumisesta laavuun kunta ei ole lupautunut huolehtimaan laavun puuhuollosta.

Yhdistyksemme ponnistelujen tuloksena Olosalueelle rakennettiin v 2013 yhteneväiset postilaatikkotelineet, joita yhdistys on huoltanut vuosittain. Lokakuun ensimmäisellä viikolla Oloksella puhaltanut raju myrskytuuli kaatoi Oloksen ja Kapustarinnan tien risteyksessä olevan kaksiosaisen postilaatikkoteli-neet tielle. Syyksi osoittautui kyllästämättömien pystytolppien maarajan alapuolisten osien lahoami-nen. Yhdistyksen jäsen Kai Saksi kutsui välittömästi koolle talkootyhmän, joka korjasi telineet 8.10 istuttamalla telineiden pystytolpat teräsanturoihin ja vaihtamalla tarpeelliset vanhat puuosat kesto-puisiksi. Yhdistys maksoi materiaalit ja muut tarpeelliset kustannukset. Talkoourakasta ja hyvästä lopputuloksesta suuri kiitos Kai Saksille.

Yhdistyksen talous oli v 2021 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdis-tyksemme toimintaa 500 euron toiminta-avustuksella.

Olli Simonen, puheenjohtaja Ritva Niemi, sihteeri

Hallituksen ehdotus V 2020 toimintakertomukseksi

Olostunturin asukasyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2020 (hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.3.2021)

Vuosi 2020 oli asukasyhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen toimintaa ohjasi ja rajoitti Suomeenkin levinnyt koronaviruspandemia kokoontumis-, liikkumis- ja tapaamisrajoituksineen. Tämän takia mm pääsiäisen yhdistystapaamiset peruttiin ja vuosikokous siirrettiin ruska-aikaan.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 103 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 45 perhejäseniä.

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen, varapuheenjohtajana Eila Uotila ja jäseninä Rauno Kiiveri, Lasse Laaksonen, Helena Muotka, Ritva Niemi, Pauli Runtti ja Reijo Rummukainen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja, kirjanpidosta Helena Muotka ja laavumme ylläpidosta laavuisäntä  Pauli Runtti. Toiminnantarkastajana toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönään Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kolme jäsenkirjettä.

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 8.9.2020 Muonion Kyläpirtillä18. Kokoukseen osallistui 14 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi perinteisen vuosikokousesitelmän piti puheenjohtaja Olli Simonen aiheesta ”Tiedä, miten ehkäiset osteoporoosia ja osteoporoosimurtumia” 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 10.9.2020 yhdistyksen Oloslaavulla. Tapaamisessa pitkän päivätyön rajamiehenä tehnyt kantamuoniolainen Pentti Reponiemi, joka edelleen toimii ja vaikuttaa aktiivisesti Muonion kuntapolitiikassa ja -yhteisössä, muisteli menneitä tapahtumia ja valotteli tulevia suunnitelmia ja toimia Muoniossa. Häntä kuulemaan ja tuttuja tapaamaan laavulle oli kokoontunut 24 jäsentä.

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan entistä suositumpi retki- ja turistikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste laavun ylläpidon ja ennen kaikkea nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Kiitos pyyteettömästä ja neuvokkaasta laavun ylläpidosta ja huollosta laavuisäntä Pauli Runtille.

Ruskaviikolla (37 vko) järjestettiin kahdet eri talkoot, joiden aikana laavulle kuljetettiin polttopuut ampumaradalta, korjattiin ja huollettiin Oloskylän postilaatikkotelineet.

Yhdistyksen talous oli v 2020 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta tuki yhdistyksemme toimintaa 495 euron toiminta-avustuksella.

Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  8.2.2016

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Yleistä

Vuosi 2015 oli asukasyhdistyksen 21. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan, samoin kuin muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 2.4.2015 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja päätettiin yhdistyksen sääntöjen muutoksesta sen ensimmäisessä käsittelyssä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän aiheesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”. Kokouksen aikana Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti puolestaan esitteli osanottajille Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimintapuistohankkeen esiselvitystä ja ensi askeleita.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous pidettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikokouksessa vireille pantu yhdistyksen sääntöjen muutos. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Paulin Runtti luovutti yhdistykselle suunnittelemansa ja valmistamansa puheenjohtajan nuijan alustoineen.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2015 puheenjohtajaksi edelleen Eila Uotilan ja varapuheenjohtajaksi samoin edelleen Riitta Virmalan. Sihteeriksi nimettiin Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Helena Santala.

Hallitus piti toimintavuonna 6 kokousta.

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajina Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 137 ? jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut   ? jäsentä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yhteensä kuusi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Edustus Muonion Paanat ry:ssä

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.

Kulut järjestetyistä tapahtumista, joista merkittävin oli yhdistyksen 20-vuotisjuhla, olivat tästä tapahtumasta ? euroa ja joulun ajan jäsentapaamisesta  ? euroa. Tuottoja tapahtumista ei ollut? Vai oliko?

Tilikauden tulos oli   euroa ylijäämäinen/alijäämäinen?

Päätös yhdistyksen sääntömuutoksen vahvistamisesta.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntöjen muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin 1.12.2015. Uudet säännöt tulivat välittömästi voimaan. Käytännössä niitä sovelletaan ensimmäisen kerran laajemmin seuraavan vuosikokouksen järjestelyissä.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla ja juhlakokous järjestettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Juhlissa oli mukana 35 jäsentä. Kaiken kaikkiaan juhliin osallistui 45 henkilöä. Tervehdyssanat esitti hallituksen puheenjohtaja, Muonion kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja kunnan elinkeinosihteeri kukitti yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Buffet-tarjoilusta vastasi Kirsti Vesikukka Tunturiporosta ja musiikki- ja lauluesityksistä sekä yhteislaulusta harmonikkataiteilija Eveliina Pääkkölä Raattamasta. Helena Santalan ja Marjatta Suomisen johdolla saimme kuulla myös mielenkiintoisia jäsenten muistikuvia yhdistyksen historiasta Oloksella. Juhlista saadun palautteen mukaan juhlia pidettiin hyvin onnistuneina niin ohjelman kuin tarjoilunkin osalta. Erityistä kiitosta sai juhlapaikka Pertti ”Spede” Pasasen Piilopirtti Mesopotamia, jota jo sinänsä pidettiin mielenkiintoisena tutustumispaikkana Pallaksen kyljessä.

Osmo Lappalainen on poissa

Pitkäaikainen yhdistyksemme sihteeri, opetusneuvos Osmo Lappalainen (1932-2015) menehtyi vaikeaan sairauteen 27.8.2015. Hän toimi ansiokkaasti yhdistyksen sihteerinä ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lähtien 20 vuotta viime kevääseen saakka. Hänet kutsuttiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 20-vuotisjuhlakokous kunnioitti hänen muistoaan hetken hiljaisuudella . Yhdistyksen puolesta hänen siunaustilaisuudessaan laskettiin kukkatervehdys.

Muu toiminta

  • Perinteinen joulun ajan jäsentapaaminen oli 30.12.2015 Tunturiporossa, jossa nautittiin yhdessäolosta ja keskusteltiin jäseniä kiinnostavista asioista.
  • Jäsenistölle lähetettiin kuusi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 1/2015 liitteenä lähetettiin Muonion Paanojen latumaksulaskut , koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

 

 

Toimintakertomus 2014

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Yleistä
Vuosi 2014 oli asukasyhdistyksen 20. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toi-minnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.
Hallinto
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4.2014 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Kuitua tunturiin- hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen kertoi Oloksen alueelle tulevasta laajakaistahankkeesta. Vuosikokousesitelmän piti fysioterapeutti Vesa Sirkka aiheesta ”Lihasten huolto”.
Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsi-naisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa uudelleen Osmo Lappalainen, Helena Santala, Olli Simonen, Riitta Virmala ja Eila Uotila. Varajäseniksi valittiin uudelleen Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Sirpa Stark ja Ismo Tolonen sekä uutena Lasse Laaksonen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.4.2014 puheenjohtajaksi Eila Uotilan, varapuheenjohtajaksi Riitta Virmalan, sihteeriksi Osmo Lappalaisen, varasihteeriksi Sirpa Starkin ja rahastonhoitajaksi Helena Santa-lan.
Hallitus piti toimintavuonna 5 kokousta.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten.
Jäsenet
Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 132 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 45 jäsentä. Yhdistyksen jäsenille oli lähetetty yhteensä viisi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Edustus Muonion Paanat ry:ssä
Yhdistys hyväksyttiin Muonion Paanat ry:n jäseneksi 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.
Tuotot järjestetyistä tapahtumista, joista vain Keimiöniemen kalamajoilla järjestetystä jäsentapaamisesta, perittiin osallistumismaksu, olivat 600 euroa. Kulut tästä tapahtumasta olivat 960 euroa.
Tilikauden tulos oli 48, 95 euroa ylijäämäinen.
Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaava
Pohjoisvalituksen Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 17.6.2014 antamallaan päätöksellä asukasyhdistyksen vali-tuksen Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaavasta. Yhdistyksen valitus koski vain kahta aluetta Oloksella, ei koko kaavaa. Yhdistyksen edustajat neuvottelivat 3.7.2014 kunnan edustajien kanssa mahdollisista vaihtoeh-toisista ratkaisuista valituksenalaisten alueiden osalta. Kunnan puolelta ei kuitenkaan katsottu voitavan hyväksyä mitään yhdistyksen esittämistä vaihtoehdoista. Neuvottelun jälkeen yhdistyksen hallitus päättyi tietoisena siitä, että asiasta hyvin perustellusti olisi voitu edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ettei yhdistyksen kokonaisetu huomioon ottaen kuitenkaan jatketa valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksellä on asemakaavavaiheessa vielä mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan asiaan.
Jäsenkysely
Yhdistyksen jäsenille ja Oloksen alueen muillekin asukkaille lähetettiin asukaskysely yhdistyksen toiminnan ja Oloksen kehittämisestä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Muonin kunnan kanssa. Yhdistyksen jäsenten vastausprosentti oli huomattavan korkea. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty myös Muonion kunnan matkailustrategian suunnittelussa ja tullaan käyttämään hyväksi myös Oloksen ja Muonion kirkonkylän yhteisessä kyläsuunnitelmahankkeessa.
Jäsentapahtumat
– Ruska-ajan jäsentapahtumaan 9.9.2014 Keimiöniemen kalamajoilla osallistui yli 30 henkeä. Tilaisuus onnistui erittäin hyvin ja vastaavanlaisia jäsentapahtumia toivottiin lisää.
– Joulun ajan jäsentapaaminen oli Oloshotellin Takkaravintolassa, jossa tutustuttiin hotellin uusiin tiloi-hin, nautittiin yhdessäolosta ja kuultiin Muonion kunnan elinkeinoasiamiehen Päivi Lapiolahden ker-tomana Muonion matkailustrategia- ym asioista.

Muu toiminta
– Sonera valokuituverkko laajeni kertomusvuoden aikana Olostunturin alueelle. Laajakaistan rakentamisesta ja siihen liittymismahdollisuudesta kerrottiin jäsenistölle kahdessa jäsenkirjeessä sekä vuosikokouksen yhteydessä.
– Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Oloshotellilla 2.9.2014 pidettyyn Muonion kunnan järjestämään Olostunturin alueen virkistyskäytön kehittämistä koskevaan työkokoukseen.
– Kunnanhallitus pyysi lausuntoa Tuomaanpalon asemakaavan valmistelusta. Yhdistys antoi asiasta lau-sunnon 14.9.2014.
– Yhdistys lähetti jäsenkirjeensä 1/2014 liitteenä Muonion Paanojen latumaksulaskut jäsenille, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

Toimintakertomus 2012

  TOIMINTAKERTOMUS 2012

 YLEISTÄ

Vuosi 2012 oli asukasyhdistyksen 18. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu vuonna 1995.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 116 jäsenmaksun maksanutta. Heistä on varsinaisia 73 ja perhejäseniä 46.

Vuosikokous                                                                                                                                                          

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kielan Thai-ravintolassa ke 4.4.2012 kello 17. Kokouksessa oli paikalla 20 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Eila Uotila ja Osmo Lappalainen. Varajäseniksi Antero Taanila, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Ismo Tolonen ja Sirpa Stark. Toiminnantarkistajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten ja varalle Raimo Hongisto ja Antero Siivola. Jäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 20 €/jäsen ja perheenjäsen 5€. Kokouksen päätteeksi Tunturilapin Kuntoutuksesta fysioterapeutti Vesa Sirkka kertoi liikunnan jälkeen tehtävästä venyttelystä ja rentoutuksesta.

Hallitus

Heti vuosikokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi  Eila Uotilan, Olli Simosen kieltäydyttyä omakotitalon rakentamiskiireisiin vedoten. Varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Virmala., rahastonhoitajaksi Helena Santala ja sihteeriksi Osmo Lappalainen.  Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli nettikokous.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on 20 euroa/ jäsen ja 5 euroa perheenjäseneltä. Vuoden vaihteessa tilin saldo oli 3166 euroa ja vuoden lopussa 4186 euroa. Tilikauden tulos oli 944,13 euroa.

Toimintaa ja tapahtumia

Olos – Särkijärvi – Torassieppi osayleiskaavan käsittely on ollut keskeinen asia hallituksessa. Asukasyhdistys teki muistutuksen kaavaehdotukseen 4.4.2012 koskien rakentamista Oloksen ykkösalueen ja ammuntapaikan välille sekä rakentamista Oloksen itärinteelle. Kunnanhallitus käsitteli muistutuksen 5.7. eikä ottanut huomioon esittämiämme asioita. Syyskuun 6.päivänä Eila Uotila ja Pauli Runtti neuvottelivat asiasta kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Niemelän kanssa, jossa päästiin yhdistystä tyydyttävään tulokseen. Mitään muutoksia ei kuitenkaan hyväksytty, kun kunnanvaltuusto 12.11.2012 teki päätöksen kaavasta. Asukasyhdistys teki valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuteen, jossa sen käsittely jatkuu tällä hetkellä.

Postilaatikot                                                                                        

Hallituksessa on tehty periaatepäätös Oloksen postilaatikkorivistöjen yhdenmukaistamisesta. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen hoitaa ja edellyttää ilmeisesti yhdistyksen taloudellista osallistumista. Jo vuosia sitten tehtiin päätös asiasta, mutta vain kakkosalueella saatiin näkyvää tulosta.  Erkki Koskinen toimi silloin priimus motorina ja myös työn suorittajana muutaman talkoolaisen avustamana. Ykkösalueella vetäjä puuttui ja siellä ei saatu mitään aikaan. Nyt puheenjohtaja Eila Uotilan ja Riitta Virmalan toimesta on pyydetty tarjouksia yhdenmukaisista tumman vihreistä laatikoista. Pauli Runtti on tehnyt yksityiskohtaisen selonteon laatikkoryhmistä. On selvittelyn alaisena saammeko kunnalta telinemateriaalia ja miten pystytys hoidetaan. Kolmosalueen laatikkoryhmän paikka vaatii tarkan selvityksen. Talkootyöllä laatikkoryhmien pystytys on vaikea tehdä, koska olemme täällä vain silloin tällöin ja vielä eri aikoihin.

Vesimaksut
Olostunturin alueella vesimaksut, sekä perusmaksu että käyttömaksut ovat kalliimmat kuin muualla Muoniossa ja Särkijärvellä. Hallitus on pyytänyt selvitystä asiaan kunnan tekniseltä toimistolta.

Latumaksut
Latumaksujen kerääminen suoritettiin tänä vuonna yhteistyössä Muonion yrittäjäyhdistyksen kanssa, jotta Oloksen ladut voidaan pitää vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin tähänkin saakka. Laskut lähtivät tänä vuonna hiihtokauden aikana, jolloin meistä itse kukin käy hiihtämässä Oloksen laduilla. Maksu on vapaaehtoinen, mutta yhdistyksen hallitus on esittänyt toivomuksen, että jäsenet osallistuisivat latujen ylläpitokustannuksiin.

Pakasaivon retki
Yhdistyksen perinteinen syysretki tehtiin  ke 12.9. 10 hengen voimalla ja neljällä autolla Pakasaivoon. Aamupäivällä sade pelotteli, mutta pilvet väistyivät ja perille vallitsi raikas syksyinen sää. Pakasaivon jyrkät törmät olivat komeimmillaan auringon säteiden kirjoessa esille ruskan värit. Kahvila oli avoinna ja vietimme rattoisan hetken paikan isännän tarinoita kuunnellen ja seurustellen. Kuvia retkestä on yhdistyksen nettisivuilla.

Jäsentapaaminen Harrinivassa

Torstaina 28.12. yhdistyksellä oli jäsentapaaminen Harrinivan Revontulikodassa. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä. Harrinivan johtaja Maria Pietikäinen esitteli Harrinivaa ja sen toimintaa. Keskusteltiin yleisellä tasolla Oloksen asioista.

                      Eila Uotila                                                Osmo Lappalainen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri


 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Toimintakertomus 2010

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kielan Thairavintolassa to 1.4.2010 kello 18. Kokoukseen odoteltiin johtaja Pertti Yliniemeä kertomaan Olostunturin alueen kehittämisestä, mutta lupauksistaan huolimatta häntä ei paikalla näkynyt. Continue reading