Kirjaudu sisään

Ladataan …

Oloksella tapahtuu
 • Ei tulevia tapahtumia
AEC v1.0.4
Muonion tapahtumat
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintakertomus

V 2019 TOIMINTAKERTOMUS

Olostunturin Asukasyhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomus

 

Toimintavuosi 2019 oli asukasyhdistyksen 25. toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 88 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä, joista 25 perhejäseniä.

 

Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Simonen ja jäseninä Lasse Laaksonen, Jyrki Laurinmäki, Seppo Lausjärvi, Ritva Niemi, Eila ja Reijo Rummukainen ja Eila Uotila. Yhdistyksen sihteerinä toimi Ritva Niemi, taloudenhoidosta vastasi puheenjohtaja ja kirjanpidosta Päivi Vuori (ei yhdistyksen jäsen). Toiminnantarkastaja toimi Helena Santala ja hänen varahenkilönä Marjatta Suominen. Hallitus kokoontui kahdesti toimintavuoden aikana ja lähetti jäsenistölle kaksi jäsenkirjettä.

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestettiin 18.4.2019 Oloshotellilla. Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kokouksessa kuultiin kunnanhallituksen jäsenen, ulkoilureittityöryhmän puheenjohtajan Minna Back-Tolosen esitys ulkoilureittityöryhmän työn nykyvaiheesta, latujen ja kelkkareittien kunnossapidon rahoituksesta ja kunnan kehityshaasteista ja –näkymistä.

 

Yhdistyksen ruska-ajan jäsentapaaminen järjestettiin 12.9.2019 Oloslaavulla. Tapaamisessa alkuperäinen Muoniolainen opettaja Erkki Kitkiöjoki kertoi Muonion historiasta tutkimustensa, ottamiensa ja keräämiensä valokuvien pohjalta. Esitys herätti kysymysten ryöpyn ja vilkkaan keskustelun kahvittelun ja makkaranpaiston lomassa. Sateisesta säästä huolimatta tapaamiseen osallistui 32 jäsentä. Kitkiöjoki julkaisee Muonion historiaa käsittelevän kirjansa kuluvan vuoden lopulla. Yhdistystapaamisen tarjoilua tuki Muonion S-Market.

 

Yhdistyksen Oloslaavusta on tullut vuoden mittaan suosittu retkikohde niin jäsenten, matkailijoiden, retkeilijöiden kuin muoniolaisten keskuudessa. Suurimmillaan retkeläisten määrä laavulla on noussut hetkittäin useaan kymmeneen. Laavun suosio on yhdistykselle haaste nuotiopuuhuollon osalta, josta ei selvitä ajan myötä ilman kunnan apua. Asiasta on neuvoteltu ja neuvotellaan kunnan kanssa. Osana nuotiopuuhuollon kehittämistä yhdistys rakensi talkoilla syksyn 2019 jäsenkirjeessä kuvatun polttopuuvajan, johon voidaan varastoida ja pitää kuivana enemmän polttopuita kuin aiemmin. Kiitos pyyteettömästä laavun ylläpidosta ja huollosta kuuluu laavuisäntä Pauli Runtille. Kiitos hänelle ja hänen neuvokkuudelle myös puuvajan tarvitsemien rakennusmateriaalien keräämisestä lahjoituksina ja puuvajan rakentamisesta yhdessä tyttärenpoikansa, opiskelija Sisu Mannisen kanssa, Hallitus huomioi Mannisen panoksen pienellä urheiluharrastusstipendillä.

 

Yhdistyksen hallitus päätti 29.12.2018 erota Muonion Paanoista ja samalla luopua hallituspaikastaan Paanoissa. Eron perusteena oli se, että yhdistys luopui ulkoilureittien kunnossapidon rahoituksen varainkeruusta, joka oli jäsenyyden edellytys. Varainkeruun yhdistäminen yhdistyksen jäsenmaksujen keruuseen aiheutti toistuvia väärinkäsityksiä jäsenistömme keskuudessa ja jopa eroja jäsenyydestä.

 

Yhdistyksen talous oli v 2019 vakaalla pohjalla ja taloustilanne tyydyttävä. Muonion kunta hyväksyi yhdistyksemme Oloksen kyläyhdistykseksi ja myönsi yhdistykselle 400 € taloudellista tukea.

 

Toimintakertomus 2016

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  22.2.2017

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Yleistä

Vuosi 2016 oli asukasyhdistyksen 22. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan samoin kuin muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 29.3.2016 Olos-hotellissa Muoniossa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti kertoivat Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Hallituksen jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Olli Simonen, Sirpa Stark, Ismo Tolonen ja Eila Uotila.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 29.3.2016 puheenjohtajaksi edelleen Eila Uotilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Simosen. Sihteeriksi nimettiin edelleen Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Jukka Haukkala. Jäsenrekisterin pito, samoin kuin kotisivujen ylläpito on liitetty sihteerin tehtäviin. Mökkipörssiä on kuitenkin hoitanut lupauksensa mukaisesti Riitta Virmala.

Hallitus piti toimintavuonna viisi kokousta.

Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana on toiminut Marjatta Suominen ja varatoiminnantarkastajana Helena Santala.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 137 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 38 jäsentä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yhteensä viisi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Edustus Muonion Paanat ry:ssä

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.

Kulut kokouksista ja järjestetyistä tapahtumista olivat 352,05 euroa. Tuottoja tapahtumista ei ollut.

Tilikauden tulos oli 414,52 euroa ylijäämäinen. Yhdistyksen taloudellinen tila on vakaa.

Muu toiminta

  • Oloskylän ilmoitustaulu uusittiin yhdistyksen toimesta kesällä. Muonion kunta antoi sitä varten tarvikkeet ja yhdistys maksoi muut kulut.
 • Syksyn jäsentapaaminen oli 9.9.2016 Pallaskodalla, jossa grillauksen sekä Maija ja Pauli Runtin huolehtiman kahvitarjoilun ja kahvileipien lisäksi Päivi Lapiolahti piti esityksen Muonion kunnan ajankohtaisista kysymyksistä, mistä seurasi vilkas keskustelu.

 

  •  
 • Perinteinen joulun ajan jäsentapaaminen oli 29.12.2016 Särkijärven Majoilla, jossa nautittiin yhdessäolosta, kuultiin Jukka Haukkalan esitys Lapland Hotelsin toiminnasta ja keskusteltiin vilkkaasti.

 

 • Lähetettiin viisi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 1/2016 liitteenä lähetettiin Muonion Paanojen latumaksulaskut, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

 

 • Yhdistys antoi stipendin yhdelle Muonion lukion kevään 2016 ylioppilaalle.

 

 

Toimintakertomus 2015

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  8.2.2016

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Yleistä

Vuosi 2015 oli asukasyhdistyksen 21. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toiminnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa erityisesti Muonion kunnan, samoin kuin muiden yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 2.4.2015 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat ja päätettiin yhdistyksen sääntöjen muutoksesta sen ensimmäisessä käsittelyssä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän aiheesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”. Kokouksen aikana Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti puolestaan esitteli osanottajille Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimintapuistohankkeen esiselvitystä ja ensi askeleita.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokous pidettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikokouksessa vireille pantu yhdistyksen sääntöjen muutos. Ennen varsinaisten kokousasioiden käsittelyä Paulin Runtti luovutti yhdistykselle suunnittelemansa ja valmistamansa puheenjohtajan nuijan alustoineen.

Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 2.4.2015 puheenjohtajaksi edelleen Eila Uotilan ja varapuheenjohtajaksi samoin edelleen Riitta Virmalan. Sihteeriksi nimettiin Sirpa Stark ja rahastonhoitajaksi Helena Santala.

Hallitus piti toimintavuonna 6 kokousta.

Toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

Toiminnantarkastajina ovat toimineet Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajina Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 137 ? jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut   ? jäsentä. Yhdistyksen jäsenille lähetettiin yhteensä kuusi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Edustus Muonion Paanat ry:ssä

Yhdistys on ollut Muonion Paanat ry:n jäsen vuodesta 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.

Kulut järjestetyistä tapahtumista, joista merkittävin oli yhdistyksen 20-vuotisjuhla, olivat tästä tapahtumasta ? euroa ja joulun ajan jäsentapaamisesta  ? euroa. Tuottoja tapahtumista ei ollut? Vai oliko?

Tilikauden tulos oli   euroa ylijäämäinen/alijäämäinen?

Päätös yhdistyksen sääntömuutoksen vahvistamisesta.

Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen sääntöjen muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin 1.12.2015. Uudet säännöt tulivat välittömästi voimaan. Käytännössä niitä sovelletaan ensimmäisen kerran laajemmin seuraavan vuosikokouksen järjestelyissä.

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla

Yhdistyksen 20-vuotisjuhla ja juhlakokous järjestettiin 9.9.2015 Mesopotamiassa. Juhlissa oli mukana 35 jäsentä. Kaiken kaikkiaan juhliin osallistui 45 henkilöä. Tervehdyssanat esitti hallituksen puheenjohtaja, Muonion kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja kunnan elinkeinosihteeri kukitti yhdistyksen hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Buffet-tarjoilusta vastasi Kirsti Vesikukka Tunturiporosta ja musiikki- ja lauluesityksistä sekä yhteislaulusta harmonikkataiteilija Eveliina Pääkkölä Raattamasta. Helena Santalan ja Marjatta Suomisen johdolla saimme kuulla myös mielenkiintoisia jäsenten muistikuvia yhdistyksen historiasta Oloksella. Juhlista saadun palautteen mukaan juhlia pidettiin hyvin onnistuneina niin ohjelman kuin tarjoilunkin osalta. Erityistä kiitosta sai juhlapaikka Pertti ”Spede” Pasasen Piilopirtti Mesopotamia, jota jo sinänsä pidettiin mielenkiintoisena tutustumispaikkana Pallaksen kyljessä.

Osmo Lappalainen on poissa

Pitkäaikainen yhdistyksemme sihteeri, opetusneuvos Osmo Lappalainen (1932-2015) menehtyi vaikeaan sairauteen 27.8.2015. Hän toimi ansiokkaasti yhdistyksen sihteerinä ja hallituksen jäsenenä yhdistyksen perustamisesta lähtien 20 vuotta viime kevääseen saakka. Hänet kutsuttiin myös yhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 20-vuotisjuhlakokous kunnioitti hänen muistoaan hetken hiljaisuudella . Yhdistyksen puolesta hänen siunaustilaisuudessaan laskettiin kukkatervehdys.

Muu toiminta

 • Perinteinen joulun ajan jäsentapaaminen oli 30.12.2015 Tunturiporossa, jossa nautittiin yhdessäolosta ja keskusteltiin jäseniä kiinnostavista asioista.
 • Jäsenistölle lähetettiin kuusi jäsenkirjettä. Jäsenkirjeen 1/2015 liitteenä lähetettiin Muonion Paanojen latumaksulaskut , koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

 

 

Toimintakertomus 2014

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Yleistä
Vuosi 2014 oli asukasyhdistyksen 20. toimintavuosi. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 29.12.1995. Toi-minnan keskeisiä tavoitteita on ollut käytettävissä olevin keinoin edistää jäsenten ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa Oloksen alueen kehittämisessä ja viihtyisyyden lisäämisessä yhteistoiminnassa Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.
Hallinto
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.4.2014 Kielassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Kuitua tunturiin- hankkeen projektipäällikkö Seppo Alatörmänen kertoi Oloksen alueelle tulevasta laajakaistahankkeesta. Vuosikokousesitelmän piti fysioterapeutti Vesa Sirkka aiheesta ”Lihasten huolto”.
Yhdistyksen asioita hoitaa sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen hallituksen varsi-naisiksi jäseniksi valittiin vuosikokouksessa uudelleen Osmo Lappalainen, Helena Santala, Olli Simonen, Riitta Virmala ja Eila Uotila. Varajäseniksi valittiin uudelleen Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Sirpa Stark ja Ismo Tolonen sekä uutena Lasse Laaksonen.
Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 17.4.2014 puheenjohtajaksi Eila Uotilan, varapuheenjohtajaksi Riitta Virmalan, sihteeriksi Osmo Lappalaisen, varasihteeriksi Sirpa Starkin ja rahastonhoitajaksi Helena Santa-lan.
Hallitus piti toimintavuonna 5 kokousta.
Toiminnantarkastajat
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten.
Jäsenet
Jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 132 jäsentä, joista perheenjäsenen jäsenmaksun oli suorittanut 45 jäsentä. Yhdistyksen jäsenille oli lähetetty yhteensä viisi jäsenkirjettä, jotka on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.
Edustus Muonion Paanat ry:ssä
Yhdistys hyväksyttiin Muonion Paanat ry:n jäseneksi 2013. Yhdistyksen edustajana Muonion Paanojen hallituksessa on toiminut Ismo Tolonen.
Yhdistyksen talous
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euroa.
Tuotot järjestetyistä tapahtumista, joista vain Keimiöniemen kalamajoilla järjestetystä jäsentapaamisesta, perittiin osallistumismaksu, olivat 600 euroa. Kulut tästä tapahtumasta olivat 960 euroa.
Tilikauden tulos oli 48, 95 euroa ylijäämäinen.
Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaava
Pohjoisvalituksen Suomen hallinto-oikeus hylkäsi 17.6.2014 antamallaan päätöksellä asukasyhdistyksen vali-tuksen Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaavasta. Yhdistyksen valitus koski vain kahta aluetta Oloksella, ei koko kaavaa. Yhdistyksen edustajat neuvottelivat 3.7.2014 kunnan edustajien kanssa mahdollisista vaihtoeh-toisista ratkaisuista valituksenalaisten alueiden osalta. Kunnan puolelta ei kuitenkaan katsottu voitavan hyväksyä mitään yhdistyksen esittämistä vaihtoehdoista. Neuvottelun jälkeen yhdistyksen hallitus päättyi tietoisena siitä, että asiasta hyvin perustellusti olisi voitu edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ettei yhdistyksen kokonaisetu huomioon ottaen kuitenkaan jatketa valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdistyksellä on asemakaavavaiheessa vielä mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan asiaan.
Jäsenkysely
Yhdistyksen jäsenille ja Oloksen alueen muillekin asukkaille lähetettiin asukaskysely yhdistyksen toiminnan ja Oloksen kehittämisestä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Muonin kunnan kanssa. Yhdistyksen jäsenten vastausprosentti oli huomattavan korkea. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty myös Muonion kunnan matkailustrategian suunnittelussa ja tullaan käyttämään hyväksi myös Oloksen ja Muonion kirkonkylän yhteisessä kyläsuunnitelmahankkeessa.
Jäsentapahtumat
– Ruska-ajan jäsentapahtumaan 9.9.2014 Keimiöniemen kalamajoilla osallistui yli 30 henkeä. Tilaisuus onnistui erittäin hyvin ja vastaavanlaisia jäsentapahtumia toivottiin lisää.
– Joulun ajan jäsentapaaminen oli Oloshotellin Takkaravintolassa, jossa tutustuttiin hotellin uusiin tiloi-hin, nautittiin yhdessäolosta ja kuultiin Muonion kunnan elinkeinoasiamiehen Päivi Lapiolahden ker-tomana Muonion matkailustrategia- ym asioista.

Muu toiminta
– Sonera valokuituverkko laajeni kertomusvuoden aikana Olostunturin alueelle. Laajakaistan rakentamisesta ja siihen liittymismahdollisuudesta kerrottiin jäsenistölle kahdessa jäsenkirjeessä sekä vuosikokouksen yhteydessä.
– Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Oloshotellilla 2.9.2014 pidettyyn Muonion kunnan järjestämään Olostunturin alueen virkistyskäytön kehittämistä koskevaan työkokoukseen.
– Kunnanhallitus pyysi lausuntoa Tuomaanpalon asemakaavan valmistelusta. Yhdistys antoi asiasta lau-sunnon 14.9.2014.
– Yhdistys lähetti jäsenkirjeensä 1/2014 liitteenä Muonion Paanojen latumaksulaskut jäsenille, koska Paanoilla ei ole käytettävissään läheskään kaikkien jäsenten osoitteita.

Toimintakertomus 2012

  TOIMINTAKERTOMUS 2012

 YLEISTÄ

Vuosi 2012 oli asukasyhdistyksen 18. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu vuonna 1995.

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 116 jäsenmaksun maksanutta. Heistä on varsinaisia 73 ja perhejäseniä 46.

Vuosikokous                                                                                                                                                          

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Kielan Thai-ravintolassa ke 4.4.2012 kello 17. Kokouksessa oli paikalla 20 yhdistyksen jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Olli Simonen, Riitta Virmala, Helena Santala, Eila Uotila ja Osmo Lappalainen. Varajäseniksi Antero Taanila, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti, Ismo Tolonen ja Sirpa Stark. Toiminnantarkistajiksi valittiin Marjatta Suominen ja Mikko Hellsten ja varalle Raimo Hongisto ja Antero Siivola. Jäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttiin 20 €/jäsen ja perheenjäsen 5€. Kokouksen päätteeksi Tunturilapin Kuntoutuksesta fysioterapeutti Vesa Sirkka kertoi liikunnan jälkeen tehtävästä venyttelystä ja rentoutuksesta.

Hallitus

Heti vuosikokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi  Eila Uotilan, Olli Simosen kieltäydyttyä omakotitalon rakentamiskiireisiin vedoten. Varapuheenjohtajaksi valittiin Riitta Virmala., rahastonhoitajaksi Helena Santala ja sihteeriksi Osmo Lappalainen.  Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa, joista yksi oli nettikokous.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on 20 euroa/ jäsen ja 5 euroa perheenjäseneltä. Vuoden vaihteessa tilin saldo oli 3166 euroa ja vuoden lopussa 4186 euroa. Tilikauden tulos oli 944,13 euroa.

Toimintaa ja tapahtumia

Olos – Särkijärvi – Torassieppi osayleiskaavan käsittely on ollut keskeinen asia hallituksessa. Asukasyhdistys teki muistutuksen kaavaehdotukseen 4.4.2012 koskien rakentamista Oloksen ykkösalueen ja ammuntapaikan välille sekä rakentamista Oloksen itärinteelle. Kunnanhallitus käsitteli muistutuksen 5.7. eikä ottanut huomioon esittämiämme asioita. Syyskuun 6.päivänä Eila Uotila ja Pauli Runtti neuvottelivat asiasta kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Niemelän kanssa, jossa päästiin yhdistystä tyydyttävään tulokseen. Mitään muutoksia ei kuitenkaan hyväksytty, kun kunnanvaltuusto 12.11.2012 teki päätöksen kaavasta. Asukasyhdistys teki valituksen Rovaniemen hallinto-oikeuteen, jossa sen käsittely jatkuu tällä hetkellä.

Postilaatikot                                                                                        

Hallituksessa on tehty periaatepäätös Oloksen postilaatikkorivistöjen yhdenmukaistamisesta. Asia ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen hoitaa ja edellyttää ilmeisesti yhdistyksen taloudellista osallistumista. Jo vuosia sitten tehtiin päätös asiasta, mutta vain kakkosalueella saatiin näkyvää tulosta.  Erkki Koskinen toimi silloin priimus motorina ja myös työn suorittajana muutaman talkoolaisen avustamana. Ykkösalueella vetäjä puuttui ja siellä ei saatu mitään aikaan. Nyt puheenjohtaja Eila Uotilan ja Riitta Virmalan toimesta on pyydetty tarjouksia yhdenmukaisista tumman vihreistä laatikoista. Pauli Runtti on tehnyt yksityiskohtaisen selonteon laatikkoryhmistä. On selvittelyn alaisena saammeko kunnalta telinemateriaalia ja miten pystytys hoidetaan. Kolmosalueen laatikkoryhmän paikka vaatii tarkan selvityksen. Talkootyöllä laatikkoryhmien pystytys on vaikea tehdä, koska olemme täällä vain silloin tällöin ja vielä eri aikoihin.

Vesimaksut
Olostunturin alueella vesimaksut, sekä perusmaksu että käyttömaksut ovat kalliimmat kuin muualla Muoniossa ja Särkijärvellä. Hallitus on pyytänyt selvitystä asiaan kunnan tekniseltä toimistolta.

Latumaksut
Latumaksujen kerääminen suoritettiin tänä vuonna yhteistyössä Muonion yrittäjäyhdistyksen kanssa, jotta Oloksen ladut voidaan pitää vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin tähänkin saakka. Laskut lähtivät tänä vuonna hiihtokauden aikana, jolloin meistä itse kukin käy hiihtämässä Oloksen laduilla. Maksu on vapaaehtoinen, mutta yhdistyksen hallitus on esittänyt toivomuksen, että jäsenet osallistuisivat latujen ylläpitokustannuksiin.

Pakasaivon retki
Yhdistyksen perinteinen syysretki tehtiin  ke 12.9. 10 hengen voimalla ja neljällä autolla Pakasaivoon. Aamupäivällä sade pelotteli, mutta pilvet väistyivät ja perille vallitsi raikas syksyinen sää. Pakasaivon jyrkät törmät olivat komeimmillaan auringon säteiden kirjoessa esille ruskan värit. Kahvila oli avoinna ja vietimme rattoisan hetken paikan isännän tarinoita kuunnellen ja seurustellen. Kuvia retkestä on yhdistyksen nettisivuilla.

Jäsentapaaminen Harrinivassa

Torstaina 28.12. yhdistyksellä oli jäsentapaaminen Harrinivan Revontulikodassa. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä. Harrinivan johtaja Maria Pietikäinen esitteli Harrinivaa ja sen toimintaa. Keskusteltiin yleisellä tasolla Oloksen asioista.

                      Eila Uotila                                                Osmo Lappalainen

                      puheenjohtaja                                           sihteeri


 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Toimintakertomus 2010

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Kielan Thairavintolassa to 1.4.2010 kello 18. Kokoukseen odoteltiin johtaja Pertti Yliniemeä kertomaan Olostunturin alueen kehittämisestä, mutta lupauksistaan huolimatta häntä ei paikalla näkynyt. Continue reading