Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Toimintasuunnitelma

V 2022 toimintasuunnitelma

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 29.4.2022 teams:in välityksellä

2) Yhteydenpito jäsenistöön

-jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
-vuosikokouksen osana , ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
-parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3)cEdunvalvonta

-huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
-pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla ja osallistumalla tarpeen mukaan ELY keskuksen 29.1.2022 vahvistaman ulkoilureittisuunnitelman toimeenpanoon Muoniossa

4) Jäsenhankinta

– Olostunturin Asukasyhdistys on yksi Muonion kyläyhdistyksistä. Olostunturi on perinteisesti ollut loma-asumispainotteinen asuinalue, mutta rinnalle on yhä selvemmin tulossa pysyvää asumista ja asujia. Loma-asukapuolella taas on tyypillistä sukupolven vaihdokset. Sekä pysyvä että uusi loma-asujamisto on tulevien vuosien jäsenhankinnan painoalue ja tuo uutta voimaa yhdistyksmme toimintaan.

5) Muu toiminta

– Osallistutaan Muonion kunnan ja kyläyhdistysten väliseen toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

– Järjestetään Muonion kunnan johdon ja yhdistyksemme hallituksen tapaaminen

– Oloslaavumme maapohjan vuokrasopimus päättyy kuluvana vuonna (2022). Neuvotellaan Muonion kunnan kanssa sopimuksen jatkamisesta.

– Oloslaavumme puuhuolto on vaikeuksissa. Kunnasta on ilmoitettu, etteivät he ota vastuuta laavumme puuhuollosta. Tästä huolimatta jatketaan neuvotteluja kunnan kanssa puuhuollon toimivan ratkaisun löytämiseksi, sillä laavumme on selvästi yksi Muonion matkailukohde ja kuntalaisten retkipaikka. Selvitetään myös Oloshotellin kiinnostusta ja mahdollisuuksia tukea laavun ylläpitoa.

– Yhdistyksemme on huoltanut rakennuttamansa postilaatikkotelineet vuosittain. Viime syksyn myrsky kaatoi Oloksen- ja Kapustarinnan tien risteyksessä olleen suurimman postilaatikkotelineen tielle. Syynä oli telineiden pystytolppien lahoamisvauriot maarajassa. Ko postilaatikkoteline korjattiin talkoilla kengittämällä kyllästetystä puusta rakennetut uudet pystytolpat metallisiin maahan upotettaviin tukiin. Sama kaatumisvaara on kahdella muullakin vastaavalla postilaatikkotelineellä. Niiden kunnan tarkastamiseksi ja korjaamiseksi järjestetään talkoot ruskaviikolla.

– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa

– Yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

Hallituksen ehdotus v 2021 toimintasuunnitelmaksi

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 7.9.2021 klo 17- Muonion kyläpirtillä.

2) Yhteydenpito jäsenistöön

– jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
– vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
– parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3) Edunvalvonta

– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

4) Jäsenhankinta

5) Muu toiminta
– neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
– järjestetään ruskaviikolla postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
– yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

EHDOTUS V 2020 TOIMINTASUUNNITELMAKSI

 

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

 • Yhdistyksen vuosikokous 7.4.2020 perutaan koronaviruspandemian takia ja siirretään pidettäväksi ruskaviikolla 37  8.9.2020 Muonion kyläpirtillä.

 

 • Yhteydenpito jäsenistöön

 

 • jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
 • vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
 • parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

 

 • Edunvalvonta

 

 • huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
 • pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

 

 • Jäsenhankintakampanja

 

Yhdistyksen jäsenmäärä on vähentynyt sukupolvenvaihdosten, mökkiomistusten vaihtumisten ym. seurauksena.  Emme aina tavoita uusia omistajia, eivätkä kaikki mökkiläiset saati Oloksen vakioasujamisto tiedä yhdistyksen olemassaolosta ja/tai toiminnasta. Kotisivuinformaation, Oloslaavun ja postilaatikkotelineinformaation ym. keinoin  pyritään lisäämään yhdistyksen tunnettuutta ja Oloksen vakio- ja loma-asukkaiden kiinnostusta yhdistyksemme toimintaan ja jäsenyyteen.

 • Muu toiminta
 • neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
 • järjestetään ruskaviikolla (vko 37) postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
 • hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
 • yhdistys tukee tilanteesta riippuen  stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta  ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

 

Toimintasuunnitelma 2015

Olostunturin asukasyhdistys ry 3.3.2015

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2015
Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvaisuutta sekä lisätä tietoutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta samoin kuin vastuuta alueen viihtyisyydestä. Yhdistyksen tulee toimia myös jäsentensä edunvalvontaorganisaationa.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.
1) Yhdistyksen vuosikokous pidetään 2.4.2014
2) Yhteydenpito jäsenistöön
– jäsenistölle lähetetään vähintään neljä jäsenkirjettä mm. pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet
– vuosikokouksen yhteydessä pääsiäisenä, ruska-aikaan ja jouluna järjestetään jäsentapaaminen ja syysretki.
– järjestetään yhdistyksen 20-vuotisjuhla ruska-ajan jäsentapaamisen yhteydessä
– parannetaan kotisivujen ajantasaisuutta
3) Edunvalvonta
– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito Muonion kunnan kanssa jatkuu
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti latuverkoston kehittämiseen ja ylläpitoon mm. osallistumalla Muonion Paanojen toimintaan ao yhdistyksen hallituksessa
– osallistutaan Oloksen ja Muonion kirkonkylän yhteisen kyläsuunnitelmahankkeen toteuttamiseen
– seurataan Oloksen kaavoituksen etenemistä ja tarvittaessa pyritään käytettävissä olevin keinoin vaikuttamaan asiaan
4) Yhdistyksen säännöt ajantasaistetaan ja tarkistetaan

Toimintasuunnitelma 2014

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                                                  17.4.14

 

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2014        

Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on edistää asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvaisuutta sekä lisätä tietoutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta samoin kuin vastuuta alueen viihtyisyydestä. Yhdistyksen tulee toimia myös jäsentensä edunvalvontaorganisaationa.

Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin.

1)      Yhdistyksen vuosikokous pidetään 17.4.2014.

2)      Yhteydenpito jäsenistöön         

–       Jäsenistölle lähetään vähintään neljä jäsenkirjettä mm. pääsiäisen, ruskan ja joulun ajan kirjeet.

          Kotisivujen ajantasaisuutta parannetaan. Riitta Virmala on saanut ohjelman, jolla on helpompi täydentää kotisivuja.

                       –          Vuosikokouksen yhteydessä pääsiäisenä, ruska-aikaan ja jouluna järjestetään jäsentapaaminen        sekä ruska-aikana syysretkiä, myös patikoiden tehtäviä.

3)      Edunvalvonta

          Huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito kunnanjohdon kanssa jatkuu, myös teknisen puolen kanssa.

           Seurataan Oloksen kaavavalituksen etenemistä hallinto-oikeudessa ja varaudutaan päätöksen mahdollisesti aiheuttamiin toimenpiteisiin.

          Seurataan vesimaksutariffien kehitystä kunnan eri alueiden välillä. Viimeksi hyväksytyn tariffin mukaan tasoittumista kunnan eri taajamien välillä on tapahtunut eikä hallitus ole katsonut aiheelliseksi  valittaa asiasta.

          Selvitetään mahdollisuus lumenaurauksen kilpailuttamiseen. Asiassa on paljon erilaisia tilanteita ja erilaisia mielipiteitä, jotka on otettava huomioon.

          Seurataan ja pyritään vaikuttamaan laajakaista-hankkeen etenemiseen Oloksen alueella. Vuosikokouksessa asiantuntijoilta saatiin tilanteesta kattava selvitys, jonka perusteella Oloksen asukkaat voivat tehdä ratkaisunsa.  

          Latujen hoitoon pyritään vaikuttamaan varsinkin siten, että yhdistyksen jäsenet, jotka hiihtävät Oloksella, maksaisivat myös latumaksun.

4)      Jäsenkysely

          Tehdään jäsenkysely, jolla selvitetään jäsenten ajatuksia ja ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen erityisesti koskien mahdollista kyläsuunnitelman laatimista Olokselle. Kyselyn toteuttaminen on aloitettu ja toivotaan mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn.

5)      Löytötavaroiden toimituspaikka

          Ravintola Kammari on luvannut ottaa vastaan Oloksen reiteillä kadotettuja ja sitten löydettyjä tavaroita. Niitä voi  tiedustella Kammarilta ja luonnollisesti myös Poliisilta, jonne tavarat  yleensä on toimitettava.    

 

                                                         

 

 

 

Toimintasuunnitelma 2013

Olostunturin asukasyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2013

1.      Edunvalvonta

          Olosta koskevan osayleiskaavan käsittelyn seuraaminen ja kannanottojen valmistelu.

          Oloksen asukkaiden muita kunnan alueita suurempien vesi- ja jätevesimaksujen perusteiden ja lainmukaisuuden selvitystyö

          mahdollisia tuloksia mökkipäiväkirjojen pitämisestä

2.      Yhdistyksen vuosikokous pidetään edelleen pääsiäisen aikaan.

3.       Yhteydenpito jäsenistön kanssa

          Pääsiäiskirje lähetetään kaikille manuaalina sisältäen tilisiirron jäsenmaksua varten. Ruska- ja joulukirjeet ovat sähköiset. Ilman nettiyhteyksiä oleville postitetaan manuaalikirjeet ja tilisiirrot.

          www.olostunturinasukasyhdistys.com  sivujen ajan tasalla pitäminen ja kehittäminen on edelleen ajankohtaista.  Kirjeet ja tiedonannot ovat nähtävissä nettisivuilla

4.      Yhdistyksen jäsentapaamiset, jäsenillat ja retket          Ruskaviikoilla jäsentapaaminen ja joku retki. Vaihtoehtoisina ovat: patikkaretki joko Raattamasta Pallakselle (aika rankka) tai Pallakselta kolmelle eri huipulle.

Tai sitten yhdistettynä: retki Pallasjärven punaisen hiekan rannalle, jonne autolla pääsee melko lähelle ja sen jälkeen Torassiepissä tutustuminen Lapinkartanoon ja kahvitilaisuus.

Muita mahdollisia kohteita ovat Kangosjärven kyläyhdistyksen ylläpitämä vierastalo Harjujärvellä ja sitten Hietajärvi Ketomellassa Ounasjokivarressa.

5.       Postilaatikot

Vireillä olevan postilaatikkoprojektin jatkaminen.

                  6.      Vesimaksuasia.  Odotellaan teknisen lautakunnan vastausta tehtyyn kyselyyn.     

                  7.    Budjetissa varataan rahaa jäseniltoihin ja tapaamisiin. Myös oikeudenkäyntikuluihin pitää varautua, jos    tarvetta ilmenee.

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma 2011

Hyväksytty vuosikokouksessa huhtikuussa 2011

1.  Yhdistyksen kokoukset
–    vuosikokous huhtikuussa 2011
–    yhdistyksen jäsenkokous /jäsentapaaminen viikot 36-37
–    yhdistyksen jäsenkokous/jäsentapaaminen viikolla  52
2.  Edunvalvonta
–    Olos – Särkijärvi – Torassieppi yleiskaavan valmistelun seuranta, kannanmuodostus yleiskaavaan ja siitä aiheutuvat toimenpiteet. Vastaava toiminta Oloksen asemakaavoituksen alkaessa
–    v 2010 kunnalle tehtyjen aloitteiden toimeenpanon seuranta ja sitä tukevat toimet. Pöydällä olevat aloitteet: Oloskylän viitoitus Muonio-Kittilä tien varteen, Oloskylän asemakaavakuvat eri alueille johtavien teiden varteen, Olokselle Jerikseltä johtavan paluuladun ohittaminen paluumäet kiertäen, maisemaladun näkymäopasteiden aikaan saaminen, postilaatikoiden sijoittaminen, jäteastioiden sijoittaminen ja niiden siisteydestä huolehtimisesta.
3.  Muuta
–    Hartaushetki Vaeltajan ristillä viikoilla 36 – 37
–    Mäet kiertävän paluulatu-uran raivaus talkoot viikoilla 36 tai 37
–    Tutustumiskäynnin/vierailun järjestäminen myöhemmin sovittavaan kohteeseen.
–    Tutkitaan mahdollisuuksia yhdistyksen omien kotisivujen hankkimiseksi ja hoitamiseksi.