Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Vuosikokous

Vuosikokous 29.4.2022 klo 17 etäyhteydellä

Kutsu vuosikokoukseen 29.4.2022

Yhdistyksen sääntömääräinen kokous järjestetään perjantaina 29.4.2022 klo 17 ja siellä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:n määräämät asiat:

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan
lausunto
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– vahvistetaan kuluvan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus sekä talousarvio
– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
– päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta

Kokouksen alussa on perinteinen kokousesitelmä, jonka pitää Discovermuonion projektipäällikkö
Kirsi Vestenius. Hän kertoo Muonion matkailun kehittämissuunnitelmista.

Kokous järjestetään etäyhteydellä teams sovelluksella. Kokoukseen pääset mukaan napsauttamalla
sinisellä näkyvää linkkiä (liittyä voit klo 16.30 alkaen):

https://teams.live.com/meet/9446798625575

Linkin avauduttua seuraa kuvaruudulla näkyviä ohjeita.

Jos linkki ei aukene tai on väriltään musta/tummanharmaa, kopioi linkki ja siirrä se selaimesi osoitekohtaan. Seuraa sen jälkeen kuvaruudun ohjeita.

Ehdotukset toimintakertomukseksi v 2021 ja toimintasuunnitelmaksi v 2022 ao kohdassa yhdistysotsakkeen alla

Hallituksen ehdotus v 2021 toimintasuunnitelmaksi

Olostunturin asukasyhdistyksen tarkoitus on edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin vapaa-ajanasukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, hyvinvointia ja tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia jäsentensä edunvalvojana.
Tässä tarkoituksessa yhdistys tulee toimintavuonna keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin:

1) Yhdistyksen vuosikokous järjestetään 7.9.2021 klo 17- Muonion kyläpirtillä.

2) Yhteydenpito jäsenistöön

– jäsenistölle lähetetään pääsiäisen, ruskan ja joulunajan kirjeet.
– vuosikokouksen yhteydessä, ruskaviikolla ja ehdollisena joulun aikaan järjestetään ohjelmallinen jäsentapaaminen
– parannetaan yhdistysviestintää kotisivujen kautta jäsenistölle ja yleisölle

3) Edunvalvonta

– huolehditaan, että säännöllinen yhteydenpito ja tietojen vaihto Muonion kunnan kanssa toimii
– pyritään aktiivisesti vaikuttamaan erityisesti ulkoilureittiverkoston kehittämiseen seuraamalla kunnan reittityöryhmän työn etenemistä ja tekemällä aloitteita reittityöryhmälle.

4) Jäsenhankinta

5) Muu toiminta
– neuvotellaan kunnan kanssa Oloslaavun polttopuuhuollon järjestämisestä kunnan tuella/toimesta
– järjestetään ruskaviikolla postilaatikkotelineiden ja laavun huoltotalkoot
– hyödynnetään ja tukeudutaan Oloslaavuun yhdistyksen toiminnassa
– yhdistys tukee tilanteesta riippuen stipendillä Muonion lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanutta ja/tai ammattikoulusta ammattiopintonsa päättänyttä opiskelijaa ja/tai muutoin Muoniossa kunnostautunutta nuorta

VUOSIKOKOUSKUTSU (jaettu 18.8.2021 jäsenille henkilökohtaisesti)

Kokouskutsu: Yhdistyksemme koronan perusteella siirretty sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 7.9.2021 klo 17 Muonion Kyläpirtillä, Pirkantie 4 b. Muonio

 

Kokouksessa käsitellään  sääntöjen 8§:n määräämät asiat:

 

– esitetään yhdistyksen v 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– vahvistetaan v 2021 toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä  v 2021 talousarvio

– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ( erovuoroisia ovat Lasse Laaksonen,   Ritva Niemi,  Reijo  Rummukainen, Olli Simonen ja Eila Uotila. Ko henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa  valmiita jatkamaan hallituksessa).

– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. (V 2020 toimentar-kastaja Helena Santala ja varatoimentarkastaja  Marjatta Suominen ovat valmiina jatkamaan ko tehtävissä.)

– päätetään hallituksen jäsenten ja toimentarkastajan palkkiosta.

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenkirje 2, 2017

Olostunturin asukasyhdistys ry                                                     JÄSENKIRJE 2/2017

                                                                                                                    25.3.2017

 

Hyvät Olostunturin asukasyhdistyksen jäsenet,

 

VUOSIKOKOUS KIIRASTORSTAINA 13.4.2017 KLO 17.00

 

Asukasyhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous on kiirastorstaina 13.4.2017 klo 17.00 Olos- hotellilla.

Kokouskutsu on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Kokouskutsu, samoin kuin vuosikertomus ovat myös yhdistyksemme kotisivuilla www.olostunturinasukasyhdistys.com.

Uusien sääntöjemme mukaan kahdeksasta jäsenestä erovuorossa on neljä ja ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Arvonnan suorittaa ennen vuosikokousta pidettävässä seuraavassa kokouksessaan hallitus. Siksi kokouskutsussa ei vielä ole mainittu erovuoroisten jäsenten nimiä.

Muonion kunnanhallituksen puheenjohtaja Kosti Hietala on ystävällisesti lupautunut vuosikokouksen aluksi kertomaan Muonion kunnan kuulumisia.

Muonion, samoin kuin muidenkin kuntien tilanne kunnallisvaalien jälkeen odotettavissa olevien suurten maakuntahallinnon ja SOTE-uudistusten keskellä on varsin mielenkiintoinen.

Toivottavasti mahdollisimman monella teistä on mahdollisuus tulla kuulemaan kunnan luottamusjohdon näkemys mm. näistä asioista.

Vuosikokouksen lisäksi ei järjestetä muuta yhteistä jäsentapaamista. Kokouksen jälkeen on kuitenkin mahdollisuus keskustella, esittää toiveita ja antaa palautetta toiminnasta sekä ohjeita uudelle hallitukselle.

Pääsiäisen aikaan ohjelmatarjonta Lapissa ja myös Oloksella on varsin runsasta. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.tunturi-lappi.fi. ja mm. kauppaliikkeiden ilmoitustauluilta.

Siellä ovat myös tiedot latukoneiden kulloisistakin ajoreiteistä päivän aikana. Laduilla saattaa olla ruuhkaa, sillä myös Lapponia-hiihdot ovat juuri ennen pääsiäistä. Lunta ja auringonpaistetta on kyllä runsaasti!

 

Tervetuloa vuosikokoukseen ja pääsiäisen viettoon Olokselle!

 

Eila Uotila, puheenjohtaja

 

 

Vuosikokouskutsu 13.4.2017

Olostunturin asukasyhdistys                             ry                        VUOSIKOKOUSKUTSU

                                                                                       25.3.2017

 

Arvoisat yhdistyksen jäsenet,

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Olostunturin asukasyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään kiirastorstaina 13. huhtikuuta 2017 klo 17.00 Olos-hotellilla Muoniossa. Hotellin vastaanotosta ohjataan kokoushuoneeseen.

Ennen varsinaisia kokousasioita Muonion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kosti Hietala on lupautunut kertomaan Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 2017
 8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. Kokouksen päättäminen

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä ennen kokouksen alkua kokouspaikalla.

Varsinaisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella muista jäseniä kiinnostavista asioista.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

 

Puheenjohtaja Eila Uotila                                    Sihteeri Sirpa Stark

Yhdistyksen säännöt 28.12.2015

OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY                                                                    28.12.2015

SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Olostunturin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Muonion kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • edistää ja kehittää jäsentensä ja muiden Olostunturin asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta
  • edistää jäsentensä samoin kuin muiden Olostunturin asukkaiden tietoisuutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta
 • toimia jäsentensä edunvalvojana

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä sekä Muonioon ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia

– tekee aloitteita ja laatii kirjelmiä

– järjestää jäsentapaamisia kuten kokouksia, keskustelu- koulutus- ja juhlatilaisuuksia sekä erilaista harrastus- ja virkistystoimintaa

– harjoittaa tiedotustoimintaa

tekee yhteistyötä Muonion kunnan ja muiden yhdistyksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisten tahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, ylläpitää ja kartuttaa määrätarkoituksia varten rahastoja, myöntää stipendejä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallistuville eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä henkilö, joka omistaa kiinteistön tai osake-huoneiston tai niiden osan Olostunturin asemakaava-alueilla. Myös oikeustoimikelpoinen yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt voi liittyä jäseneksi.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta vuodelta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Maksujen suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaalit ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista päivää ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kutsuilla.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  • esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, päätetään liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä talousarvio
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
  • valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 • päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on tehtävä siitä perusteltu esitys ja toimitettava se kirjallisesti hallitukselle viimeistään helmikuussa.

10 § Hallitus

 Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten kaksivuotinen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy kahden vuoden kuluttua pidettävän vuosikokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin neljä.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen päättämällä tavalla.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi toiminnan niin vaatiessa asettaa avukseen määrättyjä tehtäviä varten toimikuntia tai työryhmiä, joiden kokouksissa hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

11 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä sihteerin tai hallituksen siihen tehtävään määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

12 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta

Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

EU 28.12.2015

VUOSIKOKOUSKUTSU 2016

Olostunturin asukasyhdistys ry VUOSIKOKOUSKUTSU
13.3.2016
Arvoisa yhdistyksen jäsen
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS
Olostunturin asukasyhdistyksen vuosikokous pidetään tiistaina 29. maaliskuuta 2016 klo 17.00 Oloshotellilla Muoniossa. Hotellin vastaanotosta ohjataan kokoushuoneeseen.
Ennen varsinaisia kokousasioita Muonion kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki ja elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti ovat lupautuneet kertomaan Muonion kunnan ajankohtaisista asioista.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus ja talousarvio vuodelle 2016
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista
9. Valitaan hallituksen jäsenet
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
11. Kokouksen päättäminen
Varsinaisen kokouksen jälkeen on mahdollisuus keskustella muista jäseniä kiinnostavista asioista.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lämpimästi tervetuloa,

Puheenjohtaja Eila Uotila Sihteeri Sirpa Stark

Vuosikokous 2015 pöytäkirja

Olostunturin asukasyhdistys ry                                      PÖYTÄKIRJA
                                                                                              30.5.2015
OLOSTUNTURIN ASUKASYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 2.4.2015 klo 17.00
Paikka Kiela, Muonion kirkonkylä, Muonio
Läsnä 24 jäsentä, osanottajalista liitteenä 1. Lisäksi läsnä oli Muonion kunnan elinkeinosihteeri Päivi Lapiolahti, joka esitteli asiakohdan 7 jälkeen Oloskylän ja Oloksen luontoliikuntalajien toimin-tapuisto-hankkeen esiselvitystä ja ensiaskeleita 1.6.2015-30.5.2016. Hanketta hallinnoi Muo-nion kunta toteuttajakumppaninaan Olostunturin asukasyhdistys. Liite 2.

Ennen varsinaisia kokousasioita lääkintöneuvos Olli Simonen piti vuosikokousesitelmän ai-heesta ”PANOSTA TERVEYTEESI SENIORI – hyvä terveys ei ole itsestään selvyys”.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Santala ja sihteeriksi Sirpa Stark.
Pöytäkirjantarkastajiksi , jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin, Pauli Runtti
ja Maija Runtti. .
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaisek-si.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouskutsun asialista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös 2014 ja toiminnantarkastajien lausunto
Yhdistyksen puheenjohtaja Eila Uotila esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 3) ja rahastonhoitaja Helena Santala tilinpäätöksen (liite 4). Puheenjohtaja luki toiminnantarkasta-jien lausunnon (liite 5).
Merkittiin toimintakertomus ja tilinpäätös esitellyiksi sekä toiminnantarkastajien lausunto tie-doksi.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja samoin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2014.
7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen, jäsenmaksun suuruuden määrääminen ja ta-lousarvion vahvistaminen
Eila Uotila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2015 (liite 6) ja Helena Santala talousarvion (liite 7) vuodelle 2015.
Vahvistettiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma. Päätettiin pitää jäsenmaksu edelleen 20 eurona samoin kuin perheenjäsenen jäsenmaksu 5 euron suuruisena ja vahvistettiin talousarvio.
8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
9. Hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Helena Santala, Olli Simonen, Sirpa Stark, Eila Uotila ja Riitta Virmala sekä varajäseniksi Jukka Haukkala, Lasse Laaksonen, Reijo Rummukainen, Pauli Runtti ja Ismo Tolonen.
10. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta
Valittiin toiminnantarkastajiksi Mikko Hellstén ja Marjatta Suominen sekä varatoiminnantarkastajiksi Raimo Hongisto ja Helena Hongisto.
11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Eila Uotila esitteli hallituksen esityksen Olostunturin asukasyhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi (liite 8). Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Koska päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, pyritään siihen, että toinen käsittely on syksyllä yhdistyksen 20-vuotisjuhlakokouksessa.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Vakuudeksi

Tapani Santala, puheenjohtaja Sirpa Stark, sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.
Oulussa / 2015

Maija Runtti, pöytäkirjantarkastaja Pauli Runtti, pöytäkirjantarkastaja

Muistio kokouksen jälkeen keskustelluista asioista
1) Yhdistyksen 20-vuotisjuhla
Yhdistys täyttää 20 vuotta ja sitä juhlitaan ruska-aikaan viikolla 37. Juhlaa järjestämään valittiin toimikunta, johon kuuluvat Marjatta Suominen, Pauli Runtti, Riitta Virmala ja Eila Uotila.
Hallituksen yhdistyksen kunniajäseneksi kutsumalle pitkäaikaiselle sihteerille Osmo Lappalai-selle ojennetaan juhlassa asiaa koskeva kunniakirja.
2) Syksyllä 2014 Oloksen alueella toteutettuun asukaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin palkinnot.
Riitta Virmalan neulomat villasukat voitti Kalervo Mattila, Tekstiiliteollisuus Oy:n lahjoittaman huovan Kaija Sipilä ja K-Market Muoniontorin lahjoittamat 12 kg kahvia Eila Uotila.
3) Seuraava yhdistyksen kokous pidetään 9.9.2015 klo 17.00.