Kirjaudu sisään

Ladataan …

Muoniossa tapahtuu
Mökkipörssi
Mökkipörssissä voit ostaa, myydä ja vuokrata mökkejä. Jätä ilmoituksesi täällä.

Yhdistys

Olostunturin asukasyhdistys on perustettu vuonna 1995 ja se on rekisteröity maaliskuussa 1998.

Yhdistyksen tarkoituksena on

* edistää Olostunturin asemakaava-alueiden asukkaiden yhteistoimintaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

* edistää asukkaiden tietoutta ympäristöstä ja sen hoitamisesta sekä vastuuta alueen viihtyisyydestä

* toimia jäsentensä edusvalvonnasta huolehtivana organisaationa

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* seuraa paikkakunnan yleistä kehitystä

* seuraa toimialueeseen ja sen ympäristöön kohdistuvia suunnitelmia ja toimenpide-ehdotuksia

* laatii aloitteita ja kirjelmiä sekä alansa julkaisuja

* järjestää keskustelu-, koulutus- ja juhlatilaisuuksia

* harjoittaa alaansa koskevaa tiedotustoimintaa

 

Jäseneksi voi sääntöjen mukaan liittyä jokainen, joka omistaa kiinteistön tai osakehuoneiston tai osan näistä Olostunturin asemakaava-alueella.   Jäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen varsinaisessa, keväisin pidettävässä kokouksessa.  Vuonna 2023 jäsenmaksu on    20 € ja perheenjäseneltä 5 €.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista ja viisi varajäsentä.

Yhdistyksen toiminnasta  yms. tiedotetaan kirjeitse  kolme kertaa vuodessa: pääsiäisen ajan, ruska-ajan ja joulun ajan kirjeet. Nyt kiertokirjeet tulevat myös kotisivuillemme.